logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu súťaž naj GM kukurica s upraveným génom zmm28 prináša až o 10 % vyššie úrody

kukurica5GM kukurica s upraveným génom zmm28 prináša až o 10% vyššie úrody

Dopyt po kukurici má vo svete rastúci trend, na čo musia reagovať i samotní poľnohospodári

prostredníctvom zvyšovania hektárových výnosov.

I preto množstvo vedeckých tímov sveta neustále pracuje na zlepšovaní výkonnosti hybridov, technológií a systémov pestovania v súlade s naplnením vyššie uvedeného cieľa. Nesporne jednou s najsľubnejších a súčasne stále potenciálne málo prebádaných oblastí v snažení maximalizovať výnosy je génové inžinierstvo. V doterajšom 23 – ročnom šľachtení GM kukuríc sa vedci dominantne zaoberali otázkami vytvorenia hybridov rezistentných voči škodcom a herbicídom, no aktuálne prechádzajú i do oblastí ako zvyšovať samotný výnos rastlín. O najnovší rozruch sa pritom na poli úrodnostnej výkonnosti kukuríc postarali aktuálne výsledky niekoľkoročného výskumu vedcov z Corteva Agriscience zo sídlom v USA pod vedením Jingrui Wua, ktoré publikovali vo vedeckom žurnáli PNAS. Vedci si zobrali do hľadáčika gén s názvom zmm28, ktorý je súčasťou tzv. MADS skupiny génov zodpovedných za rast rastliny, prechod z vegetatívnej do generatívnej fázy ako aj kvitnutie či dozrievanie.

Vedci vytvorili niekoľko desiatok transgénnych mutácií s týmto génom, pričom šesticu z nich nasadili i do praktických pokusov. Z tejto šestice potom vybrali dvojicu mutácií, ktoré v génovej informácii zahŕňali všetky genetické elementy T – DNA a porovnali s výsledkami úrod kontrolných hybridov bez zvýšenej aktivácie génu zmm28. To všetko v rámci štvorročného pokusu, ktorý sa dial na 52 rôznych lokalitách s rozdielnymi úrodnostnými podmienkami a v ktorom bolo navzájom porovnávaných 48 rôznych hybridov kukurice s vegetačnou dobou od 105 až 113 dní. Výsledky prekvapili. Vedci dosahovali v jednotlivých rokoch na rozdielnych lokalitách v priemere výnos kukurice od 10,23 do 18,2 t/ha, pričom dve transgénne mutácie s génom znn28 ako na menej úrodných, tak i vysokoúrodných lokalitách dosiahli v 79 % prípadov vyššie výnosy oproti kontrole. Kontrolu v rámci dosiahnutého výnosu prekonali v priemere o 300 kg/ha v menej úrodných lokalitách a o 400 kg/ha v najúrodnejších lokalitách, resp. boli o 3 až 5 % výnosnejšie oproti kontrolným hybridom (viď grafiku s detailnými vysvetlivkami pod ňou). V niektorých prípadoch transgénne hybridy pritom prekonali kontrolu o 8 až 10 %. To svedčí o tom, že aktívny gén zmm28 dáva predpoklady na zabezpečenie vyšších a súčasne i stabilnejších úrod kukurice.

Celý článok si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 01/2020 v rubrike Inovácie v poľnohospodárstve.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2019

najnaj-d1
naj-ch1

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov