logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu súťaž naj Komentár: V temer 100 dojárňach špičkovej značky sa nedojí. Kravíny zostali prázdne

dojarenKomentár: V temer 100 dojárňach špičkovej značky sa nedojí. Kravíny zostali prázdne

Názvom dojnica je slovenčina jedinečná.
Vo väčšine iných jazykov je základom podstatné meno krava a k nemu sa viaže prídavné meno dojná či mlieková (dairy cow, Milchkuh, moločnaja korova). Základom slovenského slova dojnica je sloveso – dej, činnosť. Ide o odvodeninu praslovanského „dojiti“ (dodnes sa zachovalo i v niektorých nárečiach Malohontu, napr. v kokavskom).

Pre moju ďalšiu úvahu to má nie nepodstatný význam. Proces dojenia považujem v chove dojníc za absolútne najdôležitejší. Etológovia upozorňujú na to, že ide o dej veľmi intímny. Ak sa odohráva plne v súlade s fyziológiou, vznikajú pri ňom zrejme aj veľmi pozitívne pocity. Nejdem ďalej prirovnávať.
Z uvedeného vyplýva dôvod, prečo je získavaniu mlieka, ktoré trvá denne dovedna len okolo 15 minút (závisí od počtu dojení a zvládnutia prípravy na dojenie), daný absolútny piedestál. Hlavne, keď mnohé, pre život dojníc esenciálne činnosti (žranie, prežúvanie, ležanie, pohyb, sociálne aktivity) trvajú v rámci denného režimu dojnice oveľa dlhšie – niektoré v sumáre aj 10 hodín.
Dojením sa získava jedna z hlavných potravín človeka – pre deti a mládež úplne základná – mlieko. Starostlivosť o dojnicu a vlastný proces dojenia určujú kvalitu tejto potraviny a následne pestrej palety mliečnych výrobkov z nej odvodených, ktoré konzumujú hlavne dospelí.
Vývoj v oblasti dojacích systémov je preto úžasne rýchly. Ide doslova o automaty, schopné perfektne vydojiť vemeno a súčasne zistiť o dojnici, jej zdraví a životných pochodoch takmer všetko. Samozrejme, takéto špičkové zariadenia nie sú lacné. Financie, spojené s nákupom dojární a s ich prevádzkou nemalou mierou ovplyvňujú nákladovosť výroby mlieka. Súčasne ale nespochybniteľne a podstatne zvyšujú - cez množstvo a kvalitu mlieka - i príjmy farmára.
Je skvelé (považujem to za malý zázrak), že aj na Slovensku máme spoľahlivú a modernú firmu, ktorá už 30 rokov nepretržite ponúka našim chovateľom špičkové dojacie zariadenia značky BouMatic. Volá sa Agromont Nitra. Smutné - a na zamyslenie a rýchle hľadanie účinných opatrení - (niektoré rozumné sme už zaznamenali), ako to zmeniť je, že zo 198 nimi doposiaľ predaných dojární je na dojenie využívaných už len 115 (a toto číslo sa, žiaľ, znižuje – aj keď pomalšie, ako v nedávnej minulosti). Možno sa blížime k alarmujúcej méte, keď ich 100 funkčných dojární prestane z dôvodu likvidácie slovenských stád dojníc pracovať. Tu všetci prestaňme čítať a ozaj premýšľajme, čo s tým.
Dojnica je unikátne slovo - odvodené od slovesa dojiť.
Urobme všetko pre to, aby sa v našom jazyku zachovalo. Pokračujúcou revitalizáciou stád dojníc v maštaliach (stavajme i nové) a na slovenských pasienkoch (zvyšujme ich produkčný potenciál). Priložme svoj um a ruky k naplneniu tohto cieľa všetci.
Ján Huba

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2019

najnaj-d1
naj-ch1

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov