logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu ročenka agrobiznis Aktuálna situácia v mliekovom sektore: Situácia v rôznych krajinách v Európe

dojnice2Aktuálna situácia v mliekovom sektore: Situácia v rôznych krajinách v Európe    

Taliansko:

Zložitá situácia. Preprava potravín je komplikovaná, odvetvie gastronómie prudko klesá.

Spoločnosti znížili alebo zastavili svoju činnosť z dôvodu nedostatku personálu. Dopyt v supermarketoch sa však zvýšil. Obmedzenie gastronomického sektora v Taliansku má tiež vplyv na dopyt. Prijímajú sa prvé opatrenia: mliekareň Mila Bergmilch Südtirol vyzvala svojich členov, aby dobrovoľne znížili svoju výrobu z dôvodu problémov s dodávkami a logistikou.

 

 

Francúzsko:
Francúzsko je v súčasnosti zablokované. Poľnohospodári však môžu ísť von, aby pokračovali v prioritných poľnohospodárskych činnostiach a zabezpečení potravín. Poľnohospodári musia mať úradné osvedčenie. Všetky poľnohospodárske činnosti, ktoré možno odložiť, musia byť odložené. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie hygienické opatrenia. Od samotných poľnohospodárov nebola poskytnutá žiadna spätná väzba. Denná práca pokračuje ako zvyčajne. Cena mlieka sa nezmenila. V súčasnosti ľudia kupujú veľa mlieka a mliečnych výrobkov a uskladňujú ich doma. Je pravdepodobné, že dopyt sa v nasledujúcich týždňoch zníži, najmä v dôsledku zatvorenia reštaurácií a jedální. Keďže sa zdá, že vyhliadky na predaj v týchto odvetviach sa rýchlo znižujú, niektoré zariadenia na zber mlieka hovoria o úplnom alebo čiastočnom odstavení svojich zariadení v nasledujúcich týždňoch. Lokálne sa vyskytli obmedzenia týkajúce sa dodávok a logistiky. Vládne opatrenia v mliekarenskom sektore ešte neboli prijaté.
Belgicko:
V súčasnosti neevidujú žiadne akútne dopady na výrobcov mlieka. Denná práce pokračujú v normálnom režime. Cena mlieka sa pohybuje okolo 31 centov. Ako však uvádza Flámska rada pre mlieko, existujú obavy z rizika neprítomnosti zamestnancov v dôsledku choroby. Dopyt po belgickom férovom mlieku (Fairebel) sa v súčasnosti zvýšil.
Nemecko:
Doposiaľ žiadny výrazný vplyv na výrobcov mlieka a žiadne prerušenie zberu mlieka. Cena zostáva rovnaká. Niektoré mliekarne však uvádzajú, že očakávajú prudký pokles vývozu (problematický najmä na severe, ktorý je veľmi závislý od vývozu). Odhaduje sa, že dôjde k 5% nižšiemu predaju mlieka a poklesu cien. Spolková asociácia nemeckých producentov mlieka BDM vyzýva všetky zúčastnené strany v mliekarenskom odvetví, najmä všetky združenia potravinárskeho a mliekarenského priemyslu, aby vyslali politikom signál: zaviesť dočasné a záväzné zníženie objemu mlieka v celej Európe s cieľom minimalizovať hospodárske škody v dôsledku pandémii. Združenie malých farmárov AbL súhlasí s týmto názorom. Poľnohospodári nežiadajú od vlády peniaze, ale nástroje, ktoré sa majú použiť na riešenie očakávanej krízy v súčasnosti a na zabránenie opatreniam, akými sú intervencie.
Dánsko:
Zrušenie všetkých spoločenských udalostí, obmedzenie medziľudských kontaktov, ako všade inde. Zatiaľ nie sú známe žiadne konkrétne problémy v mliekarenskom odvetví. Zatiaľ neboli prijaté žiadne osobitné opatrenia. Doposiaľ sa ceny nemenia, Arla Foods má rovnakú cenu celý mesiac, aprílová cena nebude oficiálne oznámená pred 24. marcom.
Holandsko:
Dopady krízy na farmy zatiaľ nie sú hmatateľné. Cena mlieka sa nezmenila, očakáva sa však, že čoskoro klesne. Vláda zatiaľ neprijala žiadne zvláštne opatrenia. Nitrátová dennica aktuálne nie je na programe dňa. Požiadavky výrobcov mlieka: je dôležité, aby sa implementovali nástroje a aby vláda nečakala, až bude neskoro. Poľnohospodári vo videách ponúkajú starostlivosť o deti, ktorých rodičia musia pracovať. Ponúkli tiež ľuďom, aby si na ich farmách kúpili čerstvé mlieko.
Luxembursko:
Práca na farmách pokračuje normálne. Doteraz žiadna zmena cien mlieka. Predaj mlieka od piatku rýchlo vzrástol. Mliekarne teraz nemajú problém s predajom mlieka. Keď si ľudia vybudujú svoje zásoby, predaj prudko poklesne. Vo všeobecnosti ľudia čakajú a uvidia, ako sa situácia bude vyvíjať.
Švajčiarsko:
Združenia chovateľov hospodárskych zvierat pozastavujú mesačné váženie vzoriek mlieka a lineárne hodnotenie. Všetky výstavy hovädzieho dobytka a všetky stretnutia sú zrušené. Práca na farmách pokračuje ako zvyčajne. Je však zrejmé, že na cestách je len veľmi málo áut. Problém, ktorému dnes poľnohospodári čelia, spočíva v tom, že veľa ľudí chodí na prechádzky po poľných cestách a zdráhajú sa ustúpiť od tohto konania. Dopyt po švajčiarskom férovom mlieku (Di fair Milch Säuliamt) sa zatiaľ nezmenil.
Španielsko:
Doteraz každodenná poľnohospodárska práca pokračuje bez prerušenia. Spracovatelia potravín naďalej pracujú v sprísnených hygienických opatreniach. Ak sa však v konkrétnej spoločnosti nahlási prípad, bude sa musieť uzavrieť. V súčasnosti je zaručený zber mlieka, základná veterinárna starostlivosť a dodávky potravín a krmív. Cena mlieka zostáva rovnaká a rokovania o nových zmluvách sa pozastavia až do prekonania krízy.
Portugalsko:
Bez zmeny ceny mlieka. Zvýšený dopyt po kravskom mlieku, ale pokles dopytu po ovčom a kozom mlieku v dôsledku uzavretia stravovacích zariadení. Reakciou niektorých z týchto fariem je zníženie objemu dodávok.
Írsko:
Dodávky mlieka pokračujú, ale so sprísnenými hygienickými opatreniami. Trhy s dobytkom sú obmedzené na účasť maximálne 100 ľudí. Porážky hovädzieho dobytka budú pokračovať v obvyklom režime. Na farmách nie je povolený prístup verejnosti. Odporúča sa vykonávať iba nevyhnutné služby.
Litva:
Žiadny osobitný vplyv na každodennú prácu na farmách. Ceny mlieka sa v porovnaní s januárom zvýšili o 1 %. Vláda zatiaľ diskutuje len o opatreniach pre priemysel, nie pre poľnohospodárstvo. Spracovatelia mlieka sa sťažujú na zníženie vývozu, najmä do Talianska, ale tiež sa obávajú, že dovoz surového mlieka z Lotyšska a Estónska by mohol klesnúť.
Lotyšsko:
Odvetvie poľnohospodárstva naďalej normálne funguje, ale venuje ešte väčšiu pozornosť hygiene a čistote. Cena mlieka zostáva rovnaká, no existuje predpoklad poklesu pre problémy s dopravou v Európe. Vláda plánuje rôzne opatrenia finančnej pomoci na pomoc podnikom, napr. oslobodenie od dane a záruky.
Nórsko:
Denná práca na farmách normálne pokračuje, rovnako ako zber mlieka. Doposiaľ nedošlo k prerušeniu výroby a prepravy potravín. Cena mlieka je stabilná.
Švédsko:
Doteraz každodenná práca v poľnohospodárstve pokračuje ako zvyčajne. Zber mlieka funguje. Cena mlieka sa 1. marca zvýšila o 0,01 € a zostáva stabilná. Existujú však obavy, že pracovníci v poľnohospodárstve môžu byť neprítomní v dôsledku ochorení.

Zo zdrojov europeanmilkboard preložil a upravil:

Miroslav Záhradník, NPPC-VÚŽV NitraCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov