logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny analýzy kurzy.cz

Ryba-StefanDeň prvovýrobcov mlieka 2019: Podpory pre odvetvie prvovýroby mlieka

V poradí už 15. ročník Dňa prvovýrobcov mlieka organizovaný Slovenským zväzom prvovýrobcov mlieka sa sústredil dominantne na pripravovanú SPP po roku 2020.

Nechýbali však ani novinky z oblasti aktuálnych a pripravovaných podpôr pre odvetvie z dielne MPRV SR. o ktorých informoval generálny riaditeľ Sekcie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Štefan Ryba. Ten informoval účastníkov kongresu o aktuálnych ako aj pripravovaných systémových opatreniach pre sektor prvovýroby mlieka na rok 2020, pričom sa dotkol aj prípravy novej SPP. „Nová SPP bude zelenšia, flexibilnejšia a cielenejšia“, zhrnul podstatné črty nadchádzajúcej SPP. Súčasne ale pripomenul, že vzhľadom na meškanie v schvaľovacom procese novej SPP zo strany EÚ sa je treba pripraviť na prechodné obdobie, pričom počítať treba i so scenárom, že toto obdobie bude trvať až do roku 2022. Štefan Ryba zdôraznil, že v rámci diskusií Slovensko cieli na to, aby sme dosiahli konvergenciu priamych platieb vo výške 100 % priemeru EÚ už v roku 2027. V tejto oblasti máme čo dobiehať, keďže aktuálne sa Slovensko hýbe len v okolí 80 % priemeru únie.

Ďalšími horúcimi témami pre našu krajinu sú otázky presunu financií medzi piliermi ako aj stropovanie, ktoré Slovensko presadzuje zaviesť na dobrovoľnej báze s možnosťou voľby pre každý členský štát určiť si výšku stropu, pričom zastropované peniaze by sa mohli využiť na redistributívnu platbu.

Generálny riaditeľ sa dotkol aj otázok nižšej sebestačnosti v produkcii mlieka na Slovensku, kde za hlavné dôvody označil nízke ceny mlieka, vysoké výrobné náklady, nižšiu rentabilitu výroby mlieka v SR oproti EÚ, nedostatok kapitálu na modernizáciu, no tiež faktory, ktoré dokážu producenti viac ovplyvniť. Tými sú nízka organizovanosť do odbytových združení, slabá previazanosť prvovýroby so spracovateľmi, či nízka miera finalizácie produkcie.

Na margo poskytovaných podpôr skonštatoval, že rozpočet na viazané platby na dojnice či dobré životné podmienky zvierat (II. pilier) vykazujú od roku 2016 rastúci trend, ku ktorým sa pridali v roku 2019 ešte ďalšie štyri systémové podporné opatrenia zo štátnej pomoci. Zelená nafta, úhrada časti zaplateného poistného, pomoc na náhradu časti škôd spôsobených suchom (v roku 2017) a schéma štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu kadáverov. Garantovať vyplácanie podpory na zelenú naftu by mal tento rok schválený zákon č. 43/2019 Z.z. „Dokým tento zákon niekto nezruší, tak zelená nafta tu bude“, poukázal Š. Ryba na reálne šance pre dlhodobé poskytovanie pomoci poľnohospodárom cez tento podporný nástroj. Pri podpore zaplatenia časti poistného je k dispozícii 4 mil. EUR v roku 2019, pričom úhrada by mala dosiahnuť 65 % zaplateného poistného pri poistení plodín a zvierat. Návrh pritom hovorí o tom, že na túto schému by malo byť v období rokov 2019 až 2023 naplánovaných celkovo 20 mil. EUR, i keď treba povedať, že v rámci položky štátnej pomoci v štátnom rozpočte pre rok 2020 tu táto suma nateraz nefiguruje. Schéma náhrady škôd spôsobených suchom v roku 2017 je vyplatená už takmer na 90 %. Vo finále príprav je i schéma na likvidáciu kadáverov, pričom by mala byť vyplatená taktiež už v tomto roku.

Viac informácií z podujatia nájdete už čoskoro v AGROMAGAZÍNe 11/2019 ako aj Slovenskom CHOVe.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov