logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

agrarny-vyhladAGROMAGAZÍN – prognóza cien agrokomodít pre 17. týždeň 2021

Plodiny:

Divoká jazda cien plodín nahor pokračovala aj v uplynulom týždni. Na burze MATIF medzitýždenne vzrástli ceny pšenice o 30 EUR/t, keď komodita posilnila na svoje tohtoročné maximá na 247 EUR/t.

Cena kukurice posilnila o 11 EUR/t na 234 EUR/t. Vlaňajšia úroda repky pridala 55 EUR/t, čím posilnila na 586 EUR/t, nadchádzajúca úroda (augustový kontrakt) posilnila o 12 EUR/t na 500 EUR/t. Cena vlaňajšej úrody kanadskej repky akcelerovala nahor o 51 EUR/t na 604 EUR/t, nová úroda posilnila o 25 EUR/t na 466 EUR/t.

Pšenica:

Ceny pšenice prekvapivo na MATIFe dokázali ostatné dni posilniť k svojim tohtoročným rekordom, keď zaznamenali rast nad 250 EUR/t. K rastu cien pomáha všeobecne pozitívna nálada na trhu v kombinácii s rastúcou infláciou vo vyspelých ekonomikách, ktorá dvíha nahor simultánne ceny väčšiny komodít. Cenám pšenice pritom pomáha pokračovanie suchšieho počasia v USA, pričom kondícia miestnych porastov ozimnej pšenice sa v ostatnom týždni znovu citeľne zhoršila, keď v dobrej až excelentnej kondícii je aktuálne 49 % porastov (pred týždňom 53 %). Účastníci trhov pritom predpokladajú aj nižšiu úrodu pšenice túto sezónu v Rusku, o čom svedčí výrazné vyrovnanie cien futures kontraktov kótujúcich vlaňajšiu a novú úrodu. Kým ešte nedávno sa nová úroda oceňovala voči vlaňajšej o 40 USD/t nižšie, aktuálne to je už len o 6 USD/t menej. Pšenica pritom stále dominantne profituje na extrémne býčej nálade na ostatných trhoch – na trhu s kukuricou ako aj olejninami. V duchu hesla „prílivová vlna dvíha všetky člny v prístave“ – aj pšenica je tlačená nahor i vďaka citeľne sa okliešťujúcej bilancii ponuky a dopytu kukurice či sóje. Pozor ale na prípadný obrat trendu na trhu s kukuricou či olejninami, čo môže viesť rovnako k cenovej korekcii aj pri pšenici.

Kukurica:

Práve cena kukurice na burze CBoT predvádza ostatné dni neskutočné divadlo volatility, keď v predchádzajúcich desiatich obchodných dňoch až trikrát jej cena vzrástla nahor o limit, čo viedlo k prerušeniu obchodovania na príslušnej burze. Ceny kukurice dvíhali ostatný týždeň nahor viaceré faktory. V prvom rade sa naďalej zhoršuje kondícia porastov druhej úrody kukurice v Brazílii, čo naznačuje na pokračovanie redukcie odhadu produkcie komodity v krajine. Najnovšie analytici výrazne zredukovali kondíciu porastov v druhom najvýznamnejšom pestovateľskom štáte Brazílie – Paraná, keď medzitýždenne znížili podiel porastov v dobrej kondícii zo 64 % na 40 %. Okrem toho Čína minulý týždeň zrealizovala sériu ďalších veľkých nákupov kukurice z USA, čo naďalej stesňuje bilanciu zásob plodiny v USA. Navyše do USA minulý týždeň zavítalo chladné počasie, čo zvýšilo obavy o spomalenie sejby plodiny. Včerajšie nočné dáta USDA však nateraz nepotvrdili nejaké výraznejšie meškanie sejby, keď farmári nateraz zasiali 17 % plánovaných plôch, kým päťročný priemer pre toto obdobie leží na 20 %. Napriek tejto správe dnes kukurica na CBoT v dopoludňajších hodinách znovu skočila nahor o limitnú cenu (na 7,2 USD za bušel) – a rovnaký krok zrealizovala i cena sóje. Treba však povedať, že tieto explozívne pohyby nahor môžu svedčiť o finálnom posune ceny tesne pred zaznamenaním cenového vrcholu a do značnej miery môžu byť i špekulatívne. Napokon ceny plodín na burze CBoT aj následne dnes po skoku nahor (o limit) zaznamenali výrazný pokles a napokon skončili všetky v mínuse. Nemôžeme tak v tomto momente vylúčiť, že plodiny takto „vo veľkom štýle“ dnes zaknihovali svoj cenový vrchol. V každom prípade treba povedať, že trh s plodinami je zrelý na korekciu a je dosť možné, že najbližšie dni sa jej aj dočkáme. Stále však platí, že plodiny zostávajú v silnom rastovom trende a teda nemožno vylúčiť tvorbu nových cenových maxím. Dnešný vyčerpávajúci posun cien nahor a následné prudké odovzdanie ziskov však naznačuje, že korekcia cien nadol má ambíciu pokračovať aj ďalšie dni. A to platí ako pre CBoT, tak i ceny na burze MATIF.

Olejniny:

Repka na burze MATIF minulý týždeň v explozívnom raste siahla na métu 600 EUR/t, zatiaľ čo nová úroda sa dostala k 510 EUR/t. Aprílové mrazy v západnej Európe komodite nepridali na optimizme, čo bol jeden z dôvodov, prečo ceny komodity pokračovali v raste. Rovnako tak pomerne prekvapivo skromne vyznel dnešný odhad Stats Canada o výške tohtoročných pestovateľských plôch repky v Kanade, keď sa očakáva, že farmári zasejú plodinu len na 8,7 mil. ha (medziročný rast o 3,6 %), pričom účastníci trhov očakávali číslo nad 9 mil. ha. Treba však povedať, že vzhľadom na súčasné lukratívne ceny komodity môžeme očakávať, že expanzia plôch repky bude v Kanade väčšia ako sa momentálne očakáva.

Skvelý posun cien nahor má pritom za sebou aj cena sóje na CBoT. Tá dnes poskočila nahor o limit k 16,1 USD za bušel, no následne komodita odovzdala veľkú časť svojich ziskov, keď poklesla k 15,5 USD za bušel. Sejba sóje pritom v USA pokračuje v sľubnom tempe, keď farmári napriek chladnému počasiu majú zasiatych už 8 % výmer (5- ročný priemer 5 %). Taktiež Brazília potvrdzuje, že tohtoročná úroda plodiny sa bude hýbať blízko rekordu, čo všetko sú fundamenty, ktoré nenaznačujú na to, že cena sóje by mala ďalej stúpať. Napriek tomu sme dnes videli na CBoT jej skok o limit nahor, nehovoriac o tom, že cena komodity zaznamenala nepretržitú rastovú sériu 11 obchodných dní za sebou, pričom sľubne to vyzeralo aj dnes, no napokon komodita po prudkom obrate skončila deň v mínuse 1,3 %. Podobne ako pri kukurici, aj pri sóji je dnešná cenová trajektória zdvihnutým varovným prstom, že trh zaznamenal svoje cenové maximum a započal svoju korekciu nadol. Opäť ale nemôžeme s istotou povedať, že tomu tak bude. Inflačné očakávania vo vyspelých ekonomikách – hlavne v USA – stále naberajú na sile, čo potvrdzujú rastúce spotrebiteľské ceny, ale i exportné ceny či ceny v priemysle. Na trhu je po sérii protipandemických finančných stimulom množstvo likvidity, na čom aktuálne profitujú i ceny komodít vrátane agrokomodít. No ako pri kukurici, tak i pri sóji stále upozorňujeme na silné naklonenie špekulatívneho kapitálu na dlhú stranu (stávky na rast cien) a hlavne na riziko, že investori môžu začať zatvárať tieto pozície v snahe vyberať zisky, čo môže ceny stiahnuť nadol. Nemôžeme pritom vylúčiť, že dnešný pohyb cien plodín tento proces odštartoval. Sumárne tak platí, že na trhu s plodinami stále trvá silný rastový trend, no napriek tomu v rámci našej prognózy očakávame, že do konca týždňa uvidíme pokračovanie korekcie, ktorú ceny dnes započali.

Očakávané ceny plodín na burze MATIF na konci 17. týždňa 2021: pšenica 215 – 225 EUR/t (nová úroda), kukurica 218 – 225 EUR/t, repka 470 – 490 EUR/t (nová úroda).

Zookomodity:

Ceny jatočných ošípaných v Nemecku v tomto týždni korigovali nadol o 8 eurocent/kg jat. hm. na 1,42 EUR/kg jat. hm. Dnešná aukcia na burze ISN pritom potvrdzuje následné zastabilizovanie cien, keď cena stagnuje na 1,46 EUR/kg jat. hm. Stagnujúcu cenu na medzitýždennej báze na 1,58 EUR/kg jat. hm. pritom potvrdzuje i Dánsko. Predpokladáme, že v SR tento týždeň ceny mierne korigujú nadol do pásma 1,46 – 1,53 EUR/kg jat. hm.

Vďaka pokračovaniu expanzie produkcie sa dostávajú ďalej pod tlak i farmárske ceny v Číne, ktoré ostatný týždeň korigovali nadol o 11 eurocent/kg jat. hm. na 3,01 EUR/kg jat. hm. Na burze Dalian klesli ceny živých ošípaných nadol medzitýždenne o 30 EUR/t ž. hm. na 3448 EUR/t ž. hm.

Naproti tomu medziročne nižšia produkcia v USA vedie k pokračovaniu vzostupu miestnych cien. Farmárske ceny v štáte Iowa a Minnesota medzitýždenne pridali 7,2 %, keď posilnili už na 2,50 USD/kg jat. hm., kým futures ceny jatočných polovičiek na burze CME vzrástli o 2,4 % ma 2,35 USD/100 kg.

Jatočný HD:

Nemecké ceny jatočných kráv v tomto týždni stagnujú na 3,05 EUR/kg jat. hm. (R3), jatočné býky (R3) oslabili o 5 eurocent/kg jat. hm. na 3,90 EUR/kg jat. hm.

Mlieko:

Európske ceny masla v ostatnom týždni korigovali nadol o 165 EUR/t na 3988 EUR/t, cena SOM klesla o 8 EUR/t na 2570 EUR/t, čo stlačilo nadol teoretickú cenu mlieka medzitýždenne o 2,2 % na 38,10 EUR/100 kg. Oživenie produkcie mlieka v EÚ je čoraz evidentnejšie, pričom aj nemecké dodávky boli v 15. kalendárnom týždni na medziročnej báze už o 0,1 % vyššie. Spotové ceny mlieka v Nemecku v minulom týždni poklesli o 0,5 až 1,5 EUR/100 kg na 32 – 33,5 EUR/100 kg, ceny v Holandsku korigovali nadol o 1,5 EUR/100 kg na 34,50 EUR/100 kg. Ceny v USA sa hýbali ostatný týždeň v bočnom pásme, keď pridali 0,3 % na 42,37 USD/100 kg.

Očakávané ceny surového kravského mlieka v SR (skorigované na 3,7 % tuku a 3,3 % bielkovín): Apríl 2021: 33,18 EUR/100 kg, máj 2021: 33,86 EUR/100 kg, jún 2021: 34,10 EUR/100 kg. Očakávané priemerné nákupné ceny mlieka v SR (skorigované na reálny obsah mliečnych zložiek): Apríl 2021: 33,26 EUR/100 kg, máj 2021: 34,05 EUR/100 kg, jún 2021: 34,45 EUR/100 kg.

Ropa a PHM:

Ceny ropy Brent v ostatnom týždni oslabili o 2 USD za barel, keď sa dnes obchodujú za 66 USD/barel. Komodita sa hýbe v bočnom cenovom pásme po tom, čo niektorí členovia OPEC+ navrhli, aby združenie nezačalo od mája dvíhať svoju produkciu (tak ako to avizovalo predtým), ale nateraz ju ponechalo bez zmeny. Silnejúce inflačné očakávania favorizujú scenár ďalšieho rastu cien ropy, nateraz však komodita vykazuje skôr pohyb do bočného pásma, pričom stále nemožno do budúcich týždňov vylúčiť cenovú korekciu.

Mierny pokles cien ropy a posilnenie eura voči doláru otvorilo cenám PHM na Slovensku určitý malý priestor pre pokles. Ceny nafty by mohli najbližší týždeň klesnúť o 0,5 eurocent/l na 1,16 EUR/l, ceny benzínu natural 95 môžu klesnúť o 1 eurocent/l na 1,34 EUR/l.

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov