logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominácia do súťaže NAJ Agromanažér 2014: Peter Morávek

Nominácia do súťaže NAJ Agromanažér 2014: Peter Morávek

Petra Morávka možno charakterizovať ako rozvážneho a súčasne sociálne orientovaného agromanažéra.

Svoju stratégiu manažmentu zakladá na plnení hlavného cieľa a tým je udržanie zamestnanosti na podniku. Je si plne vedomý toho, že bez živočíšnej výroby by nebolo možné zamestnávať viac ako 200 ľudí a i preto je pre neho dôležité umne realizovať investície medzi rastlinnú a živočíšnu výrobu. Ťahúňom ekonomiky je rastlinná výroba, pri ktorej sa v PD Senica snažia o čo najväčšiu intenzifikáciu a efektivitu a potom je tu živočíšna výroba, generujúca stratu. Tú sa však agromanažér snaží kočírovať tak, aby bola čo najnižšia a podniku vždy ostali financie na rozvoj. Práve reinvestovanie zisku je jednou z kľúčových stratégií predsedu pre zvýšenie progresu celej výroby. Pri realizácii týchto investícií P. Morávek veľmi rozvážne kalkuluje efektivitu každého vynaloženého eura. Každá investícia musí priniesť efekt v podobe buď zvýšenej úžitkovosti či nižších nákladov. Predseda si uvedomuje, že ceny agrokomodít kótované na globálnom trhu neovplyvní, no má možnosť ovplyvniť náklady na výrobu. „Investície do strojového parku nám priniesli zníženie spotreby nafty o viac ako 100 tis. l ročne, čo je takmer o 15 % menej oproti našej predchádzajúcej spotrebe“, hovorí o jednej z investícií predseda. Rovnako tak investícia do mobilného miešacieho kŕmneho voza v kombinácii s ďalšími opatreniami pomohla zvýšiť denné prírastky ošípaných zo 600 na 850 g a celkovú dennú produkciu mlieka o 2,5 tis. l, keď sa táto dostala v súčasnosti na 18 tis. l za deň. Investície dominantne realizujú z vlastných zdrojov, bez snahy sa zadlžovať.

 

Kompletný profil predsedu PD Senica Petra Morávka si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 12/2014

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov