logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominácia na NAJ Agromanažér 2014: Ladislav Boroš, AGRONATUR, s.r.o.

Nominácia na NAJ Agromanažér 2014: Ladislav Boroš, AGRONATUR, s.r.o.

Ladislava Borosa možno charakterizovať ako agromanažéra, ktorý vždy chce mať jasne zadefinované pravidlá, ktoré je potrebné následne dodržiavať.

Takéto pravidlá si jasne zadefinoval nielen so svojimi zamestnancami, ale taktiež so svojimi synmi. Rodina je pre neho veľmi dôležitá a preto by si kvôli biznisu určite nerád pohneval svojich najbližších. No blízki sú mu aj ostatní zamestnanci, s ktorými má taktiež výnimočný vzťah. „V tejto firme nemáme žiadnych nadriadených ani podriadených, no každý má jasne zadelené úlohy, ktoré je potrebné dodržiavať“, vysvetľuje L. Boros. Ak má niekto zo zamestnancov problém, je to problém, ktorý sa týka všetkých, nakoľko všetci mu chcú pomôcť ho vyriešiť. Do manažmentu tento líder zaviedol ľudskosť. Pre zamestnancov má vytvorený sociálny program v podobe akcií, ktoré naďalej stmeľujú kolektív. L. Boros je na tento tím ľudí okolo seba hrdý a verí mu. No hrdý je aj na miestny región a je ochotný ho za každú cenu zveľaďovať. „Čo som kedysi miestnej prírode vzal ako predseda družstva, keď sme rozširovali výmery pôdy a ničili miestne aleje, jej dnes chcem vrátiť“, prezrádza hlavný dôvod, prečo v okolí neustále buduje nové aleje, stromoradia okolo miestnych ciest, či zveľaďuje miestne lesy. Samozrejme, toto agroenvironmentálne cítenie stojí peniaze, a uhádli ste, práve na toto L. Boros míňa peniaze firmy. Miestna pôda ho dlhé roky živila a dnes sa chce odvďačiť on jej. A taktiež ľuďom. Zastáva názor, že príroda, resp. ten „najväčší“, nerozdeľoval šťastie a s ním spojené výhody medzi ľudí rovnako a preto ten, komu sa ušlo toho viac, by sa mal o to podeliť aj s ostatnými. Túto filozofiu sa snaží uplatňovať v každodennom živote a k tomu vedie aj svojich synov a okolie. I preto neustále hľadá pracovné príležitosti pre ľudí, ktoré sú zamerané na zveľaďovanie miestneho regiónu.

Celý profil L. Borosa nominovaného do súťaže NAJ Agromanažér 2014 si môžete prečítať v AGROMAGAZÍNe 08/2014

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov