logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny zookomodity Non GMO mlieko ako alternatíva pre prvovýrobcu

Non GMO mlieko ako alternatíva pre prvovýrobcu

V tabuľke prinášame orientačný prepočet profitability prechodu chovateľa dojníc na produkciu mlieka bez GMO, čo si vyžaduje kŕmenie dojníc krmivami bez GMO. Slovensko je sebestačné vo výrobe kŕmnych zmesí bez GMO, výnimku tvoria len bielkovinové krmivá, presnejšie sójový extrahovaný šrot. Ak by teda farmár chcel prejsť na výrobu non GMO mlieka, potreboval by nakupovať sójový šrot vyrobený bez GMO. Takýto šrot je drahší, pretože je náročnejší na administratívu, potrebuje rôzne certifikácie, kontroly a tiež jeho výroba je finančne náročnejšia (menšie výnosy). Zväz výrobcov krmív, skladovateľov a obchodných spoločností (ZVKSOS) vypočítal, že náklady na produkciu non GMO sójového šrotu sú o 65 EUR/t vyššie v porovnaní s GMO alternatívou. Nemecké zdroje hovoria dokonca o vyšších nákladoch až o 120 EUR/t a i preto v príklade počítame s rozpätím. Ako modelový príklad sme si vzali vysokoprodukčný chov dojníc s úžitkovosťou 9000 kg mlieka za laktáciu na dojnicu (okolo 30 kg mlieka za deň), pričom predpokladáme, že takéto dojnice spotrebujú denne 2 kg sójového šrotu, teda okolo 610 kg za laktáciu (305 dní). To znamená, že nákup non GMO sójového šrotu zvýši ročné kŕmne náklady na dojnicu o 40 (pri rozdiele ceny 65 EUR/t) až 73 EUR (pri 120 EUR/t) oproti skrmovaniu GMO sójového šrotu. Nemecké mliekarne pritom aktuálne zvyšujú nákupné ceny non GMO mlieka oproti GMO mlieku približne o 2 eurocenty za kg. Ak teda dojnica vyprodukuje za laktáciu 9000 kg mlieka, tržby za non GMO mlieko na každú dojnicu budú o 180 EUR vyššie. Po odpočítaní nárastu nákladov na kŕmenie (40 až 73 EUR) by tak chovateľovi mal stále ostať profit v pásme 107 až 140 EUR na dojnicu za rok. Základnou premennou v ekonomike je pritom nárast nákupných cien mlieka za non GMO produkciu. Ak bude príplatok za bez GMO mlieko oproti konvenčnému mlieku menší než 1 - 1,5 eurocent/kg mlieka, potom o nejakej citeľnej profitabilite prechodu na non GMO produkciu zrejme nebude možné hovoriť. No už v súčasnosti niektoré nemecké mliekarne priplácajú na non GMO mlieko až 6 eurocent/kg mlieka, čo už je zaujímavá cenová relácia.

 

 

Tabuľka: Non GMO mlieko ako alternatíva pre prvovýrobcu

Vstupy:

Nárast ceny za non GMO sójový šrot

+ 65 až 120 EUR/t

Denná spotreba sóje dojnicou

2 kg/deň

Priemerná ročná produkcia

9000 kg/dojnica/laktácia

Denná úžitkovosť

30 kg/dojnica/deň

Nárast nákupnej ceny non GMO mlieka oproti konvenčnému mlieku

+0,02 EUR/kg

Výstupy: /na dojnicu za rok/

Ročná produkcia mlieka na dojnicu

9000 kg/rok

Nárast tržieb za mlieko/dojnica

180 EUR/dojnica/rok

Nárast nákladov na nákup krmív (non - GM sója)

40 – 73 EUR/dojnica/rok

Profit na dojnicu/rok

107 – 140 EUR

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

agromanazer 2020

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov