logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu mladí v agrobiznise WASDE január 2021: Nižšia finálna úroda kukurice a sóje v USA

wasde-usdaWASDE január 2021: Nižšia finálna úroda kukurice a sóje v USA

Americké ministerstvo pre poľnohospodárstvo (USDA) včera zverejnilo svoj januárový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE) pre ročník 2020/21 v ktorom spresnilo dáta o výške minuloročnej produkcie kukurice a sóje v USA.

Pšenica:

Produkcia pšenice vo svete v ročníku 2020/21 bola medzimesačne znížená o 1 mil. ton 772,6 mil. ton. Produkcia EÚ bola ostala nezmenená na 135,8 mil. ton, kým odhad produkcie Ruska ministerstvo navýšilo o 1,3 mil. ton na 85,3 mil. ton, zatiaľ čo produkciu Číny znížilo o 1,7 mil. ton na 134,3 mil. ton. Produkcia USA ostala na 49,7 mil. ton, Ukrajiny na 25,5 mil. ton. Koncoročníkové svetové zásoby 2020/21 USDA najnovšie odhaduje na 313,2 mil. ton, čo je o 3,3 mil. ton menej ako pred mesiacom.

Kukurica:

Svetovú produkciu kukurice v ročníku 2020/21 USDA medzimesačne znížilo o 9,6 mil. ton na 1133,9 mil. ton. Odhad produkcie pre EÚ bol znížený o 0,1 mil. ton na 63,6 mil. ton, Brazílie o 1 mil. ton na 109 mil. ton a  Argentíny o 1,5 mil. ton na 47,5 mil. ton. Produkcia Číny bola navýšená o 0,7 mil. ton na 260,7 mil. ton. Výrazné zmeny sa diali v rámci bilancie USA, kde USDA kvantifikovalo finálnu produkciu na 360,3 mil. ton, čo znamená medzimesačný pokles produkcie o 8,2 mil. ton. USDA totiž znížilo odhad plošného výnosu medzimesačne o 3,8 bušelu na aker (bpa) na 172 bušelov na aker (bpa), pričom odhad zberovej plochy ostal na 82,5 mil. akroch. Exporty kukurice z USA v ročníku 2020/21 sa odhadujú medzimesačne na 64,8 mil. ton (pred mesiacom 67,3 mil. ton) koncoročníkové zásoby na 39,4 mil. ton, čo je o 3,8 mil. ton menej ako pred mesiacom. Koncoročníkové zásoby kukurice vo svete na konci ročníka 2020/21 sa očakávajú na 283,8 mil. ton (medzimesačný pokles o 5,2 mil. ton), resp. na 92,2 mil. ton po odpočte zásob Číny (pred mesiacom 97,5 mil. ton).

Olejniny:

Svetová produkcia olejnín v ročníku 2020/21 sa najnovšie odhaduje na 594,5 mil. ton, čo znamená medzimesačný pokles o 1,1 mil. ton.

Sója:

Svetová produkcia sóje v ročníku 2020/21 sa odhaduje na 361,0 mil. ton, čo je o 1,1 mil. ton menej ako USDA prognózovalo v decembri. Svetové zásoby na konci ročníka 2020/21 ministerstvo prognózuje na 84,3 mil. ton, čo je o 1,3 mil. ton menej ako pred mesiacom.

USDA medzimesačne znížilo finálny odhad produkcie USA medzimesačne o 0,9 mil. ton na 112,6 mil. ton a súčasne navýšilo odhad exportov sóje o 0,8 mil. ton na 60,7 mil. ton. Koncoročníkové zásoby plodiny v USA klesli o ďalších 1 mil. ton na 3,8 mil. ton.

Odhad produkcie Brazílie USDA ponechalo na 133 mil. ton, odhadovaná produkcia Argentíny medzimesačne poklesla o 2 mil. ton na 48 mil. ton. Produkcia v EÚ ostala na 2,7 mil. ton, produkciu Číny ministerstvo navýšilo medzimesačne o 2,1 mil. ton na 19,6 mil. ton.

Repka:

USDA ponechalo odhad svetovej produkcie repky v ročníku 2020/21 68,9 mil. ton. Odhad koncoročníkových svetových zásob medzimesačne USDA znížilo o 10 tis. ton na 5,08 mil. ton. Produkciu repky v EÚ ministerstvo medzimesačne skorigovalo nadol o 0,1 mil. ton na 16,8 mil. ton, odhad produkcie Kanady ostal na 19,0 mil. ton. Koncoročníkové zásoby repky v EÚ v ročníku 2020/21 ministerstvo odhaduje na 508 tis. ton, čo je o 50 tis. ton menej ako USDA očakávalo pred mesiacom.

Slnečnica:

Svetová produkcia slnečnice v ročníku 2020/21 sa odhaduje na 50 mil. ton, čo je o 0,5 mil. ton viac ako pred mesiacom. Odhad koncoročníkových zásob vo svete USDA bol medzimesačne zvýšený o 470 tis. ton na 1,83 mil. ton. Odhad tohtoročníkovej produkcie Ruska ministerstvo medzimesačne zvýšilo o 0,5 mil. ton na 13,5 mil. ton, produkciu Ukrajiny ponechalo na 14 mil. ton a produkcia EÚ ostala nezmenená na 9,2 mil. ton.

Trhy zareagovali na reporty prudkým rastom cien plodín, keď ceny kukurice na burze CBoT vzrástli takmer okamžite o limit, pričom ceny pšenice stúpli o 4,7 % a sóje o 3,7 %.

/AGROBIZNIS/Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

agromanazer 2020

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov