logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominácia na NAJ Agromanažér 2012: Ing. Pavol Bábsky, predseda SPD Veselé

Nominácia na NAJ Agromanažér 2012: Ing. Pavol Bábsky, predseda SPD Veselé

Niet pochýb o tom, že predseda patrí k lídrom, ktorí si vedia veľmi dobre vopred premyslieť a prepočítať každú investíciu.

Nesnaží sa robiť čokoľvek, čo je aktuálne „v móde“, no súčasne je otvorený všetkým novinkám, v ktorých realizácii vidí ekonomický zmysel. Ak sa nové veci rozhodne realizovať, musia predovšetkým spĺňať základnú podmienku – zapadnúť do celkového konceptu, resp. stratégie výroby. Ideálnym príkladom pre demonštrovanie vyššie spomenutých slov je nedávne rozhodnutie manažmentu investovať do bioplynovej stanice, ktorej prioritným cieľom však nie je len diverzifikácia výroby cez výrobu elektriny, ale hlavne manažment spracovania a využívania živočíšnych odpadov a podporu zefektívnenia chovu jatočných ošípaných a tým de facto i ďalšieho rozvoju tohto upadajúceho odvetvia živočíšnej výroby. I keď časť „krmiva“ pre BPS má tvoriť i silážna kukurica, tú chce predseda využívať len v minimálnom množstve. Bioplynová stanica na spoločnom dvore s chovom ošípaných a sušičkou agrokomodít má podľa vízií Pavla Bábskeho vytvoriť koncept hospodárskeho dvora, v ktorom sa zužitkujú všetky hospodárske odpady a teplo využije pre sušenie ako i zvýšenie komfortu a tým i úžitkovosti jatočných ošípaných. „Dnes máme jatočné ošípané sústredené na dvoch dvoroch, čiastočne v pôvodných ustajňovacích objektoch, kde nie je možné aplikovať nové technológie. I preto napríklad v týchto objektoch máme konverziu krmiva takmer 4 kg/kg hmotnosti“, popisuje súčasné ekonomické hendikepy chovu prvý muž podniku.  I preto by mal v blízkosti BPS vyrásť nová výkrmňa pre 2500 ošípaných, od ktorej si sľubuje ďalšie zlepšenie úžitkových parametrov, napr. i pokles konverzie krmiva chovaných ošípaných pod 3 kg/kg živej hmotnosti. Okrem iného by táto zmena mala viesť i k zníženiu nákladov na transport, keďže v jednom dvore budú lokalizované matečníky ako i ostatné ustajňovacie priestory pre ošípané. Všetko má byť automatizované, vedľajšie produkty budú priamo prečerpávané do fermentora BPS. BPS budú okrem toho kŕmiť i maštaľným hnojom z chovu HD a repnými rezkami. Digestát sa neskôr využije ako hnojivo pre rastlinnú výrobu. Apropos, napriek vyššie spomínaným hendikepom v rámci chovu ošípaných bol za minulý rok výkrm ošípaných ziskový. Pri priemerných nákladoch 1,12 EUR/kg ž. hm. dokázali vo Veselom vygenerovať zisk na úrovni 0,10 EUR/kg ž. hm.
Celý profil P. Bábskeho vrátane stratégií jeho manažmentu podniku SPD Veselé si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 09/2012 na s. 7 až 9.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov