logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

krmenie_z_flaseObjem podaného kolostra a spôsob kŕmenia teliat

Teľatá sa rodia monogastrické. Po narodení sú všetky štyri časti prežúvavého žalúdka okrem slezu nefunkčné, nerozvinuté a majú malú veľkosť. Bachor novorodeného teľaťa zaberá približne 25 % objemu z celého žalúdka. Bachor začína rásť vo veku 2-3 týždňov a pokračuje približne do 6 mesiacov. V prvých týždňoch života mlieko obchádza rumen, retikulum a omasum.

Počas tohto obdobia nefunkčný a nerozvinutý bachor, čepiec a kniha nehrajú pri trávení žiadnu úlohu.

Spôsoby kŕmenia teliat:

1. Prirodzené cicanie matky

2. Pažeráková sonda

3. Fľaša s cumľom

Pri dojčení dochádza k uzatváraniu pažerákového žľabu. Na základe tohto pozorovania existuje hypotéza, že dojčené kolostrum má zvýšenú absorpciu. Porovnanie podania fľaše s cumľom a pažerákovej sondy s rovnakým objemom a obsahom IgG v mledzive preukázalo, že teľatá ktoré cicali cez fľašu s cumľom mali mierne vyššie priemerné koncentrácie IgG v sére.

Vysoké percento zlyhania pasívneho transferu (ZPT) imunoglobulínov sa spája s teľatami, ktoré sú ponechané s matkou a je im umožnené prirodzené cicanie. Týmto problémom sa zaoberali Besser a kol. (1985), ktorí pozorovali podiel ZPT v pomere: 61 % pri teľatách, ktoré dostali mledzivo prirodzene cicaním od matky, 19 % pri cicaní cez fľašu a 10 % pri teľatách, ktorým bolo kolostrum podané ezofageálnou sondou. Je zrejmé, že kŕmením teliat cez pažerákovú sondu môžeme zaistiť nižší výskyt ZPT. Teľatá, ktoré sú kŕmené prirodzeným cicaním od matky nemusia prijať dostatočný objem mledziva, ktorý by zodpovedal ich potrebám imunoglobulínov. V súčasnosti sa odporúča oddeliť teľatá od matky do 1-2 hodín po narodení a podať dostatočný objem mledziva pomocou fľašky alebo pažerákovým podávačom. Aj keď je podávanie kolostra pomocou pažerákového podávača pohodlné, rýchle a je to atraktívna alternatívna metóda ku kŕmeniu teliat pomocou fliaš v mnohých veľkochovoch je známe, že podaním mledziva touto metódou sa nespustí reflex pažerákového žliabku, čo má za následok ukladanie mledziva v predžalúdkoch. Pri použití fľaše alebo vedra s cumľom sa spustí tento reflex a mledzivo sa ukladá priamo do knihy a slezu, kde sa môže rýchlo vyprázdniť do tenkého čreva a kde sa následne absorbuje. Existuje teda potenciálna nevýhoda pre sondové kŕmenie, pretože oneskorenie vyprázdňovania mledziva z predžalúdkov do tenkého čreva by mohlo mať za následok horšiu absorpciu IgG z dôvodu postupného poklesu účinnosti absorpcie Ig v priebehu času (tzv. uzavretie priepustnosti sliznice čreva).

Napríklad: podanie 1 litra kolostra s koncentráciou IgG v kolostre 100 g/l 2 hodiny po narodení vedie k pravdepodobnosti výskytu ZPT 0,68; zatiaľ čo ak sa podali 2 litre mledziva s kolostrálnou koncentráciou IgG 50 g/l viedli k pravdepodobnosť ZPT 0,17.

Podanie 100 g kolostrálneho IgG ezofageálnou trubicou je nedostatočné na dosiahnutie pasívneho prenosu kolostrálnych imunoglobulínov. Na dosiahnutie adekvátneho prenosu kolostrálnych imunoglobulínov je potrebných najmenej 150-200 g kolostrálneho IgG. Odporúčame preto teľatám podať mledzivo pomocou ezofageálnej sondy v objeme 3 l do 2 hodín po narodení. Nižšie množstvo IgG môže byť postačujúce ak je teľatám poskytnuté druhé kolostrálne kŕmenie počas novorodeneckého obdobia. Pri teľatách, ktoré dostanú kolostrum do 6 hodín po narodení, sa požadovaný priemerný príjem IgG pohybuje od 164 do 226 g a pre teľatá kŕmené do 12 hodín po narodení je to od 185 do 309 g.

Oveľa významnejšie ako spôsob podania kolostra sú koncentrácia a objem podaného kolostra prijaté teľaťom. Odporúča sa, aby teľatá dostali pri prvom kŕmení objem kolostra, ktorý predstavuje 10–12 % z ich telesnej hmotnosti (3–4 l).

 

Celý text bol zverejnený v novembrovom vydaní Slovenského CHOVU na s.36-37

Časopis Slovenský CHOV si môžete predplatiť tu.


MVDr. Frederika Chovanová

Doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. ECBHM

MVDr. Csilla Tóthová

a MVDr. Margaréta Horváthová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice

Snímky: archív autorovNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

hog_banner-300x300

dodávateľ pohonný hmôt pre agrosektor

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov