logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

wasde-usda

WASDE marec 2021: Podľa očakávaní minimálne zmeny v bilanciách plodín

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) včera zverejnilo svoj marcový report

o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE) pre ročník 2020/21 v ktorom tentoraz spravilo len minimum zmien v rámci bilancie plodín v hlavných pestovateľských krajinách sveta.

Pšenica:

Produkcia pšenice vo svete v ročníku 2020/21 bola medzimesačne navýšená o 3,3 mil. ton na 776,8 mil. ton. Ministerstvo navýšilo aktuálnu produkciu Austrálie medzimesačne o 3 mil. ton na 33 mil. ton a produkciu Ruska upravilo nahor o 0,1 mil. ton na 85,4 mil. ton. Produkcia hlavných producentov sveta sa nemenila - produkcia EÚ ostala na 135,8 mil. ton, produkcia USA na 49,7 mil. ton, Ukrajiny na 25,5 mil. ton a Číny na 134,3 mil. ton. Koncoročníkové svetové zásoby 2020/21 USDA najnovšie odhaduje na 301,2 mil. ton, čo je o 3,1 mil. ton menej ako pred mesiacom. Dôvodom tejto zmeny bolo opätovné medzimesačné navýšenie svetovej spotreby pšenice v ročníku 2020/21 a to o 6,7 mil. ton na 775,9 mil. ton.

Kukurica:

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2020/21 USDA medzimesačne zvýšilo o 2,3 mil. ton na 1136,3 mil. ton. Odhad produkcie pre EÚ (vrátane V. Británie) bol medzimesačne navýšený o 0,1 mil. ton na 63,7 mil. ton, tiež bola navýšená produkcia Južnej Afriky o 0,5 mil. ton na 17 mil. ton. Nemenil sa odhad nadchádzajúcej produkcie v Brazílii (109 mil. ton) a Argentíne (47,5 mil. ton). Produkcia Číny ostala na 260,7 mil. ton. Tentoraz absolútne nezmenená ostala bilancia kukurice v USA, keď produkcia krajiny ostala na 360,3 mil. ton, exporty kukurice z USA v ročníku 2020/21 ostali na 66,0 mil. ton, a koncoročníkové zásoby ministerstvo ponechalo na 38,2 mil. ton. Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete 2020/21 sa očakávajú na 287,7 mil. ton (medzimesačný nárast o 1,2 mil. ton), resp. na 91,5 mil. ton po odpočte zásob Číny (pred mesiacom 90,4 mil. ton).

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2020/21 sa najnovšie odhaduje na 595,8 mil. ton, čo znamená medzimesačný nárast o 0,7 mil. ton.

Sója:

Svetová produkcia sóje v ročníku 2020/21 sa odhaduje na 361,8 mil. ton, čo je o 0,7 mil. ton viac ako USDA prognózovalo minulý mesiac. Svetové zásoby na konci ročníka 2020/21 ministerstvo prognózuje na 83,7 mil. ton, čo je o 0,4 mil. ton viac ako pred mesiacom.

USDA medzimesačne ponechalo bilanciu sóje pre USA bez zmeny, t.j. produkcia zostala na o 112,6 mil. ton, exporty na 61,2 mil. ton a odhadované koncoročníkové zásoby plodiny v USA zotrvali na 3,25 mil. ton.

Odhad produkcie Brazílie USDA navýšilo medzimesačne o 1 mil. ton na 134 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny medzimesačne klesla o 0,5 mil. ton na 47,5 mil. ton. Produkcia v EÚ ostala na 2,7 mil. ton, produkciu Číny ministerstvo ponechalo na 19,6 mil. ton.

Repka:

USDA medzimesačne navýšilo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2020/21 o 0,7 mil. ton na 69,6 mil. ton a to hlavne kvôli nárastu odhadu produkcie pre Austráliu a miernej úprave nahor v rámci vlaňajšej produkcie EÚ. Odhad koncoročníkových svetových zásob medzimesačne USDA zvýšilo o 280 tis. ton na 5,42 mil. ton. Produkciu repky v EÚ ministerstvo medzimesačne navýšilo o 0,3 mil. ton na 17,1 mil. ton, odhad produkcie Kanady ostal na 19,0 mil. ton. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2020/21 ministerstvo odhaduje na 988 tis. ton, čo je o 100 tis. ton viac ako USDA očakávalo pred mesiacom. Importy repky do EÚ v aktuálnej sezóne sa odhadujú na 6,02 mil. ton (pred mesiacom 6,00 mil. ton).

Slnečnica:

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2020/21 sa odhaduje na 50,0 mil. ton, čo je o 0,2 mil. ton menej ako pred mesiacom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA korigovalo medzimesačne nadol o 20 tis. ton na 1,82 mil. ton. Odhad tohtoročníkovej produkcie Ruska ministerstvo znížilo o 0,2 mil. ton na 13,3 mil. ton, produkciu Ukrajiny ponechalo na 14 mil. ton, pričom sa nemenil ani odhad tohtoročníkovej produkcie v EÚ (9,2 mil. ton).

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov