logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Kiss_ZMOS_MASPriorita PPA je zachovanie siete MAS

Generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss informoval na zasadnutí Predsedníctva ZMOS prítomných o aktuálnej situácii v spracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre Miestne akčné skupiny (MAS), ktoré zabezpečujú financovanie projektov miest a obcí a tiež poľnohospodárov. K 23.11. 2021 je 246 zmlúv podpísaných a zverejnených v CRZ (Centrálnom registri zmlúv) v celkovej sume 6 386 996 EUR.

Ďalších takmer 100 zmlúv (96) je vyexpedovaných žiadateľom, pričom ide o sumu 2 031 067 EUR. PPA je pripravená okamžite sprocesovať tieto zmluvy, hneď ako budú podpísané na strane zástupcov jednotlivých obcí a miest. Ďalších 127 rozhodnutí je v spracovaní, to znamená, že v priebehu krátkej doby bude spracovaných celkovo až 800-900 zmlúv.

Jozef Kiss potvrdil dohodu s MAS: „Budeme prioritne púšťať platby, ktoré súvisia so zabezpečením chodu masiek tak, aby sme sa vyhli akýmkoľvek diskusiám o tom, či v budúcnosti MAS budú alebo nebudú. Pozastavené platby sa na PPA preverujú, ich spustenie je priorita, proces je zdĺhavý, musíme ho nastaviť tak, aby keď ho raz spustíme, fungoval dokonale“. Podľa neho je zachovanie siete MAS priorita: „Považujem za dôležité pre budúce programové obdobie, aj pre prechodné programové obdobie, zachovanie miestnych akčných skupín. Je to cesta k zabezpečeniu projektov miest a obcí. Chceme zachovať ich funkčnosť tak, aby sme boli schopní rozbehnúť financovanie jednotlivých projektov, ktoré sú dnes v štádiu pozastavenia alebo spracovania. Z našej strany urobíme všetko preto, aby sme zabezpečili financovanie projektov nevyhnutných pre jednotlivé mestá a obce v prijateľnom časovom horizonte“, dodáva Kiss. Doplnil, že v súvislosti s MAS sa do budúcna uvažuje o nastavení efektívnejšieho modelu financovania miestnych akčných skupín a zároveň a j o vytvorení siete informačných stredísk pre žiadateľov eurofondov: „Jedna z možností je, že by sme využili aj súčasnú sieť MAS“, hovorí Jozef Kiss.

Predseda ZMOS Branislav Tréger ocenil, že spolupráca s PPA sa posunula na kvalitatívne oveľa vyššiu úroveň: „MAS dostali peniaze na fungovanie, podpísali sa už zmluvy, niektoré už boli vyexpedované, čaká sa platba resp. úhrada“.

Generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss ubezpečil prítomných, že platobná agentúra je po udelení trvalej akreditácie plne funkčná a neexistujú žiadne prekážky pre plné sprocesovanie nových žiadostí, alebo žiadostí, ktoré sa nakumulovali v predchádzajúcom období. Potvrdil, že procesy v PPA sú nastavené tak, aby sa minulosť nezopakovala.


Tlačová správa PPANajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

hog_banner-300x300

dodávateľ pohonný hmôt pre agrosektor

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov