logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominácia na NAJ Agromanažéra 2014: Miroslav Polc, PORS Oslany

Nominácia na NAJ Agromanažéra 2014: Miroslav Polc, PORS Oslany

Ing. Miroslava Polca môžeme jednoznačne charakterizovať ako človeka, ktorý verí v progres a hlavne, ktorý sa snaží každú zmysluplnú inováciu napasovať na výrobné podmienky spoločnosti.

„Myslím si, že práca poľnohospodára je aj o tom, aby stále niečo nové skúšal“, hovorí riaditeľ. Sám udržiava blízke kontakty s Technickou fakultou SPU v Nitre či Univerzitou veterinárneho lekárstva v Košiciach a jeho myseľ je jednoznačne naklonená novým myšlienkam, ktoré zmysluplne zapadajú do konceptu výroby spoločnosti. Napokon PORS Oslany zaviedli ako z jedna prvých firiem na Slovensku robotické dojenie dojníc. Agromanažér sa môže pochváliť aj tým, že v rámci SPU už dávnejšie spolupracoval na vývoji technológie pre sejačky, pričom táto technológia nezastarala ani dnes a stále sa s obľubou používa aj v najmodernejších sejačkách.  M. Polc však neexperimentuje len z technológiami v poľnohospodárstve, ale aj v rámci rôznych agrárnych postupov. Silný dôraz kladie k precíznosti dorábania objemových krmív. Nedávno realizovali prvú kosbu miešanky ovsa a hrachu, pričom dosiahli výnos 28,5 t/ha. Bez experimentovania a kumštu by takéto výsledky zrejme nebolo možné dosiahnuť. Uvidíme ako sa osvedčí ďalší experiment, keď aktuálne začali na skúšobných parcelách hnojiť porasty lucerny tekutými hnojivami.
Celý profil riaditeľa spoločnosti PORS Oslany Ing. Miroslava Polca nominovaného do súťaže NAJ Agromanažér 2014 nájdete v AGROMAGAZÍNe 07/2014 na s. 7 až 9.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov