Basf Revysol

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

QM-milchMlieko - označenie pre chov dojníc

Základné, bronzové, strieborné a zlaté: DLG (die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft - Nemecká poľnohospodárska spoločnosť) zavádza označenie dobrých životných podmienok zvierat, ktoré má maloobchodníkom uľahčiť rozdelenie mlieka do štyroch stupňov úrovne chovu. Zavádza sa ja QM + ako prídavný modul QM mlieka.

Od budúceho roka chcú aj maloobchodníci rozdeliť mlieko do štyroch stupňov chovu a zabezpečiť tak väčšiu transparentnosť v chladiarenských regáloch. Zatiaľ čo norma QM-Milch (QM mlieko - definuje minimálne požiadavky na výrobu mlieka orientované na kvalitu a šetrnú k zvieratám) chce byť zoskupená v úrovni chovu 1 a spustila nový štandard s názvom „QM +“, ktorý spĺňa požiadavky úrovne chovu 2, tak DLG teraz zavádza nové – štvorstupňové označenie mlieka.

DLG pre dobré životné podmienky zvierat

Ako sa uvádza v tlačovej správe DLG, ide o výsledok výmeny názorov medzi farmármi, odborníkmi, mliekarňami a medzi nemeckými maloobchodníkmi potravín (LEH – der Lebensmitteleinzelhandel). Z maloobchodov sa zapojili Aldi Group, Bünting Group, Edeka a Netto, Rewe a Penny a Schwarz Group. Štvorstupňový systém by mal byť zaradený do štyroch úrovní maloobchodu s potravinami a poskytovať informácie o chove dojníc šetrnom k ​​zvieratám, vysvetľuje DLG. Mliekarne môžu vykonávať označenie na svojich výrobkoch ako pridanú hodnotu, aby sa spotrebitelia mohli pri nákupe vedome rozhodnúť za lepšie životné podmienky zvierat.

Základ, bronz, striebro a zlato

Na základe testovacieho programu DLG pre chov dojníc sa značka DLG welfare zvierat udeľuje v štyroch stupňoch: základná, bronzová, strieborná alebo zlatá. Obsahuje 36 kritérií, ktoré musia byť v rôznej miere splnené v závislosti od danej úrovne. Obsahuje osem vyraďovacích tzv. K.O. kritérií, ktoré predstavujú základné požiadavky na spôsob ustajnenia. Ak sa mliekarne rozhodnú pre program chovu dojníc DLG, chovatelia dojníc sa musia podrobiť špecifickému testovaciemu konceptu: podľa DLG je mliečna farma certifikovaná prostredníctvom auditu na mieste s kontrolou maštale a potrebných dokumentov. Zodpovedné sú za to certifikačné orgány v mene mliekarní prostredníctvom DLG vyškolených a schválených audítorov. Audítor je počas auditu vedený za pomoci softvéru. Po zhromaždení a zadaní všetkých údajov sa cez internetové pripojenie okamžite vypočíta výsledok. Audit mlieka a mliečnych výrobkov ako súčasť programu chovu dojníc DLG zabezpečuje, že vysledovateľnosť je vždy zabezpečená prostredníctvom identifikácie šarží v rámci spoločnosti a vo všetkých fázach procesu. Cieľom je, aby bolo možné vylúčiť akúkoľvek chybu alebo zmiešanie mlieka.

Janna Künzel, projektová manažérka DLG pre programy s pridanou hodnotou vysvetľuje: „Očakávame, že označené mliečne výrobky pre úroveň 3 (strieborná) a 4 (zlatá) budú dostupné v obchodoch v prvých mesiacoch budúceho roka. Už teraz spracovávame dopyty od viacerých mliekarní, súkromných aj družstevných a predpokladáme, že dopyty budú stále pribúdať.“

Zavedenie QM +

Prídavný modul QM+ od spoločnosti QM-Milch ako doplnkom k štandardu QM má zabezpečiť, že dobré životné podmienky zvierat sa v budúcnosti ešte viac stanú základom pre opatrenia na farmách dojníc. Hoci konečné body modelu financovania medzi maloobchodníkmi, farmármi a mliekarňami ešte nie sú úplne skoordinované, dohodlo sa, že výrobky označené ako QM+ sa očakávajú v chladiarenských regáloch v apríli.

„Pri QM+ sa momentálne bojuje o výšku príplatku - prémiu pre výrobcu mlieka a mliekareň za dodatočné úsilie,“ potvrdzuje Dr. Björn Börgermann zo Zväzu mliekarenského priemyslu (Milchindustrie-Verband ).


Zdroj: www.topagrar.com

Preložila a upravila Martina Gondeková, NPPC-VÚŽV NitraNAJAKTUÁLNEJŠIE CENY AGROKOMODÍT

Online aktualizácia priamo z burzy Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

Basf Revysol

200x800px-Agromagazin-Revysol