logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

videozóna Africký mor ošípaných môže zvýšiť cenu mäsa vo svete

osipane-telaAfrický mor ošípaných môže zvýšiť cenu mäsa vo svete

/AGROBIZNIS/

Potvrdený 20 % - ný medziročný pokles stavov ošípaných v Číne na konci februára jasne poukazuje na to, že Čína sa pri zásobovaní vlastného trhu s bravčovinou dostane do veľkého deficitu.

Názory na to, aký tento deficit skutočne bude, sa nateraz do značnej miery líšia. Podľa generálneho riaditeľa Čínskej asociácie živočíšnych vied a veterinárnej medicíny Ma Chuanga, ktorého citovala agentúra Bloomberg by v roku 2019 čínske dodávky bravčoviny mali byť o 4 mil. ton nižšie v porovnaní s očakávanou spotrebou krajiny. Ma Chuang sa súčasne domnieva, že stavy ošípaných v Číne v roku 2019 poklesnú medziročne o 30 %, čo je o 128 mil. jedincov. Ešte pesimistickejší obraz vykresľujú analytici investičnej banky Rabobank. Tí očakávajú v roku 2019 pokles stavov ošípaných v Číne až o 40 %, čo znamená pokles o 150 až 200 mil. ošípaných. Produkcia krajiny by mohla poklesnúť medziročne o 25 až 35 %. Podľa nich Čína zažije pokles produkcie, ktorý je o 30 % vyšší ako celoročná produkcia ošípaných v USA, resp. rovnako veľký ako celoročná produkcia ošípaných v EÚ. Aj preto sa analytici domnievajú, že ani exportné krajiny nedokážu v tomto roku plne vykryť potrebu po bravčovine na globálnom trhu. Tú bude musieť suplovať mäso iných druhov zvierat, teda hovädzina a hydina. Predpokladá sa pritom, že pokles stavov ošípaných v Číne bude najbližšie mesiace pokračovať a teda je veľká pravdepodobnosť, že deficit na globálnom trhu sa nebude týkať len roka 2019, ale aj roka 2020. Zdá sa tak, že na obzore sa skutočne črtajú dlhodobejšie vyššie ceny jatočných ošípaných, pričom ako naznačujú analýzy, rast cien sa napokon môže pretaviť aj do ďalších sektorov živočíšnej výroby.

Zotavenie sa zo súčasnej situácie v Číne tak zrejme bude nejaký ten čas trvať. Môžeme očakávať výrazný nárast dopytu ázijskej krajiny po bravčovine z iných kútov sveta, dominantne z USA ako aj EÚ. Potvrdzuje to i nedávny masívny čínsky nákup americkej bravčoviny, ktorý v úvode marca prebehol napriek tomu, že Čína naďalej drží v platnosti importné clá na americké tovary v rámci jej aktuálneho obchodného sporu z USA. Na bravčovinu sa pritom súčasné clo hýbe až na 62,5 %. A aj tak Čína nakupuje. Bude pritom zaujímavé sledovať, či práve pokles domácich čínskych dodávok bravčoviny nebude čínsku vládu motivovať urýchliť ukončenie obchodného sporu z USA, aby mohla odstrániť importné clá na americkú bravčovinu. Prudký nárast farmárskych cien jatočných ošípaných v Číne totiž už začína tlačiť nahor aj ceny mäsa na pultoch predajní. Keďže Číňania sú významní konzumenti bravčoviny a teda v rámci svojich príjmov míňajú na jej nákup pomerne citeľný podiel, súčasný rast cien sa už prejavuje aj na raste celkovej inflácie krajiny. Navyše môžeme predpokladať, že deficit bravčoviny zvýši dopyt aj po ďalších druhoch mäsa a tým aj ich ceny.

Rast cien mäsa vo všeobecnosti sa však nemusí v roku 2019 týkať len Číny. Analytici investičnej banky Rabobank predpokladajú, že prichádzajúci výpadok bravčoviny na čínskom trhu nedokáže v tomto roku vykryť ani produkcia mäsa ostatných druhov zvierat. V roku 2019 sa totiž predpokladá výpadok produkcie živočíšnych bielkovín vo svete až o 10 mil. ton. Zdá sa tak, že na pultoch predajní ako prvá zdražie bravčovina a následne ju začnú nasledovať aj hydinové mäso či hovädzina. Predovšetkým hydina je adeptom na čo najvyššiu náhradu výpadku bravčoviny, keďže je v porovnaní s hovädzinou lacnejšia. Chovatelia realizujú výkrm zvierat by tak v roku 2019 mali inkasovať za predaj svojej produkcie viac.

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Rapool

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov