logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu stratégie v poľnohosp. Živočíšna výroba a klimatické zmeny

jaloviceŽivočíšna výroba a klimatické zmeny

Miroslav Záhradník

Škótsky verejný orgán zameraný na podporu domácej produkcie červeného mäsa Quality Meat Scotland (QMS) zdôrazňuje dôležitú úlohu živočíšnej výroby v rámci riešenia dopadov klimatických zmien.

V reakcii na správu Výboru pre klimatické zmeny, ktorá bola uverejnená 2. mája 2019 výkonný riaditeľ QMS Alan Clarke poukázal na rolu živočíšnej výroby pri dosahovaní nových emisných cieľov. Odporúčania správy konštatujú, že Škótsko môže dosiahnuť tzv. „net-zero“ emisie do roku 2045 a zároveň má krajina väčší potenciál na odstránenie emisií z ekonomiky ako je tomu v prípade Spojeného kráľovstva. „Je dôležité si uvedomiť, že odporúčania pre poľnohospodárstvo a využívanie pôdy v rámci správy obsahujú mnoho potenciálnych riešení s priaznivým dopadom pre chov hovädzieho dobytka aj životné prostredie. Napríklad rekultivácia rašelinísk môže viesť aj k zlepšeniu produktivity hospodárskych zvierat, “ uviedol Clarke. "Strategické vysádzanie stromov a živých plotov na našich farmách môže priniesť pozitívne vplyvy na zdravie a dobré životné podmienky zvierat, ako aj na zvýšenie prírastkov a zníženie erózie pôdy, či uskladňovanie uhlíka. Je dôležité uznať dôležitú úlohu, ktorú zohrávajú poľnohospodári pri udržiavaní a zlepšovaní škótskej krajiny a neoceniteľnú úlohu pasenia dobytka, čím sa vytvárajú biotopy potrebné na prežitie viacerých druhov. Máme tiež dostatok vody, takže problém obmedzovania zásob určených pre ľudskú spotrebu nehrozí. Naše systémy sú založené na prirodzených metódach produkcie mäsa, pričom tráva sa mení na výživné mäso zohrávajúce kľúčovú úlohu v zdravej výžive“, uzatvára výkonný riaditeľ QMS. Približne 80 % poľnohospodárskej pôdy v Škótsku nie je vhodnej na produkciu obilnín, ovocia alebo zeleniny, no je vhodná na produkciu kvalitného hovädzieho a jahňacieho mäsa. Tráva, ktorou chovatelia kŕmia svoje hospodárske zvieratá zohráva veľmi dôležitú úlohu pri zachytávaní CO2 z atmosféry. Produkcia kvalitného červeného mäsa generuje približne 2 mld. libier pre hospodárstvo Škótska, pričom podporuje približne 50 000 pracovných miest, z ktorých mnohé sú v nestabilných vidieckych oblastiach.

Zo zdrojov QMS preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV Nitra

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov