logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér NAJ Agromanažér 2013 J. Kopšo: Mali by sme sa snažiť ponúknuť regiónu pridanú hodnotu

NAJ Agromanažér 2013 J. Kopšo: Mali by sme sa snažiť ponúknuť regiónu pridanú hodnotu

Každý podnik musí myslieť na svoj budúci rozvoj. Aké sú ďalšie vízie rozvoja toho pod vaším vedením?

Už dva až tri roky uvažujeme nad tým, do čoho by sme mohli investovať v novom programovacom období. Samozrejme, detailnejší náčrt budúcich investícií zreálni až finálna podoba budúceho Programu rozvoja vidieka. Myslím, že naša víziou je intenzívna rastlinná a živočíšna výroba v kombinácii s doplnkovým predajom z dvora a etablovaní sa v rámci agroturistiky, nejaké hobby. Myslím si, že miestnemu regiónu, v ktorom pôsobíme ako aj miestnym vlastníkom pôdy sme dlžní vytvoriť nejakú pridanú hodnotu. Okrem toho, že my budeme fungovať ekonomicky a rentabilne, potrebujeme aj to, aby si ľudia našli cestu na naše farmy. Keď už nič, tak aspoň aby rodiny mohli ukázať svojim deťom hospodárske zvieratá, či ľudia mali možnosť prísť na zabíjačku.
Pri projektoch predaja z dvora či agroturistiky stále pokrivkáva ekonomika. Neobávate sa toho?
Nemyslím si, že z pohľadu ekonomického by tento prístup mal byť nejakou spásou, ale vidím v tom efekt utuženia vzťahov s miestnou komunitou. Zrejme pôjde o stratovú záležitosť, ale povedzme si, čo je to vlastne stratová záležitosť. V našich podmienkach je primeraný nájom 10 EUR/ha, ale aj 100 EUR/ha. Máme rôzne pôdy, takže to varíruje. No my musíme nájsť takú výšku nájmu za pôdu, ktorá je férová, no súčasne by sme im mali dať niečo naviac. Buď to musí byť nejaký výrobok za výhodnú cenu, aby mali pocit, že je to niečo od nás pre nich, alebo im poskytnúť nejakú službu, aby oni povedali: „Áno, toto je ten podnik, ktorému túto pôdu necháme, ktorý sa o našu pôdu stará, a ktorý nás nepozná len vtedy, keď podpisujeme nájomné zmluvy, ale podnik, ktorý je ochotný pre nás urobiť niečo naviac“. Aj to je jeden z dôvodov prečo sme sa zamerali na aktivity v oblasti poľovníctva. Vstúpili sme do poľovníckeho spolku a pritom sa snažíme o minimalizáciu škôd obyvateľov spôsobených zverou na ich záhumienkoch. Nakúpili sme feromónové lapače, poľovníci ohrádzajú tieto záhumienky a monitorujú ich. Súčasne sa snažíme obyvateľov, ktorým zver narobila na týchto záhumienkoch škody, odškodňovať. Väčšinou ide o naturálie, no i takto sa snažíme dávať ľuďom najavo, že im chceme pomôcť a ponúknuť niečo viac.
Celý rozhovor s NAJ Agromanažérom 2013 Jánom Kopšom, predsedom PD Vršatec Pruské, prinášame v AGROMAGAZÍNe 06/2014 na s. 20 až 22.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov