logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér

NAJ Agromanažér 2009: Víťazom Ing. Tibor Papšo, SHR, zo Šuje

papsoŠpecializuje sa na chov mäsového HD, oviec a koní. Nevlastní žiadne ustajňovacie priestory a iné nehnuteľnosti, ktoré by podľa jeho slov zbytočne navyšovali náklady na chov. Produkciu sa snaží zužitkovať čo najefektívnejšie, pri HD napríklad speňažuje i kožu.

... viac >

Nominácia na NAJ Agromanažér 2012: Ing. Pavol Bábsky, predseda SPD Veselé

Niet pochýb o tom, že predseda patrí k lídrom, ktorí si vedia veľmi dobre vopred premyslieť a prepočítať každú investíciu.

...viac>

Nominácia na NAJ Agromanažéra 2012: Ing. Milan Mišánik, výkonný riaditeľ, DAKNA Námestovo, družstvo

Niet pochýb, že záľuba Milana Mišánika z raných profesných skúseností v agrovýrobe – vízia fungovania moderného poľnohospodárstva postavená na inováciách a celosvetových trendoch, mu neustále ostáva.

...viac>

Nominácia na NAJ Agromanažér 2012: Jozef Páleník, pedseda PD V. Zálužie

I keď predseda z pohľadu vyštudovaného profilu by skôr mal inklinovať k živočíšnej výrobe, veľmi rýchlo odhadol, že hlavný potenciál ďalšieho rozvoja firmy znamená koncentrovať sa prioritne na rastlinnú výrobu.

...viac>

Nominácia na NAJ Agromanažér 2012: Ing. N. Fassinger, SHR, NOFA Vrbov

Manažment na čele s mladým farmárom v ostatných rokoch dokázal výrazne prepracovať ekonomiku i v chove dojných oviec.

...viac>

Viac článkov...
Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov