logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

MolnarSlovenskí producenti hydinového mäsa bijú na poplach


Na včerajšej tlačovej konferencii ÚHS sa hovorilo aj o celkovej situácii v slovenskom sektore produkcie hydinového mäsa. Ten zažíva ťažké časy už niekoľko rokov. Dôvodom jen rast výrobných nákladov, pokles odbytových cien, rast dovozov a absencia systému podpory.

 

Rast výrobných nákladov sa odvíja najmä od rastu cien krmív. Ceny kŕmnych zmesí vzrástli za prvý polrok o 25 % (najmä kvôli nárastu cien obilnín). Vrásky na čelách hydinárov kreslí aj pretrvávajúci rast ceny práce. Za posledné 3 roky vzrástla cena práce o 25-30 %. Treba za tým vidieť nielen kontinuálny nárast minimálnej mzdy, ale aj zavedenie príplatkov za prácu v dňoch pracovného voľná, pokoja a počas sviatkov.

Naše saldo zahraničného obchodu s hydinovým mäsom vzrástlo v posledných 5 rokoch 5-násobne (o 94 mil. €). V roku 2020 dosiahlo hodnotu -118 mil. €. Kým v roku 2015 sa doviezlo 48 828 t hydinového mäsa, v roku 2020 to bolo už 87 388 t. To je 14 387 t viac ako sa u nás v tom roku vyrobilo. Aj v dôsledku toho miera klesla sebestačnosti pri  tejto komodite za posledných 5 rokov zo 77 na 51,6 %. Pritom vo všetkých okolitých štátoch produkcia hydinového mäsa rastie. Tieto štáty svoje prebytky efektívne umiestňujú na cudzích trhoch za extrémne nízke ceny.

Absentujúci systém efektívnej podpory chovateľov hydiny je jednou z príčin našej nekonkurencieschopnosti na trhu. Zaostávame v už len pri porovnaní  s okolitými štátmi: Českí hydinári dostali vlani 15 mil. €, my len 3 mil. €. Ak by sme mali dostať alikvotnú časť tejto sumy, malo by to byť 7,5 mil. €. Maďarskí chovatelia hydiny majú k dispozícii 7 podporných schém, poľskí farmári sú podporovaní prostredníctvom daňových odvodových úľav. Navyše, českí chovatelia hydiny majú k dispozícii aj podporu na welfare mimo schémy EÚ. Rokovania medzi ÚHS a zástupcami rezortného ministerstva o naplnení sľubov, vyplývajúcich zo schváleného slovenského podporného mechanizmu, resp. o jeho rozšírení sa ešte len pripravujú.

Prístup obchodných systémov k predaju hydinového mäsa prostredníctvom akcií stimuluje zákazníkov, ktorí hľadajú čo najlacnejší tovar. Zväčša ide o tovar z dovozu, často s pochybných pôvodom. Slovenské hydinové mäso je dlhodobo bez škandálov a, navyše, okrem bežných brojlerov ponúka aj tzv. prémiové kurčatá, ktorých čas výkrmu je dlhší ako v prípade komerčných hybridov. Zo strany slovenských zákazníkov však o tento druh tovaru však nie je adekvátny záujem. ÚHS pravidelne informuje o týchto faktoch, pociťuje však potrebu zintenzívnenia kampane. Tá by mala klásť dôraz na pôvod, čerstvosť a kvalitu ako základné atribúty slovenského hydinového mäsa.

 

Marián Dukes, AGROMAGAZÍNNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov