logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Je väčšou hrozbou klimatická zmena či naše egá?

Janov_komentar_navrh_orezu

Žiaľ, momentálne je stále najhrozivejší COVID – 19. Umiera naň v našej malej krajine sto ľudí denne.

A všetci mohli ešte žiť...

 

Netušíme, do akej miery bude s prebiehajúcou (paradoxne - počas pandémie s oveľa menšími impulzmi na jej prejavy) klimatickou zmenou pribúdať výskyt ďalších, zatiaľ nepoznaných ochorení v budúcnosti.

Nie každý však klimatickú zmenu považuje za hrozbu. Nie každý považuje COVID – 19 za životu nebezpečný. Zdá sa mi – no možno, že sa veľmi mýlim (v tom prípade prepáčte) -, že najväčší „egomaniaci“ obe spomínané nebezpečenstvá najviac podceňujú.

My, šľachtitelia hospodárskych zvierat i naši kolegovia, šľachtitelia poľných plodín, vieme, že proti nami uskutočňovanej selekcii pôsobí v populáciách prírodný výber. Ten by si zrejme postupne dokázal poradiť aj s klimatickou zmenou a jej následkami.

No mohlo by to znamenať, pri súčasnom počte obyvateľov Zeme, pre väčšinu nepredstaviteľný hlad a ďalšie zbytočné úmrtia obrovského množstva ľudí na nové, zatiaľ nepoznané choroby.

O tom, ako prírodný výber funguje, zrejme viete. Pokúsim sa ozrejmiť to len pre istotu. Z pohľadu prírodného výberu a evolúcie v zmysle Darwinovej teórie je dôležitým pojmom fitness (v tejto súvislosti len sčasti korešponduje s aktuálne zavretými fitness centrami).

Z biologického pohľadu možno fitness definovať ako schopnosť jedinca podieľať sa na tvorbe ďalšej generácie (nadanie odovzdať čo najväčšiemu počtu potomkov svoje gény). Ide o „individuálnu životnú a reprodukčnú silu“, ktorá je v danom prostredí najviac schopná sa manifestovať a realizovať.

Takúto silu jedinca ilustruje aj fotografia v úvode tohto komentára. Býk, ktorý vyjde zo súboja ako víťaz, sa stane otcom ďalšej generácie teliat. Ten slabší môže (pri niektorých druhoch je to pravidlom) počas súboja uhynúť a jeho schopnosť podieľať sa na tvorbe ďalšej generácie nenávratne končí.

Človek ako pán tvorstva by sa od zvierat mal veľmi výrazne odlišovať. Hovoria o tom viaceré etické kódexy (nás, dnešných päťdesiatnikov, a vás starších v škole učili Morálny kódex budovateľa komunizmu). A zakázané sme mali čítať Bibliu.

Jej Nový zákon je založený na myšlienkach, úplne antagonistických k princípom prírodného výberu a vrcholí v prikázaní „Milovať budeš svojho blížneho, ako seba samého“. Ale aj Morálny kódex budovateľa komunizmu humánne prvky nespochybniteľne obsahoval (citujem jeho článok 4 – Humánne vzťahy a vzájomná úcta medzi ľuďmi, človek je človeku priateľom, súdruhom a bratom).

No poďme do reality a priznajme si, že častokrát sme sťa by úplnou súčasťou princípov prírodného výberu. Naše „zvieracie“ egá nemilosrdne potláčajú túžobnú existenciu človečiny v nás. Musíme mať vo všetkom pravdu, náš názor sa musí presadiť, musíme vždy zvíťaziť. Za každú cenu. Čím na vyššom spoločenskom poste sme je, tým viac to - zdá sa a, bohužiaľ, - zrejme (až na vzácne výnimky), platí.

S hrôzou - osobitne sám na sebe zisťujem, že klimatická zmena je maličkosť oproti našej neschopnosti krotiť svoje egá. Škodí to na úrovni rodinnej, politickej, podnikovej, firemnej, každej. Tohto skrytého – neskrytého nepriateľa sa nám je načim rýchlo zbaviť. Aj v agrikultúre. Až potom sa podľa mňa bude u nás lepšie gazdovať a aj žiť.

Ján Huba

Ilustračná snímka: internetCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

agromanazer 2020

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov