logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

SZAXON_hlavnaRodina Szaxonovcov patrí stabilne k najlepším poľnohospodárom na Slovensku


Juhovýchod Slovenska bol kedysi jednou z bášt potravinárskeho priemyslu v krajine. Žiaľ, spoločenské zmeny po roku 1989 priniesli so sebou aj krach viacerých podnikov z tohto odvetvia. Produkcia od miestnych poľnohospodárov preto musí často putovať k spracovateľom vzdialeným stovky kilometrov. To sa následne odráža vo výkupných cenách, tie sú niekedy aj o 20 €/t nižšie ako napríklad na západe Slovenska.

 

Samozrejme, pokiaľ hovoríme o výrobných nákladoch, cenách hnojív, chémie, nafty, tam je to už „spravodlivo“ vyrovnané. O to väčšie uznanie si tak zaslúžia tí, ktorí tu dokážu byť úspešní napriek nerovnej pozícii pri obchodovaní na trhu a pri celoštátnom porovnaní dokonca lepší.

 

Pravidelne ocenení

Výsledky práce rodiny Szaxonovcov bývajú pravidelne ocenené v rámci celoštátnych súťaží. Napríklad hospodárske výsledky v roku 2019 ich umiestnili prvýkrát na pozíciu absolútneho víťaza vyhodnotenia Top Agro. Uvedená súťaž každoročne hodnotí poľnohospodárske podniky na základe ekonomických ukazovateľov. Len doplníme, že výsledky za rok 2019 boli jubilejným 25. ročníkom Top Agro, pričom meno Szaxon nebolo zriedkavé v rebríčku ani v minulosti. František Szaxon, hlava celej rodiny, bol nedávno nominovaný aj na ocenenie NAJ agromanažér roka na Slovensku.

Mimochodom, pojem rodina znamená u Szaxonovcov veľmi veľa. Hneď na úvod nášho rozhovoru nás pán Szaxon upozorní, že všetky dosiahnuté úspechy sú výsledkom spoločnej práce s manželkou Teréziou, synmi Františkom, Petrom, Tomášom a dcérou Annabellou, aj s ich vlastnými rodinami.

František Szaxon pracuje v poľnohospodárstve celý život. Začínal na miestnom družstve v Zatíne, kde pôsobil až do úpadku tohto podniku. Ako zamestnanec bol cez deň v práci na družstve, následne poobede a prakticky vo všetkom voľnom čase sa počas sezóny venoval pestovaniu rýchlenej zeleniny na 42 ároch.

Vypestovanú produkciu chodil potom predávať na trhoviská severnejších regiónov Slovenska. Už vtedy mu výrazne pomáhali jeho deti, pracujúce vo fóliovníkoch za domom vo chvíľach, keď sa ich rovesníci zabávali niekde pri vode, prípadne na športových ihriskách.

 

Vlastné hospodárstvo od roku 2002

Svoje rodinné hospodárstvo začali Szaxonovci zveľaďovať od roku 2002, krátko po kolapse miestneho družstva. Výmeru postupne rozširovali, až na súčasných približne 2300 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho je do kategórie trvalo trávnych porastov zaradených 480 ha, vrátane takmer 300 ha prírodných biotopov v CHKO Latorica.

 

Osevný postup zahŕňa 6 plodín

Vlaňajšia žatva bola v Zatíne jednou z najnáročnejších za posledné roky, v dôsledku častých zrážok a nestabilného priebehu počasia trvala takmer mesiac, od 8. júla až do 3. augusta. Väčšinou zvládnu dva vlastné kombajny Claas Lexion a tri v rámci služieb pozberať úrodu do dvoch týždňov.

Výsledky žatvy ale potešili, pri najpestovanejšej plodine - ozimnej pšenici zaznamenali z výmery 682 ha v priemere 6,15 t/ha, pričom na lepších parcelách úrody atakovali 8 t/ha. Minulý rok mali viacerí poľnohospodári problém s kvalitou, netýka sa to však tunajšej produkcie pšenice. Celá totiž splnila elitné potravinárske parametre, s hodnotami NL 14 až 15 % a priemerným 33 % lepkom.

Menej úspešne dopadol jačmeň jarný, ktorý bol poškodený výdatnými dažďami v spojení s víchricou. Následne nesplnil predpísané sladovnícke parametre a bol realizovaný ako kŕmny jačmeň. Išlo o množstvo 650 ton. Mimochodom, uskladniť vedia až 5 tisíc ton komodít v 3 hangárových skladoch.

Oveľa lepší výsledok zaznamenali vlani pri repke. Na výmere 206 ha s priemernou úrodou 4,17 t/ha. Ak by sme pritom nepočítali dve slabšie parcely, kde bol už od začiatku problém s vývojom rastlín, priemerná úroda sa priblíži k 4,5 t/ha. A výsledok z najlepších 50 ha? Viac ako slušných 4,8 t/ha. Szaxonovci si ako správni poľnohospodári uvedomujú dôležitosť zaradenia repky v osevnom postupe. Určite od tejto plodiny neplánujú ustupovať, o čom svedčí aj medziročný nárast výmery na aktuálnych vyše 300 ha.

Pán Szaxon hovorí o ešte jednom podstatnom benefite: „Mali sme zmluvne dohodnutých 650 t s určitou spoločnosťou, ktorá je vo financovaní odobratých komodít veľmi disciplinovaná. Po odbere repky a následnej fakturácii sme mali do 14 dní finančné prostriedky na svojom učte. Sú ale aj opačné príklady, keď si na peniaze musíme počkať podstatne dlhšie.“

Kvalitná technika základom pestovateľského úspechu

Strojový park kvalitatívne a kvantitatívne považujú za dostatočný. Výkyvy počasia a čoraz kratšie časové okno na optimálne pestovateľské zásahy ich ale nútia posilňovať jednotlivé technologické linky. To bol aj dôvod minuloročného zakúpenia nového postrekovača Horsch Leeb spolu s traktorom a kombajnu Claas Lexion.

 

Pri spracovaní pôdy hrá dôležitú úlohu technológia Horsch

Čo najskôr po zbere sa snažia vykonať podmietku. Ešte nedávno na to používali predovšetkým diskové náradie s umiestnením sekcií do tvaru „X“. S týmto strojom nemenovanej značky zaznamenávali nerovnomerné opotrebenie diskov a dochádzalo k vytváraniu nerovností po prejazde. V strede sa vytváral kopec a na bokoch zase brázda.

Rozhodli sa preto pred 3 rokmi investovať do kúpy stroja Horsch Joker 6 HD, s pracovným záberom 6 metrov. Ako hovorí František Szaxon ml., agronóm a zároveň mechanizátor v jednej osobe: „Práca náradia Joker je neporovnateľne lepšia. Používame ho aj na prípravu pôdy pred sejbou, najmä na jeseň vysievaných plodín.“

Stroje Horsch vhodne zapadli aj do miestneho systému obrábania pôdy, kde má svoje pevné miesto orba. Ročne orú približne 50 % výmery a Joker nasadzujú napríklad na spracovanie hrubej brázdy pred sejbou repky, pod ktorú sa snažia naorávať.

Jedným z celkovo najviac používaných strojov je na hospodárstve Szaxonovcov kyprič Terrano 5 FX. Pripravujú ním, spravidla pri pracovnej hĺbke 20 cm, taktiež pred sejbou ich najpestovanejšej plodiny – pšenice (takmer 700 ha). Terrano sa rovnako osvedčilo počas vlaňajšej mimoriadne vlhkej jesene. S viacerými inými strojmi bolo prakticky nemožné pracovať, nakoľko sa rýchlo upchávali pracovné orgány.

Horsch Terrano má v zadnej časti valec SteelDisc, vybavený škrabkami, čo zabezpečuje výbornú priechodnosť aj vo vlhkej a lepivej pôde. Rovnaký valec by po skúsenostiach privítali tiež na stroji Joker, ten je vybavený dvojradovým drobiacim valcom Rollpack. Zároveň ale dodávajú, že ak nie je vyslovene extrémne mokro, tento valec pracuje veľmi pekne.

 

Vynikajúca stabilita ramien postrekovača Horsch Leeb

Postrekovač dnes už väčšina poľnohospodárov nepoužíva len na postrek chémie, ale významne im tento stroj slúži aj na aplikáciu listovej výživy. Podpisujú sa pod to najmä suché obdobia, sprevádzajúce takmer každú jar v posledných rokoch.

Pevné hnojivá po rozhodení musia čakať na dážď a ak je to čakanie príliš dlhé, nielenže rastliny nedostanú výživu v potrebnom čase, ale určité percento hnojív sa odparí do vzduchu. Szaxonovci sa snažia dávať plodinám všetko potrebné, preto čoraz častejšie vsádzajú na spomínanú listovú výživu.

Vzhľadom na potrebu ošetriť a už aj prihnojiť veľké plochy, museli k novšiemu samohybnému postrekovaču dokúpiť ďalší, tentokrát ťahaný. K výberu konkrétnej značky hovorí Ing. Peter Szaxon: „Pred kúpou sme sa boli pozrieť priamo vo výrobnom závode v Nemecku. Videli sme tam profesionálnu prácu, od vývoja až po samotnú montáž strojov.“ Aj preto pred vlaňajšou sezónou pribudol do ich strojového vybavenia Horsch Leeb 4 AX, s pracovným záberom ramien 24 m. „Ak by som mal vyzdvihnúť jednu vlastnosť tohto postrekovača, tak to bude jednoznačne systém Boom Control (Pozn.: Ide o systém kopírovania a stability ramien.). Naposledy sme striekali pšenice, zasiate neskoro na jeseň do nie ideálne pripravenej pôdy, z dôvodu nadmerných zrážok. Povrch bol preto dosť hrboľatý, ale ramená počas práce neskutočne držali nastavenú výšku, akoby išiel postrekovač po rovnej doske,“ dopĺňa Ing. Peter Szaxon.

Postrekovač disponuje nádržou s objemom 3800 l + 200 l rezerva pre prípad spenenia postreku. Podľa skúseností obsluhy bez problémov využívajú plných 4000 l.

 

Celý článok je publikovaný v AGROMAGAZÍNe 6/2021 na stranách 44-45.

Štefan Ščecina

AGROMAGAZÍN

Časopis AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.


Na hlavnej snímke v strede František Szaxon, zľava synovia František, Tomáš a Peter. Úplne vpravo Oto Bize, zástupca Horsch na Slovensku.

V Zatíne si prácu Horsch Joker pochvaľujú pri podmietke a rovnako predsejbovej príprave. Stroj je vybavený diskami s priemerom 62 cm a v zadnej časti dvojradovým valcom Rollpack.

SZAXON_2

Horsch Terrano 5 FX používajú už 4 roky. Za toto obdobie sa osvedčil v rôznych pôdnych a poveternostných podmienkach, vrátane extrémne daždivej jesene 2020.

SZAXON_3Najaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov