logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agro-moneyEÚ: Príspevok poľnohospodárstva k HDP

V roku 2020 prispelo odvetvie poľnohospodárstva k HDP EÚ odhadom 171,9 mld. EUR, čo predstavuje 1,3 % z celkového množstva.

Podľa analýzy Eurostatu to bolo len o niečo menej ako HDP Grécka. Poľnohospodársky priemysel v EÚ vytvoril v roku 2020 odhadovanú hrubú pridanú hodnotu 177,0 miliárd EUR. Jedným zo spôsobov, ako sa na to pozerať je, že za každé 1 EUR vynaložené na náklady na tovary a služby použité vo výrobnom procese vytvoria farmy v EÚ pridanú hodnotu 0,75 EUR. Celková hodnota poľnohospodárskej výroby v roku 2020 bola odhadovaná na 411,8 mld. EUR, z čoho asi polovica (52,8 %) pochádzala z poľnohospodárskych plodín (z toho 14,0 % zo zeleniny a záhradných rastlín a 11,2 % z obilnín) a necelé dve pätiny (38,6 %) zo zvierat a živočíšnych produktov (vrátane 13,1 % z mlieka a 9,6 % z ošípaných). Zvyšok tvorili poľnohospodárske služby a neoddeliteľné nepoľnohospodárske činnosti. Poľnohospodársky príjem na AWU v celej EÚ bol v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019 mierne nižší. Poľnohospodársky príjem na ročnú pracovnú jednotku (AWU) v EÚ bol v roku 2020 odhadovaný o 1,5 % nižší ako v roku 2019. Tento mierny pokles na úrovni EÚ zahŕňal nižšie poľnohospodárske príjmy u piatich zo siedmich najväčších poľnohospodárskych výrobcov: Taliansko (-4,9 %), Holandsko (-5,1 %), Francúzsko (-7,6 %), Rumunsko (-13,8 %) a Nemecko (-14,6 %, čo je najprudší pokles medzi členskými štátmi). Väčšina členských štátov však zaznamenala zvýšenie tohto indexu v roku 2020. Najväčší vzostup zaznamenali Litva (+30,2 %), Chorvátsko (+13,2 %), Španielsko (+13,0 %) a Maďarsko (+11,6 %).

Zo zdrojov Eurostat preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov