Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wlvZväz farmárov, mäsový priemysel a obchod na kongrese o mäse

Zväz farmárov, mäsový priemysel a obchod diskutovali na kongrese o novom orientovaní poľnohospodárstva. Zväz WLV (Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V. – Vestfálsko – lipský spolok poľnohospodárov) sa sťažoval na momentálne veľmi neférovú situáciu.

29. októbra časopis Lebensmittel Praxis usporiadal pri meste Bonn kongres o mäse. Za prítomnosti približne 300 zástupcov mäsového priemyslu, ktorí sa po pandémii opäť stretli, sa uskutočnila panelová diskusia zameraná na aktuálne témy. Zúčastnení:

- Hubertus Beringmeier (predseda Vestfálsko-lipského spolku poľnohospodárov - WLV),

- Sarah Dhem (predsedníčka Spolkového zväzu nemeckého mäsového priemyslu - Bundesverbands der Deutschen Fleischwarenindustrie),

- Andreas Pöschel (výkonný riaditeľ Edeka Südwest Fleisch – Mäso Edeka juhozápad) a

- Ophelia Nick (poslankyňa nemeckého Bundestagu Bündnis 90/Die Grünen - zelení).

Tu je úryvok z rozhovoru, ktorý bol prvýkrát uverejnený v Lebensmittel Praxis LP 19/2021: LP:

Pán Beringmeier, ako vnímate výstupný bonus pre chovateľov ošípaných?

Hubertus Beringmeier (poľnohospodár): Stále sme proti paušálnemu výstupnému bonusu, aj keď situácia v nemeckom chove ošípaných momentálne ohrozuje samotnú existenciu spoločnosti. Reštrukturalizačná prémia, ktorú požadujeme, by sa mala brať do úvahy len pre spoločnosti, ktoré už nemajú perspektívu v oblasti poľnohospodárstva. Bonus by sa nemal poskytovať tým, ktorí chcú aj tak prestať. Reštrukturalizačná prémia sa vzťahuje len na chov zvierat a nie na celú farmu.

Ako dlho je podľa vás možné dostať sa na úroveň ustajnenia 3 až 4?

(poznámka autora prekladu:

Typ ustajnenia 3 „Vonkajšia klíma“ znamená, že zvieratá majú v maštali viac priestoru (príklad ošípaných: + 40 %) a kontakt s vonkajšou klímou, napríklad v krytom vonkajšom priestore pri maštali alebo cez otvorenú bočnú stranu maštale. Vyžaduje sa aj krmivo bez GMO.

Typ ustajnenia 4 „Premium“ ponúka najviac priestoru v maštali (príklad ošípaných: + 100 %) a voľný výbeh zvierat vonku. Krmivo je tiež bez genetického inžinierstva. Do tejto kategórie je zaradené Bio mäso. Konvenčne vyrábané mäso tu možno nájsť tiež, ak chov zvierat spĺňa opísané požiadavky.)

Beringmeier (poľnohospodár): Návrhy, ktoré vypracovala Borchertova komisia na konverziu chovu zvierat, ponúkajú podnikom v oblasti chovu zvierat v Nemecku zásadnú perspektívu, pretože poukazujú na cesty k otázkam zabezpečenia plánovania, schvaľovania a financovania. Borchertova komisia vydala odporúčanie: Cieľom je do 20 rokov priviesť všetky podniky chovu hospodárskych zvierat v Nemecku na výrazne vyššiu úroveň welfare zvierat a vyrábať „výrobky za dobrých životných podmienok zvierat“ za rovnaké náklady ako konvenčné produkty.

Ophelia Nick (zelení): Bola by som rada, keby sme mohli najneskôr o rok povedať, kam sa chceme dostať a aké špecifikácie to zahŕňa.

Sarah Dhem (priemysel): Ustajneniu typu 4 sa v našej firme zaoberáme od roku 2010 a tiež ho ponúkame. Teraz spracovávame 120 ošípaných týždenne. Radi by sme prijali viac farmárov, žiaľ, naši výrobcovia to nedokážu tak rýchlo zmeniť.

Andreas Pöschel (maloobchod): Momentálne sme v procese vytvárania podmienok, aby sme výrobcom uľahčili prechod. Zmena pre nich znamená, že musia realizovať mnohé opatrenia – spojené s investíciami a štrukturálnymi zmenami. Ak je farmár pripravený na to, že náš program „Hofglück“ (šťastie dvora) prestaví svoju maštaľ tak, aby spĺňal požiadavky na úroveň ustajnenia 4, uzatvoríme s ním zmluvu na desať rokov.

Nick (zelení): Musím priznať: naše stavebné povolenia neumožňujú rýchle plánovanie. Dokonca ani s vlajkovým projektom maštale budúcnosti v Haus Düsse sa nepodarilo získať stavebné povolenie, pretože je stále veľa nejasností. Cieľom do budúcnosti musí byť zrýchlenie a zjednodušenie postupov.

Hnevá vás nadváha dôsledkom vyššej konzumácie mäsa vo výžive ľudí?

Nick (zelení): Nemá to nič spoločné priamo s mäsom. Choroby súvisiace so stravou majú v nemeckej populácii vysoký podiel. 15 % detí a dospievajúcich v Nemecku trpí nadváhou. Výživa je tu kľúčová. Môj záver je: Potrebujeme viac vedomostí o výžive a lepšie vzdelávanie v oblasti výživy. Mimochodom, nielen v škole, ale už aj v jasliach. Chceme dobrú a zdravú výživu pre každého. To znamená, že treba zlepšiť predovšetkým spoločné stravovanie.

Dhem (priemysel): Potom prosím prineste predmet „výživa“ späť do škôl. Dôležité je však aj to, aby deti vedeli, čo jedia. Tému treba chápať ako výchovnú úlohu.

Zostane vašim hlavným biznisom sektor mäsa?

Dhem (priemysel): Pre nás ako spoločnosť sa určite nič nezmení. Chceme robiť to, o čom vieme, čo sme sa naučili a kde ostatní vidia našu kompetenciu. S úrovňou chovu 4 prekračujeme novú úroveň. Ako odvetvie sa vo všeobecnosti musíme vždy pozerať na to, čo zákazníci chcú a čo chcú skutočne konzumovať. Každá firma sa teraz musí pozrieť na to, čo jej vyhovuje a akým smerom sa bude uberať o desať rokov.

Pöschel (maloobchod): Téme sa venujeme už šesť rokov a do oddelení mäsa, údenín a syrov sme integrovali takzvané vegetariánske pulty. Ponúkame vegánske a vegetariánske produkty a hneď od začiatku sme boli úspešní. Neskôr dopyt trochu klesol. Až s efektom „Fridays for Future“ (Piatky pre budúcnosť) sa téma opäť rozbehla. Počas pandémie 2020 dosiahli produkty nárast predaja o 50 %. V tomto roku sme dosiahli ďalší 30% nárast.

Pán Beringmeier, musia sa farmári na základe týchto faktov preorientovať?

Beringmeier (poľnohospodár): Farmári nehovoria spotrebiteľom, čo majú jesť. Môžeme obslúžiť všetky skupiny, pretože pôvodom sú vždy poľnohospodárske produkty. Príležitostí je veľa. Od nemeckých predajcov potravín však požadujeme jasný záväzok k mäsu nemeckého pôvodu. Naši majitelia domácich zvierat potrebujú istotu pri plánovaní. Naši spotrebitelia chcú tovar pochádzajúci z chovov za dobré životné podmienky zvierat z regionálnej produkcie.

Ako vnímate spravodlivosť v hodnotovom reťazci?

Beringmeier (poľnohospodár): V súčasnosti sa veľa diskutuje o spravodlivosti. Pre mňa ako farmára to momentálne nie je fér. Momentálne nevieme riešiť aktuálne ceny. Aby som však bol spravodlivý, musím povedať, že maloobchodníci si uvedomujú, že musíme užšie spolupracovať, pretože si to želá aj spotrebiteľ. Vnímam to ako príležitosť, pretože je to jediný spôsob, ktorý máme.

Pöschel (maloobchod): Máme v tom jasno a farmárov za vyššie náklady odmeňujeme férovou cenou. Konkrétne to znamená: Edeka Südwest Fleisch platí farmárom za podmienky, ktoré sú výrazne vyššie ako trhová cena. Patria sem bonusy a minimálne ceny. Začiatkom tohto roka sme podpísali nové zmluvy s chovateľmi nášho značkového programu „Gutfleisch“ (dobré mäso). Tu sme stanovili spodnú hranicu ceny 1,40 eura za kilogram bravčového mäsa.

Beringmeier (poľnohospodár): Bohužiaľ, nemáme riešenie pre širokú verejnosť. Opäť potrebujeme väčšiu istotu pri plánovaní. Výrobné ceny v súčasnosti nepokrývajú ani náklady. Poľnohospodári navyše potrebujú dlhodobú garanciu nákupu, že v budúcnosti môžu predať svoje zvieratá za výrazne vyššiu cenu.

Dhem (priemysel): Téma istoty plánovania je veľmi veľký problém. Zo strany farmárov je to vždy veľký dopyt. Ako podnikatelia však nemáme ani my istotu plánovania. Robíme strategické rozhodnutia. Či je to správne alebo nie, to vždy vieme až po desiatich rokoch.

Malo by byť mäso drahšie?

Nick (zelení): Myslím si, že mäso musí byť drahšie, pretože sa predáva pod cenu. Treba však zvážiť, ako a či to treba sociálne tlmiť. Napriek tomu je spotreba mäsa príliš vysoká. Nie je dobré ani príliš veľa mäsa – existuje dostatok štúdií, ktoré to dokazujú.

Dhem (priemysel): Je dôležité, aby sme nehovorili len o mäse, ale aj o mäse a spracovaných tovaroch.

Beringmeier (poľnohospodár): Ak by politici rozhodli, že mäso je nezdravé, bola by to pre naše odvetvie katastrofa. Nie sme zodpovední za výskyt akejkoľvek choroby.

Nick (zelení): To by bolo nespravodlivé predpokladať. Existujú jasné štúdie o tom, čo je zdravé a čo nie. A predovšetkým ide o mieru všetkých vecí. Zákazníci chcú čestné a zrozumiteľné programy.

 

Potom sú tiež pripravení priplatiť si. Čo si želáte do budúcnosti vo vašom odvetí?

Dhem (priemysel): Musíme byť opäť hrdí na našu prácu. Vyrábame vynikajúce potraviny, samozrejme v rôznych kvalitatívnych stupňoch, ale vždy bezpečné.

Beringmeier (poľnohospodár): Chcel by som ešte viac regionality a užší kontakt medzi spotrebiteľmi a výrobcami.

 

 

Zdroj: www.topagrar.com

Preložila a upravila Martina Gondeková, NPPC-VÚŽV NitraNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol