logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu mladí v agrobiznise O mladých v agrobiznise sa hovorí čoraz viac

O mladých v agrobiznise sa hovorí čoraz viac

V roku 2010 vznikla iniciatíva Mladí v AGROBIZNISe. Vychádzala z osobnej a firemnej filantropie.

 Už v apríli 2010 sa z iniciatívy vydavateľstva Slovenský CHOV, Združenia mladých farmárov Slovenska (ASYF) a UniCredit Bank konal míting Mladí v AGROBIZNISe. Stovka účastníkov, medzi ktorými boli veľmi aktívnymi diskutujúcimi aj študenti a mladí pedagógovia SPU v Nitre, prijala vyhlásenie. Jedným z bodov bolo i prezentovanie študentov stredných škôl, univerzít a mladých farmárov v médiách. S cieľom ukázať pozitívne príklady. Do hľadáčika sa tak dostali i dvaja čerství absolventi SPU v Nitre – Miroslav Kubinec a Samuel Halmo (na snímke). Podporení iniciatívou Mladí v AGROBIZNISe začali pracovať v špičkových slovenských podnikoch. Bol vyslaný signál, že aj agrárna prvovýroba môže byť lákadlom pre mladých. Svoje dojmy z práce na špičkových farmách prezentovali i na ekonomickej konferencii AGROBIZNIS v roku 2013. Naša vydavateľská skupina sa rozhodla prispieť k prezentácii najlepších študentov SPU v Nitre publikovaním prác, ocenených počas študentských vedeckých konferencií, ako i konferencií doktorandov. Na mnohé práce sú z praxe veľmi dobré ohlasy. Vytvárame tým budúcim absolventom SPU v Nitre cestičky k získaniu zaujímavých pracovných príležitostí v agrosektore. No mladých treba prilákať aj na stredné školy s poľnohospodárskym zameraním. Čoraz menej o ich existencii počujeme. A študujú tu naozaj výnimoční mladí ľudia, často až farmárski fanatici. Príkladom sú Zuzana Skopálová a Michal Syseľ, študenti SOŠ veterinárnej v Nitre. Obaja sa stali víťazmi celoštátnych kôl SOČ. Zuzka v roku 2012 úspešne reprezentovala Slovensko na medzinárodnom kole v Rusku, Michal sa túto jeseň chystá na medzinárodnú súťaž do Spojených arabských emirátov. Ich portréty priniesol odborný mesačník Slovenský CHOV. Aj súťaž NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec s mottom: „I mladosť, krása a múdrosť sa snúbia s láskou k dorábaniu chleba“ (viac o nej nájdete na tejto webovej stránke) má ambíciu prispieť k spropagovaniu stredných škôl a zvýšeniu záujmu žiakov o štúdium na nich. Myšlienka mladých začína v slovenskom agrosektore čoraz viac rezonovať. Od úrovne rezortného ministerstva cez agrárne profesijné združenia a médiá. Sme radi, že naša iniciatíva sa ujala. No do cieľa – agrosektora plného spokojných mladých ľudí, máme ešte ďaleko.
Ján HubaCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

agromanazer 2020

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov