logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér NAJ Agromanažér 2017: Predstavenie nominovaných

NAJ Agromanažér 2017: Predstavenie nominovaných

NAJ Agromanažér roku 2017: Stručné predstavenie nominovaných agromanažérov

 

01-am-apolenikovaOľga Apoleníková
SHR, Salaš Pružina
„Farmárka, ktorá napreduje vďaka kreativite a empatii“
Oľgu Apoleníkovú môžeme charakterizovať ako človeka, ktorý chce na sebe stále pracovať. „Ak stojím na mieste, cúvam, lebo svet okolo mňa je v neustálom pohybe“, hovorí farmárka o nevyhnutnosti napredovania v podnikaní. Ako konštatuje, byť úspešným vo farmárčení zameranom na živočíšnu výrobu si vyžaduje mix vlastností, predovšetkým kreativitu, cieľavedomosť ako aj predvídavosť. Práve kombinácia týchto vlastností, resp. schopností pomohla O. Apoleníkovej vybudovať úspešne fungujúci model výroby, finalizácie ako aj realizácie svojich výrobkov. Keďže nikdy neovplývala prebytkom finančného kapitálu, boli to práve jej kreatívne nápady, ktorých úspešná realizácia posúvala podnik vpred. Portfólio svojich aktivít táto sympatická manažérka nezameriava len na samotnú výrobu, ale silný dôraz kladie na stratégie tvorby pridanej hodnoty vyrobených produktov. V praxi to znamená sústredenie sa na kvalitu výroby, prácu so zákazníkmi a prepracovaný marketing, resp. odbyt svojej produkcie. Jej cieľavedomosť je jej v tomto poslaní veľkým pomocníkom. Predvídavosť či možno skôr empatiu zase využíva pri kontakte so zákazníkmi. Snaha o pochopenie ich chutí či potrieb pomáha k nastaveniu toho správneho mixu portfólia výrobkov, ktoré sú na trhu žiadané.

 

02-am-macajIng. Marek Mačaj
hlavný agronóm, člen predstavenstva AGROMAČAJ, a.s., Kráľová pri Senci
„Rozvážny stratég s veľkými cieľmi“
Marek Mačaj patrí jednoznačne do novej generácie mladých inovatívnych agromanažérov. Otec Juraj mu vždy vštepoval myšlienky o dôležitosti neustáleho vzdelávania sa v oblastiach, ktorým sa venuje. Túto radu si zobral k srdcu a to je jeden z dôvodov, prečo neustále prahne po nových informáciách. Pravidelne navštevuje zahraničie, kde zbiera poznatky, ktoré poctivo selektuje a tie najlepšie z nich následne aplikuje v rodinnom podnikaní. On a ani jeho brat Juraj, ktorý má na starosti obchod, sa však nezmyslene nehrnú do nových projektov. „Pri rozširovaní pestovania o novú komoditu si vždy najprv spravíme malé pokusy, z ktorých sa snažíme čo najviac poučiť“, hovorí o stratégii rozširovania portfólia pestovaných plodín M. Mačaj. Ako konštatuje, je veľmi dôležité poučiť sa z vlastných chýb a súčasne je praktické keď v rámci „testovacej fázy“ prípadné chyby nemajú negatívny vplyv na ekonomiku podniku. To je aj jeden z dôvodov, prečo sa Mačajovci aktuálne až tak neponáhľajú s rozširovaním výmer cesnaku. Napriek tomu, že ich cieľom je zásobovať plodinou tretinu Slovenska, pestovateľské výmery rozširujú postupne a stále hľadajú vhodné odrody, ktoré im umožnia robiť kvalitu za konkurencieschopnú cenu prijateľnú pre obchodné reťazce. No byť úspešným dodávateľom do obchodných reťazcov si vyžaduje disponovať zmyslom pre spoľahlivosť, flexibilitu a občas aj istú dávku pokory. „Niekedy je potrebné skloniť hlavu a časť roka dodávať do reťazcov aj so stratou“, prezrádza M. Mačaj.

 

03-am-zajacIng. Jozef Zajac
podpredseda predstavenstva AGRIA Liptovský Ondrej, a.s.
„Manažér náročný na dôslednosť“
Ak by sme mali stručne charakterizovať Jozefa Zajaca, tak zrejme jeho najdominantnejšou črtou je náročnosť na výkon svojej vlastnej práce ako aj práce svojich zamestnancov. „Príroda vám nič neodpustí“, hovorí o svojom hlavnom pracovnom kréde prvý muž manažmentu rastlinnej výroby. Ako ďalej vysvetľuje, ak chce byť podnik úspešný, je v miestnych podmienkach severného Slovenska nevyhnutné využiť efektívne každú jednu hodinu a pri realizácii jednotlivých prác čerpať z vlastných skúseností. Všetko má svoj harmonogram, veď v AGRII potrebujú každoročne počas sezóny vyrobiť popri trhových plodinách aj 12 tisíc ton senáží a k tomu ďalších 9 tisíc ton kukuričnej siláže. Nedôslednosť by sa mohla kruto vypomstiť na zhoršení ekonomiky výroby. Ďalšou významnou črtou tohto agromanažéra je jeho zmysel pre prehľad v rámci celej výrobnej vertikály firmy. V AGRII sú kľúčoví manažéri úzko prepojení a neustále navzájom komunikujú. Ak tlačí ekonomika živočíšnej výroby, rastlinná výroba ako aj úsek mechanizácie je tu na to, aby nepriaznivý smer tohto segmentu korigovali. A naopak. Mať komplexný prehľad o dianí v podniku je tak pre J. Zajaca kľúčovou záležitosťou, ktorá mu umožňuje prijímať opatrenia a hľadať riešenia pre optimalizáciu výroby. Ukážkovým príkladom môže byť napríklad rok 2016, ktorý priniesol ťažké chvíle prvovýrobe mlieka. Podpredseda umnými opatreniami v rámci rastlinnej výroby dokázal okresať za vlaňajšok náklady na výrobu ako aj servis mechanizácie o 380 tis. EUR. Celkovú stratu zaknihovanú v prvovýrobe mlieka to síce nepokrylo, no napriek tomu jeho rozhodnutia dramaticky vylepšili ekonomiku.

 

04-am-vargaIng. Juraj Varga
predseda predstavenstva RPD Závada
„Diverzifikátor hľadajúci bonusy pre firmu i zákazníka“
Juraj Varga rozhodne nepatrí mentalitou k v SR stále dominantnej vlne zmýšľajúcich agromanažérov, ktorých cieľom by mala byť len samotná hrubá agrárna prvovýroba. V každej zo svojich aktivít sa snaží presadiť koncept, ktorý môže podniku priniesť pridanú hodnotu. Na slovenské pomery zastáva prekvapujúci názor, že rastlinná produkcia nie je jediné odvetvie, ktoré môže nášmu poľnohospodárstvu prinášať profit a otvorene priznáva, že v záujme svojej užšej špecializácie sa na projekty s pridanou hodnotou by bol ochotný sa aj rastlinnej výroby vzdať, aby spomínaným projektom mohol venovať viac svojho času. Nepovažuje sa za experimentátora, keď zastáva názor, že experimentovať by mali len ekonomicky silné agrárne firmy. No ako dodáva, určite v rámci výroby je pripravený aplikovať do praxe už overené veci, ktoré zapadajú do podnikateľského konceptu agropodniku. Na podnikanie sa snaží pozerať z nadhľadu, cieľom nie je len vyrábať, ale napasovať výrobu tak, aby priniesla ako podniku, tak i zákazníkovi nové bonusy. „Cieľom je vybudovať prostredie farmy tak, aby bolo vhodné nielen na predaj finálnych výrobkov, ale aj atraktívne pre kupujúcich a zároveň slúžiace na oddych a rekreáciu“, hovorí o základnom koncepte zmýšľania o svojej výrobe predseda predstavenstva. Dnes je na Salaši v Podhradí návštevníkom okrem predajne ovčích produktov k dispozícii počas sezóny aj reštaurácia, mini zoo či detské ihrisko. V rámci zvernice lokalizovanej v tesnej blízkosti mesta Topoľčany, ktorá sa môže popýšiť jeleňmi s vysokou trofejovou hodnotou, by dokonca mohla raz vyrásť zóna pre aktívny oddych jej návštevníkov. Motokárová dráha, reštaurácia, obchod s agrárnymi špecialitami, ubytovacie služby a dokonca i nabíjačka pre elektromobily, takto nejako si J. Varga predstavuje modernú agroturistiku cielenú na dnešného zákazníka. Predseda verí, že ak by sa mu podarilo takto zmenežovať svoj podnikateľský plán, tržby z predaja agrokomodít v rámci rastlinnej výroby by už nemuseli byť hlavným zdrojom príjmov podniku.

 

05-am-vojnikIng. Pavol Vojník
vedúci rastlinnej výroby, DONA, s.r.o., V. Revištia
„Špecialista na hybridné pšenice“

 Pavla Vojníka možno komplexne charakterizovať ako človeka, ktorý sa chce neustále zlepšovať v tom čo robí. „Rád skúšam nové veci, ktoré ma zaujmú a ktoré majú potenciál priniesť výsledky v našej pestovateľskej lokalite“, prezrádza prvý muž manažmentu rastlinnej výroby. Do nových vecí sa však nehrnie „po hlave“. V DONE pod jeho vedením môžete nájsť viacero menších parciel, na ktorých skúša nové odrody, resp. hybridy plodín, tiež rôzne systémy hnojenia a ďalšie agrárne postupy. Výmery s novými hybridmi rozširuje postupne, keď sa na miestnych ťažkých a glejovitých pôdach osvedčia, ich pestovanie dostáva „zelenú“ v širšom meradle. K jeho srdcovkám nepochybne patria experimenty s hybridnými pšenicami, s ktorými dosahuje skutočne úctyhodné výsledky. Jeho profesná profilácia smerom k výžive a ochrane rastlín zanecháva na jeho práci nezmazateľné stopy. Má otestovaný celý rad výživových doplnkov pre plodiny a vďaka tomu slušný prehľad o tom, čo v tunajších výrobných podmienkach funguje skvele a čo funguje menej, resp. vôbec. Jeho vôľa pre racionálne experimentovanie ako aj chuť učiť sa novým veciam sú nepochybne hlavnými motormi, ktoré ťahajú rastlinnú výrobu v podniku na neustále vyššiu úroveň. A taktiež nemožno opomenúť dobrú spoluprácu s kolegami, ktorí mu pomáhajú ustrážiť si každý dôležitý detail manažmentu výroby.

 

06-am-poliakIng. Vladimír Poliak
konateľ AGRO - RACIO, s.r.o., Liptovský Mikuláš
„Roľník, pre ktorého hrá kvalita prím“
Pri osobe Vladimíra Poliaka by sme v prvom rade určite mali vyzdvihnúť jeho lojalitu voči firme, v ktorej počas celej svojej profesijnej kariéry pracoval a ktorú následne i riadil, resp. riadi. Od jeho prvého pracovného dňa na Štátnom majetku, ktorého hlavnou vetvou je dnešná firma AGRO – RACIO, s.r.o., uplynulo už 55 rokov. Postupný prechod celou štruktúrou pracovných pozícií až po tie riadiace z neho urobili za tie roky profesionála vo svojom odbore. Platí to o to viac, že manažuje ťažko skúšanú živočíšnu výrobu. Sám seba považuje za nekonfliktného a súčasne pozitívne zmýšľajúceho človeka, ktorý vie vypočuť ako aj prehodnotiť nielen názory dvojice spoločníkov firmy, ale aj zamestnancov. Keď by ste sa pozreli bližšie na jeho každomesačné zápisky z detailnej analýzy nákladov v rámci ním manažovaných chovov, určite by ste nepochybovali o tom, že ide o precízneho človeka, ktorý spoločne so svojimi spoločníkmi riadi firmu strategicky. Nemá veľké oči, viac než na kvantitu, sa zameriava na kvalitu. V praxi tento prístup znamená, že nechce zbytočne rozširovať výrobu, ale skôr skvalitňovať to, čo už má v rámci chovu k dispozícii. Jeho prioritou je vyrábať dlhodobo pri dosahovaní rentability. So svojimi spoločníkmi sa v rámci stratégií riadenia firmy optimálne dopĺňa a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo AGRO – RACIO úspešne napreduje i napriek tomu, že sa sústredí dominantne na Slovensku ťažko ekonomicky skúšanú živočíšnu výrobu. Trio manažérov pritom myslí aj na budúcu generáciu riadenia firmy, pričom už zaúča mladý „kinder manažment“ s cieľom vychovania si svojich nástupcov a súčasne zachovania súčasnej filozofie podnikania firmy.

 

07-am-jurcikIng. František Jurčík
riaditeľ PD Slatina nad Bebravou
„Muž stojaci za finalizáciou s unikátnou know-how“
František Jurčík patrí do skupiny lídrov, ktorí si v priebehu svojej profesijnej kariéry prešli celou štruktúrou výroby od typických pracovných pozícií až po tie manažérske. Tento jeho profesný posun „zdola nahor“ mu pomáha optimalizovať efektivitu práce so svojimi zamestnancami, keďže mnoho z prác si vyskúšal a tak vie kvantifikovať ich náročnosť, resp. posúdiť ktoré veci sa dajú urobiť a ktoré nie. Jeho hybným motorom je láska k práci v poľnohospodárstve, ako riaditeľ hovorí, tá povestná sila, ktorá ho nenúti pozerať sa na svoju prácu ako na sumár odpracovaných hodín, ale ako na poslanie. Ďalšími silnými črtami tohto agromanažéra sú predvídavosť, rozvážnosť a dôslednosť pri práci ako aj realizácií dôležitých rozhodnutí v podniku. Za dôležité v tomto odvetví považuje i zmysel pre optimizmus a tiež ľudské jednanie a to nielen so svojimi zamestnancami, ale i širšou komunitou a záujmovými združeniami. Nepochybne patrí i k dobrým stratégom, ktorí si vedia realisticky vyhodnotiť silné a slabé stránky podniku a následne stavať podnikanie práve na tom, v čom sú v Slatine šikovní. A ako znie recept pre úspešný manažment podniku? „Pohybujte sa po farme s otvorenými očami a riešte veci za pochodu“, prezrádza jednu zo svojich stratégií F. Jurčík. Veľmi dôležitá je i pracovitosť a zanietenosť každého člena manažmentu vo svojom obore, a schopnosť  spoločnej komunikácie za každých okolností, ktorej výsledkom je vyriešenie vzniknutého problému.  O to viac to platí pre podnik, ktorý sa špecializuje na živočíšnu výrobu, ktorá je už dlhšie obdobie v neláske ekonomickej rentability výroby nášho zeleného odvetvia. Avšak ako realizovať ŽV dlhodobo rentabilne, keď ceny živočíšnych komodít podliehajú významným cenovým výkyvom? Odpoveďou manažmentu v PD v Slatine nad Bebravou pod vedením F. Jurčíka bola výstavba vlastnej malej mliekarne, v ktorej vyrábajú široké portfólio 20 rôznych produktov a to všetko z mlieka s vyšším obsahom A2 kazeínu, prospešného pre ľudské zdravie.

 

08-am-mlynarIng. Peter Mlynár
predseda PD Magura Zborov
„Líder stavajúci na disciplíne jasne definovaného systému práce“
Petra Mlynára môžeme charakterizovať ako priamočiareho človeka, ktorý požaduje výsledky. Zastáva názor, že úspešný manažment podniku, ktorý sa dominantne sústredí na živočíšnu výrobu si vyžaduje mať vytvorený systém práce s jasnými pravidlami a neustálu disciplínu pre ich dodržiavanie. Jeho mottom je neodkladať veci, ktoré si vyžadujú rýchle riešenie. Jeho na prvý pohľad prísny prístup k riadeniu však má svoje opodstatnenie. Podnik nevníma ako stroj na peniaze, ale ako nástroj, ktorý umožňuje minimálne udržiavať a optimálne i vytvárať nové pracovné miesta v regióne, starať sa o obec ako i miestny vidiek. Keďže živočíšna výroba tvorí gro tržieb podniku, disciplinovaný prístup k práci je nevyhnutný k tomu, aby v Zborove prosperovali. Zamestnancom sa snaží ísť vždy príkladom. Vie, že ak má podnik napredovať, je nevyhnutné inovovať. I preto dlhodobo spolupracuje s viacerými univerzitami či poradcami a spoločne s ostatnými členmi manažmentu sa snažia aplikovať do výrobných postupov veci, ktoré prispievajú k ďalšiemu zefektívňovaniu výroby. To je jeden z dôvodov, prečo v ostatnom období v Zborove investovali veľa času ako i financií do zlepšovania zdravotného stavu dojníc. A toto úsilie sa začína vyplácať.

 

09-am-rafayIng. Peter Rafay
vedúci ŽV, Agropartner, spol. s r.o.
„Manažér, ktorého motiváciou je progres“
Petra Rafaya môžeme bez akýchkoľvek pochýb zaradiť do kategórie mladých a progresívnych agromanažérov stavajúcich svoje rozhodnutia na exaktných dátach, ktoré si pravidelne vyhodnocujú. Na základe nich sa pritom nielenže rozhodujú, ale i predvídajú budúci vývoj. Napríklad presné informácie o produkčných a reprodukčných parametroch dojníc mu umožňujú s veľkou presnosťou si vopred naplánovať očakávané denné dodávky mlieka na rok dopredu. „Reálne dodávky sa od našich očakávaní odlišujú max. 1 až 3 %“, hovorí P. Rafay. Ďalšou jeho veľkou devízou je jeho sčítanosť v danej problematike, ktorá pramení z jeho neustálej chuti študovať nové poznatky a byť vo svojej práci lepším a lepším. Túto skutočnosť napokon veľmi dobre opisuje i jeho presvedčenie, že v Agropartneri sa chcú učiť od tých najlepších agropodnikov. Sám seba nepovažuje za experimentátora, no za každých okolností má oči otvorené a keď niekde či už v SR alebo v zahraničí vidí postupy, ktoré fungujú, neváha ich otestovať ani doma na farme v Prievaloch. Vie, že úspešný manažment živočíšnej výroby sa ukrýva v riešení detailov a neodvracaní sa od problémov, ktoré si vyžadujú okamžitú pozornosť. Jeho motiváciou je túžba tlačiť chov stále na vyššiu a vyššiu úroveň bez ohľadu na to či na trhu zúri cenová kríza mlieka alebo nie. „Keď som nastúpil na farmu, dojili sme 19 l na dojnicu denne a snívali sme o 23 l. Dnes sme na 27 litroch a vieme, že sú i v strednej Európe farmy, ktoré dokážu ísť cez 30 l. Prečo to neskúsiť tiež?“, opisuje progresivitu svojho zmýšľania hlavný manažér ŽV, pod ktorého vedením sa podarilo podniku počas cenovej krízy koncom minulej dekády dostať sa na predkrízové denné dodávky mlieka (pred rokom 2009) i napriek zníženiu priemerného stavu dojníc z 710 na súčasných 520 jedincov. Za kľúč k úspechu pritom považuje i systém práce v ŽV. Farma dojníc má síce 3 zootechnikov, no každý je špecialista na nejakú kľúčovú vec – jeden na manažment chovu mladého dobytka, druhý na insemináciu a tretí na ošetrovanie paznechtov, pričom každý z nich vie zastúpiť i pozície ošetrovateľov a obsluhy. Systém práce na farme tak dáva manažmentu ŽV punc precíznosti.

 

10-am-kelemenIng. Peter Kelemen
vedúci Farma Bruty, člen združenia OVOZELA
„Tímový hráč s cielením na modernu a zatraktívnenie odvetvia pre ľudí“
Petra Kelemena možno charakterizovať ako manažéra, ktorý sa snaží spájať moderné technológie s tradičnými metódami produkcie kvalitných domácich potravín. V inováciách vidí nástroj ako dosiahnuť efektivitu výroby. Inovácie a zmysel pre experiment sú súčasťou jeho každodenných podnikateľských aktivít. Je to tímový hráč, ktorý verejne prezentuje názor, že etablovať sa v agrosektore by bolo pre neho oveľa ťažšie, ak by mu chýbala tímová spolupráca a analytické myslenie. Pri pestovaní rajčín totiž musí manažér premýšľať minimálne rok dopredu od výberu tej správnej priesady až po zber. Za dôležité považuje doslova nasávať nové informácie, ktoré mu pomáhajú robiť správne rozhodnutia v snahe zaručiť prvotriednu kvalitu a maximalizovanie výnosu produkcie. Je si vedomý toho, že hlavne kvalitatívne ukazovatele dodajú produktu pridanú hodnotu a tým aj vyššie tržby z predaja zeleniny. Tímová spolupráca manažéra sa pritom netýka len predaja a marketingu prostredníctvom združenia OVOZELA a spoločnosti Vitazel, ale i kooperácie s agronómami a pracovníkmi v rámci podniku. „Musím poznať ich silné stránky a podľa toho prerozdeľovať úlohy. Navyše každý problém riešime spoločne a snažíme sa nájsť kompromis“, hovorí P. Kelemen o ďalšej zo série dôležitých manažérskych stratégií, ktoré v praxi využíva. To platí i o práci s ľuďmi, kde spoločne s ďalším riadiacim manažmentom cieli na to, aby vytvoril pre zamestnancov čo najatraktívnejšie pracovné podmienky. „Agrosektor nie je pre mladých ľudí atraktívny, preto aplikujeme do tejto sféry poznatky z IT a naše technické zručnosti s ktorými dokážeme poľnohospodárstvo zatraktívniť. Chceme sa naďalej neustále zlepšovať, a preto neustále preškoľujeme zamestnancov a organizujeme zahraničné cesty, aby sme priniesli do odvetvia to najlepšie“, vyjadruje svoje presvedčenie tento inovatívny agromanažér.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov