logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominácia na NAJ Agromanažér 2011 : Ján Regec.

Nominácia na NAJ Agromanažér 2011 : Ján Regec.

Zemedar Poprad sa sústredí na výrobu mlieka

Podnik za ostatné roky spravil najväčší progres, je prvovýroba mlieka. „Za ostatných 5 rokov sme do prvovýroby mlieka investovali 1,4 mil. EUR“, hovorí J. Regec. Mlieko prináša podniku pravidelný príjem, ktorý z roka na rok narastá. A to predovšetkým zásluhou intenzifikácie výroby, ktorá je výsledkom série strategických rozhodnutí hlavného manažmentu. Jedným z kľúčových bola v roku 2008 investícia do nového ustajňovacieho objektu dojníc, ktorá svojou kapacitou stále prekračuje terajší stav a teda dáva manažmentu ďalší priestor pre rast v danom segmente. Okrem toho sa J. Regec intenzívnejšie začal sústrediť na kvalitu objemových krmív. V tomto snažení mu dodnes úspešne pomáha firma Schaumann Slovensko. Z pohľadu úžitkovosti tieto faktory prispeli k doslova skokovému rastu z 5816 kg na dojnicu za laktáciu v roku 2008 na súčasných 8155 kg na dojnicu, ktorú podnik očakáva v roku 2011. Keď si zoberieme do úvahy fakt, že boom nastal napriek drvivej cenovej kríze mlieka v roku 2009, je to obdivuhodný výsledok. K lepším výsledkom smeruje i snaha manažmentu oceňovať zamestnancov aj na základe rastu objemu predaného mlieka. Progres v celom segmente dokumentuje i neustály vplyv poklesu nákladov na produkciu mlieka. Vlani pod Tatrami realizovali mlieko v priemere za 0,28 EUR/kg, pričom náklady dosahovali 0,31 EUR/kg. Tento rok sa vďaka priemernej realizačnej cene nad 0,31 EUR/kg a nezmeneným nákladom stáva výroba mlieka už dokonca i mierne zisková.
Podrobný profil posledného z nominovaných pre zisk titulu NAJ Agromanažér roka 2011 Ing. J. Regeca si môžete prečítať v najnovšom čísle AGROMAGAZÍNu 12/2011 už tento týždeň.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov