logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu stratégie v poľnohosp. Orať či neorať? Odpoveďou je niečo medzitým

oranieOrať či neorať? Odpoveďou je niečo medzitým

Výskumy v oblasti minimalizačných a bezorbových technológií spracovania pôdy jasne naznačujú,

že v porovnaní s konvenčnou orbou tento prístup prináša poľnohospodárom množstvo zaujímavých benefitov. Nepochybne najväčšou slabinou týchto systémov prípravy pôdy je zhoršená kontrola predovšetkým trvácich burín. Svoje o tom nepochybne vedia povedať aj farmári hospodáriaci v ekologickom poľnohospodárstve (EP), ktorí na kontrolu burín nemôžu využívať herbicídy a teda sú závislí hlavne na stratégiách mechanickej likvidácie tohto škodlivého činiteľa, resp. využívania osevných postupov, ktoré potláčajú rast burín. Mnohí farmári hospodáriaci v EP sú nútení stále využívať orbu, v opačnom prípade čelia redukcii výnosov pestovaných plodín. Výskumy ukazujú, že pri znížení intenzity využívania orby v organickom poľnohospodárstve dochádza k poklesu úrod v priemere o 7,6 % v porovnaní s využívaním hĺbkovej orby spojenej s prevracaním pôdy. Na druhej strane platí, že nie je orba ako orba, teda rôzne výsledky možno dosiahnuť v rámci rozličných systémov realizácie orby, resp. kyprenia pôdy. Zaujímavosťou potvrdenou výskumami realizovanými v Európe je napríklad to, že spomedzi rôznych porovnávaných systémov redukovanej orby využívanie plytkej orby bez prevracania pôdy prinieslo len nesignifikantné rozdiely v úrodách plodín v porovnaní s hĺbkovým prevracaním pôdy (orbou). Na druhej strane hĺbkové kyprenie (bez obracania pôdy) viedlo spomedzi všetkých sledovaných systémov k najväčšej redukcii výnosov, až 11,6 % oproti tradičnej orbe. Použitie plytkej orby s prevrátením pôdy prinieslo len minimálne zredukovanie úrody (o 5,5 % oproti tradičnej orbe do 30 cm) no súčasne signifikantne vyššiu populáciu dážďoviek ako aj lepšiu kontrolu burín. Výskumy tiež potvrdzujú, že z pohľadu zachytávania uhlíka v pôde nerozhoduje ani tak samotný systém orby (sledované a porovnávané boli systémy tradičnej orby s prevracaním, plytkej orby s prevracaním, hĺbkového kyprenia), ale to, do akej hĺbky je daná operácia vykonaná. Pričom platí, že plytšie spracovanie pôdy vedie k vyššiemu zadržiavaniu uhlíka v pôde. Spomedzi sledovaných systémov spracovania pôdy si aj tu najlepšie viedla plytká orba (s prevracaním pôdy), ktorá priniesla najvyššie zachytenie uhlíka v pôde a rovnako lepšiu kontrolu burín.

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov