logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-hniezdne1Agro-Hniezdne – jedna z perál Spiša

Obec Hniezdne leží medzi Pieninami a Vysokými Tatrami, našimi turisticky významnými oblasťami.  Práve na tomto fakte stavajú v miestnom poľnohospodárskom podniku, ktorý sa zameriava nielen na prvovýrobu, ale aj na agroturistiku.

Hniezdne a neďaleká Stará Ľubovňa majú stáročnú históriu v liehovarníctve. Málokto vie, že sa tu nachádza aj najväčší liehovar v strednej Európe s produkciou 30 000 l liehu za deň a že miestni produkujú aj špičkovú a oceňovanú vodku.

Modernú technológiu, znalosti a skúsenosti miestnych liehovarníkov zhodnocujú aj pri výrobe prvej slovenskej whisky Nestville. Vyrába sa z jačmeňa, kukurice a triticale a zreje 3, 6 alebo 9 rokov v dubových sudoch. Ak navštívite túto časť Spiša, odporúčam aj návštevu expozície liehovarníctva.

Väčšina lúk a pasienkov

Časť surovín na výrobu alkoholu dodáva Agro-Hniezdne, aj keď potreby liehovaru už dávno prerástli produkciu prvovýroby. Úzka spolupráca sa prejavuje vo viacerých oblastiach a vyplýva aj z vlastníckeho prepojenia.

Agro-Hniezdne riadi Ing. Róbert Špiner, ktorý nás po podniku aj sprevádzal: „Hospodárime na 1 030 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 450 ha ornej a 580 ha TTP. Chováme ošípané, hovädzí dobytok, ovce, kozy a kone. Väčšinu produkcie živočíšnej výroby zhodnocujeme vo forme výrobkov predávaných v obchodnej sieti 1day.

Podnik má 3 hospodárske dvory – v Hniezdnom, vo Forbasoch a v Lakovej. Až na zopár parciel popri rieke Poprad sú všetky pozemky svahovité.

Frézovaním zvyšujú výmeru

V súčasnosti sa k základnému výrobnému prostriedku poľnohospodárov dostáva veľmi ťažko. O pôdu je jednoducho záujem. Pomáhajú si aspoň ničením náletových drevín, čím sa vracajú na pôvodnú výmeru lúk a pasienkov. Náročné práce si žiadajú vysoké investície v podobe špeciálneho traktora a lesnej frézy, ktoré denne vypijú asi 150 l nafty. Ročne prinavrátia do kultúrneho stavu asi 20 hektárov, vo väčšej výkonnosti ich obmedzujú nariadenia na ochranu prírody.

Lesná fréza značky Fae si poradí s drevom do priemeru 25 cm a je ho schopná povrchovo zapracovať do hĺbky asi 10 – 15 cm. O následnú údržbu upravených TTP sa starajú dosevom tráv a predovšetkým pasením. Pre tento účel zakúpili aj stádo kôz, ktoré si z chovaných druhov najlepšie poradia s náletmi.

Rozsiahla živočíšna výroba

Agro-Hniezdne patrí k výnimke. Kým iní chov dojníc rušia, na Spiši ho opätovne obnovujú. V súčasnosti chovajú 50 dojníc, ale počet plánujú zvýšiť na maximálne 250, čo je aj kapacita práve rekonštruovanej maštale priamo v Hniezdnom. Chovajú aj býky na výkrm sústredené na farme v Lakovej.

Pri HD a ovciach vybrali naše národné plemená – slovenské strakaté a cigája. Pri dobytku zavážila menšia náročnosť a vyššia tukovosť mlieka ako v prípade mliečneho plemena, resp. pri cigáji lepšia chodivosť a odolnosť ako pri ovciach s jednostrannou úžitkovosťou. Oviec chovajú asi 1 500, z čoho je 1 000 bahníc.

Všetko pre vyššiu výkonnosť ŽV

„V rastlinnej výrobe pestujeme pšenicu, jačmeň a triticale, pre kone ovos, ďalej pestrec mariánsky, viacročné krmoviny na ornej pôde a najnovšie aj silážnu kukuricu,“ hovorí riaditeľ podniku.

Claas Axion, Arion, Axos, Valtra s otočným riadením a JCB Fastrac tvoria flotilu najviac využívaných ťažných prostriedkov a v novom vysadenom sade kraľuje úzka Valtra.

Asi 400 ha výmera ornej pôdy a svahovité pozemky obmedzujú využívanie širokozáberových strojov. Plodiny seje Pöttinger Terrasem, základnú prípravu pôdy vykonávajú pluhmi Lemken a Pöttinger, hnoja rozhadzovačmi Rau a Kuhn. Často sú nasadzované aj dvojnápravové návesy s výtlačným predným čelom a vymeniteľným zadným čelom Fliegl. Kombajnový zber riešia službami.

A ako na Spiši dorábajú a konzervujú krmoviny? Minulý rok vybudovali silážny žľab, ktorým nahradili konzervovanie do vakov. Zber mixujú službami rezačkou a vlastnými strojmi značiek Claas, Pöttinger a najnovšie aj lisom Fendt. Mimochodom, každý rok ho čaká asi 8 000 balíkov.

Mlieko pre vlastné výrobky

Kravské, ovčie aj kozie mlieko z veľkej väčšiny finalizujú cez vlastné mliečne produkty. Z kravského mlieka vyrábajú jogurty, jogurtové mlieka, syry parené a zrejúce 3; 6 a 9 mesiacov. Produkujú aj tradičné výrobky z tepelne upraveného aj čerstvého ovčieho mlieka či kozí zrejúci syr.

Agro-Hniezdne prevádzkuje aj bitúnok, kde porážajú vlastné zvieratá, čím rozširujú sortiment o rozličné mäsové výrobky z troch druhov hospodárskych zvierat. Ich kvalitné produkty nájdete v 18-tich predajniach na východnom Slovensku a plánujú aj internetový predaj zameraný na mliečne výrobky s dlhšou trvanlivosťou.

Marián Kukučka

Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve

Celý článok nájdete v časopise Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve 4/2021.

agro-hniezdne1

Foto: Ing. Róbert Špiner, riaditeľ Agro-Hniezdne

agro-hniezdne2

Foto 2: Agro-Hniezdne väčšinu produktov finalizuje vo forme mliečnych a mäsových výrobkov.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov