logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu najagromanažér Nominácia na NAJ Agromanažéra 2012: Ing. Milan Mišánik, výkonný riaditeľ, DAKNA Námestovo, družstvo

Nominácia na NAJ Agromanažéra 2012: Ing. Milan Mišánik, výkonný riaditeľ, DAKNA Námestovo, družstvo

Niet pochýb, že záľuba Milana Mišánika z raných profesných skúseností v agrovýrobe – vízia fungovania moderného poľnohospodárstva postavená na inováciách a celosvetových trendoch, mu neustále ostáva.

 „Mal som možnosť navštíviť farmy takmer po celom svete a zdá sa mi, že najprogresívnejší a najkonkurencieschopnejší model fungovania majú americké farmy“ prezrádza riaditeľ hlavný zdroj inšpirácií. Je presvedčený, že súčasná rivalita medzi poľnohospodármi v rôznych regiónoch je mrhanie energiou a vo svojej práci ako i na poste predsedu ZPD a OS sa snaží o presadzovanie názoru, aby sa slovenskí poľnohospodári sústredili dominantne nie na negatíva, ale na možnosti, ktoré nám Európska únia dáva a ktoré môžu zvýšiť našu konkurencieschopnosť. M. Mišánika môžeme honorovať i označením „presadzovateľ trendov“. Aj jeho zásluhou v SR fungovalo už v roku 1996 jedno z najväčších odbytových združení pre mlieko, ktoré v čase svojho maximálneho rozletu koncentrovalo predaj produkcie na úrovni 80 mil. l mlieka. Žiaľ fungovanie padlo, ako riaditeľ tvrdí „na slovenskom probléme“, nezhodách poľnohospodárov založenej na tom, kto bude predsedom a kto akú ďalšiu funkciu v danom združení získa. Napriek tomu Odbytové združenie Sever dnes stále funguje, i keď objem predaja cez toto zoskupenie poklesol na 30 mil. l. Hlavný manažér DAKNA vidí v tomto zoskupovaní budúcnosť i pri realizácii ďalších komodít. „Rokovania prebiehajú i o založení veľkého výrobno – odbytového združenia pre predaj mäsa“, hovorí M. Mišánik. Manažér, ktorý v úvodných fázach reštrukturalizácie podniku DAKNA musel zanechať chov jatočných ošípaných, dnes vkladá nádeje do ekonomicky efektívnej produkcie hovädzieho mäsa. Ako bolo spomenuté, maximalizácii efektivity výroby v živočíšnych komoditách podnik podriaďuje rastlinnú výrobu a taktiež segment poskytovania služieb.
Kompletný profil približujúci niektoré z jeho hlavných manažérskych stratégií Ing. Milana Mišánika, ktorý okrem iného zastáva i post predsedu ZPD a OS nájdete v AGROMAGAZÍNe na s.7 – 9.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov