logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominácia na NAJ Agromanažér 2014: Zoltán Ďurčík, SHR, Telka

Nominácia na NAJ Agromanažér 2014: Zoltán Ďurčík, SHR, Telka

Farma Z. Ďurčíka je charakteristická jedným špecifikom – unikátnym portfóliom funkčnej techniky od veteránov až po modernu.

Farmár vždy inklinoval k poľnotechnike a má s jej fungovaním bohaté skúsenosti. Na farme vďaka zručnosti tohto majstra fungujú niektoré stroje, ktoré majú viac ako 30 rokov. Rovnako tak repasovaná sušička, unikátne skladovacie kapacity vo forme skladovacích košov a systému dopravníkov pre manipuláciu s plodinami či dojáreň, ktorej prístup a systém fixácie dojníc si farmár zkonštruoval sám. Ako Z. Ďurčík priznáva, bez nadobudnutia skúseností o mechanizácii v poľnohospodárstve a dávky improvizácie by si nevedel urobiť toľko vecí sám a teda by bol nútený vynakladať extra finančné prostriedky na techniku a technológie, ktoré vo svojom podnikaní využíva. „Poľnohospodár by mal byť sčítaný a vedieť ako všetko, čo pre svoje podnikanie potrebuje, funguje“, hovorí o jednom zo svojich podnikateľských kréd Z. Ďurčík. Je zástancom jednoduchosti a to aj pri výbere agrotechniky. Podnikateľská zručnosť Z. Ďurčíka je postavená na skromnosti a racionálnej efektivite využívania zdrojov, ktoré má k dispozícii. O úsporách na investíciách do strojového parku vďaka jeho zručnostiam sme už hovorili, no farmár je racionálny aj pri aplikácii ďalších vstupov do výroby. „Preferujem racionálnu extenzivitu“, hovorí o svojom najdôležitejšom prístupe k podnikaniu. Aj preto Z. Ďurčíka nenájdete na horných priečkach najvyšších úrod plodín v rámci Slovenska či najvyššej produkcie mlieka. Pri mlieku je skôr opak pravdou. S dennou produkciou 11 kg mlieka na dojnicu a deň nedosahuje ani len národný priemer. Ak by sme však spravili tabuľku priemerných ziskov z prvovýroby mlieka, Z. Ďurčík by figuroval nad priemerom a to výrazne. Koncept jeho výroby je totiž šitý na nenaháňanie sa za rekordmi, ale na efektivitu výroby. A je jedno, či ide o rastlinnú alebo živočíšnu výrobu. Už len myšlienka, že pri malej výmere ornej pôdy má živočíšnu výrobu, ktorá je dlhodobo (v podmienkach SR) stratová, svedčí o tom, že prístup tohto farmára je inakší ako býva v SR zvykom.

Celý profil Z. Ďurčíka nominovaného do súťaže NAJ Agromanažér 2014 nájdete v AGROMAGAZÍNe 09/2014 na s. 7-9.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov