logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

komentare

komentar-karkulin

Rok 2017 na vlnách jemného optimizmu

David Karkulín

Podnikať v chlebovom odvetví na Slovensku nie je jednoduché a rok 2017 túto už dlhé roky trvajúcu pravdu potvrdil opäť. Uplynulý rok však nemožno hodnotiť negatívne.

Keď načriem do štatistiky, ktorú na nedávnej konferencii Trend Business Afternoon prezentoval segmentový manažér pre financovanie poľnohospodárstva M. Hubinský, odvetviu sa tri roky za sebou podarilo zaknihovať kladný hospodársky výsledok. Z roka na rok nám pritom rastie percento agropodnikov z celkového počtu hospodáriacich subjektov, ktoré dosiahli zisk.

V súčasnosti sa to darí už viac ako trom štvrtinám agropodnikateľov. Rok 2017 priniesol pozitívny vietor i na trhy so živočíšnymi komoditami. Ceny mlieka i ošípaných sa pomerne dynamicky odrazili od dna, spokojný finiš roka evidujú i producenti konzumných vajec. Z globálneho ponímania produkcie rastlinných agrokomodít má svet za sebou ďalší perfektný ročník.

Perfektný ročník pre produkciu však väčšinou znamená menej priaznivý pre ceny agrokomodít. Dlhá niekoľkoročná séria vysokej produkcie plodín vo svete drží ich ceny stále blízko pri zemi. Trhu s komoditami pritom v roku 2017 nepomohol ani rast inflačných očakávaní zo strany účastníkov trhov, ktoré sa po rýchlom vzodmutí v úvode roka znovu porúčali pod úroveň dlhodobého trendu. V takomto finančnom prostredí sú komodity pre investorov málo atraktívne.

Čakanie na vyššie realizačné ceny plodín tak budú musieť poľnohospodári predĺžiť do sezóny 2018. To platí i pre ceny kukurice, ktorej pestovaniu sa bližšie venujeme i v aktuálnej Téme mesiaca. Rok 2017 však určite netreba hodnotiť kriticky, v AGROMAGAZÍNe sa domnievame, že fundamenty na trhu počas tohto roka vytvorili „dobré podhubie“ pre priaznivejší rok 2018.

Už tradične býva prílohou aktuálneho čísla AGROMAGAZÍNu i ročenka AGROBIZNIS, ktorá upiera svoju pozornosť na výhľady agrárnych trhov na najbližší rok. Nik síce nevie dopredu zaručiť, že nasledujúci rok bude lepší ako ten predchádzajúci, no rastúci optimizmus na širšom finančnom trhu naznačuje, že zadosťučinenie v podobe vyšších tržieb za svoje snaženie by mohli zožať i poľnohospodári. Prajeme vám, aby tomu tak bolo. Rok 2018 bude nielen o formovaní novej SPP, ale znovu i o cenách. Nezabudnite pritom, že globálne ceny plodín síce ovplyvniť nemôžete, no manažment cenového rizika máte vo svojich rukách.

komentar-scecina

Ako veľmi je dôležitá manipulácia a doprava v poľnohospodárstve?

Štefan Ščecina, AGROMAGAZÍN

Každá jednotlivá činnosť v poľnohospodárskej výrobe je dôležitá, pretože svojou časťou skladá mozaiku celkového úspechu hospodárenia. Aký podiel z toho pripadá na manipuláciu a dopravu? 

Aj v tematickej časti tohto čísla sa môžete dočítať o tom, že manipulácia s materiálmi tvorí takmer 90 percent spomedzi všetkých prác v poľnohospodárskej výrobe. Samozrejme, nie je to možné paušalizovať na každý podnik. K tomuto percentu sa dostávajú najmä podniky so silnou živočíšnou výrobou, ale výrazne nezaostávajú ani tie, výlučne zamerané na pestovanie plodín. Ak sa pozrieme na jednotlivé práce z pohľadu početnosti ich vykonávania zistíme, že manipulácia a doprava je prakticky každodennou záležitosťou. Nie nadarmo pri otázke na ich najviac používaný stroj odpovedá drvivá väčšina agromanažérov – teleskopický manipulátor. Preto sa pri jeho kúpe oplatí vybrať kvalitnú a užívateľmi preverenú značku.

Pri pohľade na dopravnú techniku v našich poľnohospodárskych podnikoch už vidíme staré Liazky len veľmi zriedkavo a je to skôr rarita. Súvisí to aj s pomerne veľkými investíciami do traktorovej dopravy. Ponuka veľkoobjemových prívesov a návesov je skutočne rôzna či už z hľadiska počtu značiek alebo užitočných nosností. Rozvoju traktorovej dopravy praje taktiež legislatíva. Nesporné výhody má však aj využívanie nákladných automobilov, preto môžeme v posledných rokoch vidieť akúsi renesanciu v ich opätovnom nákupe. V kombinácii s veľkoobjemovými nadstavbami dokážu v niektorých prípadoch prepraviť náklad, napríklad objemové krmoviny, pri nižších nákladoch ako traktor. Praktický príklad podniku, kde vhodne kombinujú nákladnú automobilovú a traktorovú dopravu, nájdete aj na stránkach tohto vydania. V ďalšom článku sú zas podrobne popísané jednotlivé typy nakladačov - od čelných traktorových cez teleskopické manipulátory až po veľké kolesové nakladače.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov