logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

komentare

komentar-karkulin

Požičiavať si zrejme budeme o niečo drahšie

David Karkulín

Dlhoročná snaha centrálnych bánk po celom svete sa začína zúročovať v podobe postupného zrýchľovania ekonomického rastu ako i pozvoľného rastu inflácie. Tento vývoj tak naznačuje, že centrálne banky postupne upustia od neštandardných programov podpory ekonomiky a spustia cyklus sprísňovania menovej politiky. V praxi to bude znamenať postupný rast úrokových sadzieb a tým i zvyšovanie nákladov na dlhovú službu.

Poľnohospodári by sa tak mali definitívne rozlúčiť s érou lacných úverov a pripraviť sa na postupný nárast úrokov. S rastom úrokových sadzieb sa však so značnou pravdepodobnosťou nebudú centrálne banky ponáhľať. S cyklom sprísňovania už začala Americká centrálna banka, no napríklad Európska centrálna banka (ECB), ktorej politika je kľúčová i pre vývoj úrokov v SR, ešte stále pracuje v móde neštandardných podporných opatrení, tak nateraz neučinila. Tiež možno predpokladať, že ECB najprv ukončí program kvantitatívneho uvoľňovania (nákup dlhopisov) a až potom pristúpi k nárastu úrokov.

Mnohí analytici sa pritom zhodujú v tom, že v roku 2018 ECB základnú úrokovú sadzbu ešte nezvýši. No zlepšujúca sa situáciu na trhu vrátane zmeny v rétorike centrálnych bánk už zrejme tento rok budú mať vplyv na medzibankové sadzby EURIBOR, ktoré dominantne rozhodujú o nákladoch na úverovanie. Podľa výsledkov nášho nedávneho prieskumu sa analytici slovenských komerčných bánk v dominantnej miere zhodujú v tom, že sadzby EURIBOR sa v roku 2018 začnú posúvať späť z mínusu smerom bližšie k nule. A to hlavne pri 12 – mesačnom EURIBORe, ktorý je kľúčový pre tvorbu úrokov na dlhodobých úveroch.

A tak v roku 2018 môžeme očakávať prvé tlaky na postupný nárast úrokov a to hlavne pri dlhodobých úveroch. Na jednej strane to bude pre poľnohospodárov znamenať vyššie náklady na dlhovú službu, no na strane druhej i potenciál vyšších tržieb z predaja agrokomodít. Prečo? Zvyšovanie úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk by malo byť totiž reakciou na reálne rastúcu infláciu. Pritom spravidla platí, že v období zrýchľujúcej sa inflácie rastú i ceny komodít. I z tohto dôvodu v AGROMAGAZÍNe veríme, že v roku 2018 budú mať poľnohospodári príležitosti speňažiť svoju produkciu za zaujímavejšie ceny v porovnaní s ostatnými dvomi rokmi. No nemusí to byť až také jednoduché. Na trh s agrokomoditami sa totiž v roku 2018 môže znovu vrátiť vyššia volatilita.

V takomto prostredí tak bude kľúčové myslieť na risk manažment a využívať vo svoj prospech i krátkodobé vzostupy cien agrokomodít.

komentar-huba

História a jubileá roku 2017

Ján Huba

Približne 700 rokov sa na území Slovenska chovajú ovce valašky.

Valašskej kolonizácii vďačíme za také fenomény ako ovčí syr, fujara, bryndza. 500 rokov poznáme pojmy ako osobná sloboda, individuálna zodpovednosť a reformácia znamenala veľmi veľa aj pre nevídaný rozvoj vzdelanosti.

Odvysielané bolo v poradí päťsté vydanie relácie Farmárska revue – tá oslávila 10 rokov svojho úspešného pôsobenia na mediálnom trhu. Každý týždeň osloví vyše 200 tisíc divákov s pozitívnym posolstvom o našom vidieku a vzácnych ľuďoch, ktorí mu zasvätili svoj život. Výskumný ústav živočíšnej výroby Nitra si pripomenul 70 rokov od svojho založenia. „Plesníkov“ ústav prežil svoje skvostné obdobie v ťažkých sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch minulého storočia. Dnes sa to zdá neuveriteľné. Alma mater väčšiny z nás – SPU v Nitre (bývalá VŠP) oslávila 65. výročie. Za toto obdobie vzdelala viac ako 80 tisíc absolventov. Kiež by väčšina súčasných zakotvila v chlebovom odvetví. Moji vrstovníci si pripili na abrahámoviny. Zaujímavá generácia – prvú polovicu doterajšieho života sme prežili v spoločnom štáte s Čechmi, druhú na samostatnom Slovensku.

Prešlo 50 rokov od najvýznamnejšieho úspechu študentov našej, už spomínanej alma mater. Tím jej vtedajších poslucháčov (tvorili ho napr. Jozef Bulla a Pavol Dukes – zosnulý otec nášho šéfredaktora Mariana) zvíťazil v najsledovanejšom TV programe - celoslovenskej vedomostno – intelektuálnej súťaži Univerziáda. Krásny počin znamenal veľký nárast záujmu  maturantov o štúdium na VŠP. Následní normalizátori tento jedinečný úspech pripočítali vtedajšiemu vedeniu školy k zoznamu ich osobných zlyhaní. I takto to na našom Slovensku, žiaľ, chodí. Hrozné konštatovanie, ešte smutnejšie jeho príčiny. Kedy sa poučíme?

25 rokov uplynulo od založenia najväčšej stavovskej organizácie slovenských agropotravinárov – SPPK. Rovnaký čas pôsobí Zväz chovateľov slovenského strakatého dobytka – družstvo. Firma Kuriér plus reklama, ktorá vytvára krásnu grafiku tohto časopisu, oslávila tiež 25 rokov. Bola plodným podhubím pre odborné časopisy a ďalšie aktivity, ktoré vyvíja naša vydavateľská skupina. Jeden z nich – Naše pole si pripomenul 20 rokov od vydania prvého čísla. Jedna z najmladších samosprávnych organizácií – Združenie mladých farmárov – oslávila s mladíckym elánom prvú desaťročnicu. Súťaž pre mladých NAJ agro dievča, chlapec sme zorganizovali piatykrát.

Za osobitne významné považujem okrúhle výročia práce v našej vydavateľskej skupine mojich vzácnych kolegov. Marian Dukes – šéfredaktor Slovenského CHOVu u nás pracuje 20 rokov, manažér redakcií Erik Ballay 15 rokov a 10 ročné jubileum práce v redakcii Agromagazínu si pripomenuli David Karkulín – jeho šéfredaktor a Štefan Šcecina – jeho manažér pre inzerciu. Všetci menovaní sa podieľajú aj na prevádzke portálu agrobiznis.sk. Za túto dlhoročnú spoluprácu im úprimne ďakujem.

Prichádzajú dni, keď si pripomenieme zásadnú udalosť spred vyše 2 000 rokov. Prežime ich s bázňou, s úctou k našej kresťanskej a roľníckej histórii, tradíciám a jubileám.

Viac článkov...
Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov