logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny fytokomodity WASDE máj 2019: Prvý odhad bilancie agrokomodít pre ročník 2019/20

wasde-usdaWASDE máj 2019: Prvý odhad bilancie agrokomodít pre ročník 2019/20

/AGROBIZNIS/

USDA vo svojom májovom WASDE reporte zverejňuje prvú oficiálnu

bilanciu plodín pre nadchádzajúci ročník 2019/20.

 

Účastníci trhov tak spravidla pri májovom WASDE reporte citlivo reagujú hlavne na bilanciu pšenice vo svete, pri ktorej dominantná časť produkcie sa má zberať už v najbližšom období. Pšenica:

Analytici ministerstva odhadujú nadchádzajúcu svetovú produkciu pšenice v ročníku 2019/20 na rekordných 777,5 mil. ton, čo je o 46 mil. ton viac v porovnaní s produkciou aktuálneho ročníka. Produkcia komodity v EÚ sa odhaduje na 153,8 mil. ton, čo je o 16,6 mil. ton viac v porovnaní s vlaňajškom. Produkcia Ruska sa odhaduje na 77 mil. ton, Ukrajiny na 29 mil. ton, čo je sumárne pre obidve krajiny o 9 mil. ton viac v porovnaní s vlaňajšou produkciou. Masívny rast produkcie pšenice by mal zvýšiť aj globálnu spotrebu plodiny, tá však nedokáže v sezóne 2019/20 rásť takým tempom ako samotná produkcia. Výsledkom má preto byť pokračovanie rastu globálnych zásob komodity. Na konci ročníka 2019/20 majú tieto dosiahnuť rekordných 293 mil. ton, teda o 18 mil. ton viac ako sa prognózuje na konci aktuálneho ročníka. Po odpočte zásob Číny z celkovej bilancie majú globálne zásoby na konci ročníka 2019/20 dosiahnuť 146,8 mil. ton.

V rámci bilancie ročníka 2018/19 pri pšenici došlo len k minimálnym zmenám. Odhad produkcie pšenice vo svete bol medzimesačne znížený o 1,3 mil. ton na 731,6 mil. ton, pričom koncoročníkové svetové zásoby plodiny USDA odhaduje na 275 mil. ton, čo je o 0,6 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Kukurica:

Výškou svojej svetovej produkcie v ročníku 2019/20 sa podľa dát USDA nenechá zahanbiť ani kukurica. Svetová produkcia komodity má prepisovať rekordy, keď sa očakáva úroda plodiny vo výške 1133,8 mil. ton. Avšak to platí aj pre svetovú spotrebu, ktorá je prognózovaná na rekordných 1145 mil. ton. V sumárnom nápočte tak majú svetové zásoby kukurice na konci ročníka 2019/20 medziročne poklesnúť o približne 11 mil. ton na však stále vysoko komfortných 314,7 mil. ton. Po odpočte spornej štatistiky zásob Číny majú svetové zásoby kukurice na konci ročníka dosiahnuť 122,9 mil. ton, čo je o takmer 7 mil. ton viac v porovnaní s odhadom finálnych zásob plodiny na konci aktuálneho ročníka. Spomedzi konkrétnych producentov majú dominovať USA, pri ktorých sa očakáva produkcia 381,8 mil. ton. Zásoby kukurice v USA majú na konci ročníka 2019/20 vzrásť na 63,1 mil. ton, čo znamená, že sa očakáva medziročné zvýšenie miestnych zásob o približne 10 mil. ton. Dôvodom je silná produkcia v kombinácii so stagnujúcimi exportmi kukurice (v okolí 57,5 mil. ton). K rekordnej globálnej produkcii kukurice má prispieť dvojka štátov Južnej Ameriky, kde sa v Brazílii očakáva úroda vo výške 100 mil. ton a v Argentíne vo výške 49 mil. ton. V EÚ očakáva ministerstvo konzervatívnu produkciu vo výške 64,2 mil. ton, čo je porovnateľný údaj s aktuálnou sezónou. Produkcia na Ukrajine má medziročne poklesnúť o 2 mil. ton na 33 mil. ton. Produkcia Číny v ročníku 2019/20 by mala dosiahnuť 254 mil. ton, zatiaľ čo spotreba až 279 mil. ton. Zásoby kukurice v Číne by tak mali pokračovať vo svojom poklese.

USDA pri kukurici citeľne menilo aj bilanciu pre aktuálny ročník 2018/19, keď navýšilo odhad svetovej produkcie kukurice medzimesačne o 11,6 mil. ton na 1119 mil. ton a odhad koncoročníkových svetových zásob o 11,9 mil. ton na 325,9 mil. ton. Za rastom odhadu je hlavne vyššia prognóza tohtoročnej produkcie Brazílie o 4 mil. ton (odhad 100 mil. ton) a Argentíny o 2 mil. ton (49 mil. ton). Mierne smerom nahor sa spresnil aj odhad vlaňajšej produkcie kukurice v EÚ na 63,4 mil. ton (medzimesačne plus 0,4 mil. ton). Odhad koncoročníkových zásob kukurice v USA bol navýšený o 1,5 mil. ton na 53,2 mil. ton.

Olejniny

Obchodný spor USA s Čínou sa premietne do bilancie ponuky a dopytu po olejninách v ročníku 2019/20. USDA odhaduje, že svetová produkcia olejnín v budúcej sezóne dosiahne 598 mil. ton, čo je o 3 mil. ton menej v porovnaní s aktuálnym ročníkom. Najväčšia korekcia sa týka sóje, pri ktorej sa svetová produkcia v novom ročníku očakáva vo výške 355,7 mil. ton, čo je o 6,4 mil. ton menej v porovnaní so sezónou 2018/19. Svetové zásoby sóje na konci ročníka 2019/20 by sa mali zastaviť na značke 113,1 mil. ton, čo je o 0,1 mil. ton menej v porovnaní s odhadom koncoročníkových zásob v aktuálnej sezóne 2018/19. Produkcia sóje v USA má medziročne poklesnúť o 10 mil. ton na 113 mil. ton. Na druhej strane produkcia Brazílie a Argentíny má v súčte vzrásť medziročne o 3 mil. ton na kumulatívnych 176 mil. ton.

USDA pri sóji robilo úpravy aj v rámci bilancie ročníka 2018/19. Medzimesačne došlo k nárastu odhadu svetovej produkcie o 1,6 mil. ton na 362,1 mil. ton. Kvôli medzimesačnému citeľnému zníženiu odhadu exportov sóje z USA na 48,3 mil. ton došlo k výraznému navýšeniu odhadu koncoročníkových zásob sóje v USA medzimesačne o 2,7 mil. ton na 27,1 mil. ton.

Svetová produkcia repky má v ročníku 2019/20 medziročne vzrásť o 2 mil. ton na 74,8 mil. ton vďaka nárastu produkcie v Austrálii ako aj na Ukrajine. Svetové zásoby repky na konci 2019/20 majú vzrásť medziročne o 1,6 mil. ton na 9,2 mil. ton. Produkcia repky v EÚ má v novej sezóne kvôli poklesu pestovateľských plôch dosiahnuť len 19,7 mil. ton, pričom domáca spotreba komodity má dosiahnuť 24,2 mil. ton. EÚ tak bude potrebovať doviezť 4,5 mil. ton repky.

Čo sa týka slnečnice, pri tejto sa očakáva v sezóne 2019/20 medziročný pokles jej svetovej produkcie o 0,6 mil. ton na 51 mil. ton. Produkcia EÚ by mala dosiahnuť 9,7 mil. ton, čo je rovnaké množstvo v porovnaní s aktuálnou sezónou 2018/19. Svetové zásoby slnečnice na konci ročníka 2019/20 sa odhadujú na 2,6 mil. ton, čo je o 0,7 mil. ton menej v porovnaní s koncoročníkovými zásobami sezóny 2018/19.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

Rapool

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov