logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominácia na NAJ Agromanažéra 2011: Ján Tabaček

Nominácia na NAJ Agromanažéra 2011: Ján Tabaček

Nezávislá kooperácia na princípoch fungovania holdingu prináša zisk.

Predposledným nominantom na zisk tohtoročného titulu NAJ Agromanažér v roku 2011 sa stal riaditeľ PD D. Otrokovce Ing. Ján Tabaček, ktorý súčasne zastáva post riaditeľa výrobného úseku divízie Severovýchod. Tú tvorí kooperatívne zlúčenie firiem PD Dolné Otrokovce, Agrovia, a.s., Hlohovec a farmy Dolné Trhovište, ktorá patrí prioritne pod spoločnosť Food farm, s.r.o. Doménou tohto zlúčenia je fakt, že podniky fungujú na báze fungovania holdingu, no súčasne v tomto zväzku každý podnik hospodári samostatne. Spoločne však tvoria silné synergické väzby. Divízia Severovýchod v súčasnosti obhospodaruje 4500 ha ornej pôdy a realizuje chov 1400 dojníc. Združenie fariem má i svoju druhú časť, konkrétne ho tvorí územný celok Juhozápad s 1500 ha pôdy a 200 ha viníc. A ako sa zdá, kooperácia s dávkou ekonomickej nezávislosti funguje ako má. Práve toto synergické fungovanie prináša PD D. Otrokovciam možnosť byť efektívnejšími v kľúčových oblastiach výroby.
Podniky spoločne využívajú svoju techniku ako i výrobné linky, pričom badať nárast využiteľnosti týchto liniek o viac ako 30 %. Znížil sa počet riadiacich pracovníkov, predtým tri firmy mali troch mechanizátorov, hlavných agronómov, dnes je to jeden. Každá firma disponuje nejakou technikou, ktorú keď využije druhá firma, tá prvá mu ju vyfakturuje. Teda každý podnik hospodári samostatne, no súčasne postupujú spoločnou stratégiou. Firma Food Farm s.r.o., má vytvorené vlastné obchodné oddelenie s vyškoleným personálom, cez ktoré všetky podniky predávajú svoju produkciu. V podobnom kontexte nakupujú i vstupy. Ján Tabaček považuje toto spolunažívanie za zmysluplné a vo veľkosti vidí veľkú silu slovenského agrosektora. Je taktiež presvedčený, že slovenskí farmári sa musia ešte veľa učiť, aby sa z nich stali obchodníci. Tento aspekt pritom považuje za veľmi dôležitý z pohľadu zabezpečenia konkurencieschopnosti našich farmárov.

Podrobný profil J. Tabačka a podniku pod jeho vedením prinášame v AGROMAGAZÍNe 11/2011 v rámci nominácie na NAJ Agromanažéra 2011.



Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov