Banner_Agobiznis_1000x150-2021

logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

projekty agromagazínu konferencie a mítingy Komentár: Slovenský paradox v poskytovaní priamych platieb

euro1Komentár: Slovenský paradox v poskytovaní priamych platieb

S oficiálnym koncom súčasného programovacieho obdobia SPP a príchodom nových pravidiel

v poskytovaní podpôr sa logicky stupňujú debaty ako aj vášne okolo otázky ideálneho prerozdeľovania podpôr v odvetví.

Slovensko dlhodobo poukazuje na rozdielnu výšku poskytovaných priamych platieb medzi jednotlivými členskými štátmi, kde ťaháme za kratší koniec a získavame menej na každý hektár obhospodarovanej pôdy. Táto nerovnováha na „európskej“ úrovni nám vadí, a treba povedať, že oprávnene. Paradoxom v tejto situácii však je, že k ešte väčším disproporciám v rovnováhe poskytovaných priamych platieb máme na národnej úrovni, tento fenomén však akosi takticky prehliadame. Pritom táto disparita je dokonca najväčšia spomedzi všetkých členských štátov v EÚ. Konkrétne hovorím o tom, že 80 % všetkých žiadateľov o priame platby na Slovensku inkasuje len 6 % ich celkovej výšky. Pätina žiadateľov si teda rozdeľuje 94 % priamych platieb, zvyšné štyri pätiny z nich len 6 %. Samozrejme, táto skupina fariem skutočne hospodári na dominantnej väčšine dostupnej poľnohospodárskej pôdy, rovnako tak dominantná väčšina z tejto väčšiny zamestnáva ľudí a dáva im prácu a z tohto pohľadu si tieto podpory zaslúžia. Avšak z úplne pragmatického hľadiska táto disproporcia kričiaca extrémom na celoeurópskej úrovni vyvoláva otázku či je naozaj správne v najbližšom programovacom období nechať túto vec bez povšimnutia alebo sa ju pokúsiť aspoň čiastočne skorigovať nástrojmi ako sú stropovanie, redistributívna platba či riešenie projektových podpôr cez finančné nástroje, ktoré dajú šancu širšie sa etablovať aj menším farmám. Každý agromanažér veľkého agropodniku mi dá za pravdu, že je to diverzifikácia výroby, ktorá stabilizuje ekonomiku takéhoto podniku. Pritom totožná diverzifikácia na úrovni rôznej veľkosti fariem môže na rovnakom princípe priniesť stabilitu na úrovni odvetvia. Kým sa teda pozrieme na nerovnováhu v poskytovaní podpôr medzi jednotlivými členskými štátmi, pozrime sa aj na nerovnováhu na národnej úrovni. Je skvelé, že máme veľké farmy, ktoré tvoria pevnú kostru celej prvovýroby a ktoré potrebujeme, ale nesmie to byť na úkor rozvoja malých fariem. Je to ako s prenosom kyslíka v tele. Najviac kyslíka prechádza tými najväčšími cievami, no nebyť tých malých vlásočníc na ich konci, sval napokon začne umierať. Pod týmto pomyselným svalom si môžeme predstaviť napríklad vidiek. A apropos vzhľadom na súčasné dianie v globálnom finančnom systéme sa možno v roku 2027 len ironicky zasmejeme aký malý podiel tvoria podpory, o ktoré teraz bojujeme, na našich celkových dosahovaných tržbách. Možno sa mýlim, no možno v roku 2027 bude reálna hodnota aktuálne schválených podpôr v SPP na najbližších 7 rokov o tretinu nižšia. Dôvod? Inflácia...., ktorú dnes vzdialenú tam kdesi za obzorom stále nevidíme. Pozor ale na to, lebo (pre opatrenia spojené so šírením COVID-19) sme (virtuálne) prestúpili na oveľa rýchlejší dopravný prostriedok, ktorý nás na horizont k tomuto obzoru môže doviesť prekvapivo rýchlo.

David KarkulínNajaktuálnejšie ceny agrokomodít

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel. Aktualizované každých 10 minút

Interagros

pottinger

agbiz-KUHN-performer

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-1

SK_Agrobiznis_BOKY_200x800-2021-2