Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

sejacka_drahovceV PVOD Drahovce cielia na optimalizáciu nákladov, udomácňuje sa tu strip-till a no-till


Podnik na strednom Považí v súčasnosti obhospodaruje 1266 ha ornej pôdy, kde sa venuje pestovaniu tradičných trhových plodín, prevažne slnečnice, pšenice, repky, kukurice na zrno či siláž ako aj krmovinám na ornej pôde. Tie využíva pre svoju živočíšnu výrobu, ktorá sa sústredí na prvovýrobu mlieka od 210 dojníc plemena čierny holštajn (podnik chová celkovo 390 jedincov HD).

 

PVOD pritom neopomína ani finalizáciu produkcie. Prakticky celá produkcia pšenice totiž putuje do mlynu, pričom namletá múka sa vracia späť do Drahoviec, kde družstvo prevádzkuje svoju vlastnú pekáreň. Produkty Pekárne Drahovce s.r.o., pritom pozná značná časť Slovenska od Bratislavy až po stredné Považie, keď okrem iného dodávajú pečivo aj do obchodného reťazca Lidl.

 

Cielenie na nižšie náklady

„V najbližších 5 rokoch sme si dali za cieľ tvrdo sa zamerať na náklady“, prezrádza predseda PVOD v Drahovciach. Týka sa to pritom nielen rastlinnej výroby, no taktiež živočíšnej. V rastlinnej výrobe popritom sledujú ďalší veľmi hodnotný cieľ a tým je ozdravenie miestnych pôd v podobe zvýšenia ich zdravotného stavu. I preto už takmer na jednej tretine pestovateľskej výmery v Drahovciach experimentujú s technológiami no – till a strip-til. „Vlani sme takto zasiali pšenicu a aktuálne sejeme kukuricu, sóju a slnečnicu“, hovorí R. Spišák, pričom súčasne vypočítava, že pri týchto technológiách im klesne spotreba nafty za celú sezónu o takmer 50 l/ha v porovnaní s konvenčnou prípravou pôdy. Do technológie by chceli v Drahovciach pritom zakomponovať i širšie využívanie medziplodín, od ktorých si sľubujú nárast obsahu organickej hmoty v pôde a tým aj zlepšenie jej vlastností.

Až 85 % obhospodarovanej pôdy totiž leží v blízkosti rieky Váh, pričom sa vyznačujú vysokým podielom ílu s tendenciou vytvárať glejovú štruktúru. I preto tu miestni roľníci musia preháňať agrotechniku poľom častejšie v podobe realizácie viacerých agrotechnických opatrení pred samotnou sejbou, čo samozrejme, potom ide aj do vyššej spotreby nafty a tým aj do nákladov (spotreba nafty sa pri konvenčnej príprave pod jariny hýbe na 130 l/ha za sezónu). Strip a no-till tak môžu priniesť viacero benefitov, pričom opomenúť nemožno i efektívnejší manažment s vodou v pôde, čo je problematika, ktorá je v súčasnom období jarných deficitov zrážok čoraz aktuálnejšia. Prvý muž manažmentu pritom hovorí, že v tejto otázke by sa podpory nemali sústrediť na závlahy, ale hlavne na využívanie pôdoochranných technológií zameraných na udržiavanie vlahy v pôde.

 

David Karkulín

Snímka: Archív PVOD Drahovce

Celý článok si môžete prečítať v májovom vydaní AGROMAGAZÍNu na s.7-10.

Časopis AGROMAGAZÍN si môžete predplatiť tu.

 

Tabuľka: Porovnanie spotreby nafty pri konvenčnej technológii spracovania pôdy (s orbou) vs. využití strip-till, resp. no-till technológie pri pestovaní jarných plodín v Drahovciach (l/ha).

tabuka_reepot_DrahovceNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2