logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Smerom k fiškálnej únii

komentar-karkulin

V júli Európska rada schválila poľnohospodármi ostro sledovaný rozpočet viacročného finančného rámca (VFR) na najbližších 7 rokov.

Zelené odvetvie nový rozpočet zrejme až tak nepotešil, keďže na Spoločnú poľnohospodársku politiku bude po prepočte na konštantné ceny roka 2018 k dispozícii približne o 39 mld. EUR menej v porovnaní s aktuálnym programovacím obdobím. Popri VFR však Európska rada schválila ešte financovanie z ďalšieho fondu s futuristickým názvom „Next Generation EU“. Ide o Fond obnovy, ktorý by mal pomôcť EÚ znovu naštartovať ekonomiku počas pandémie COVID-19. Európski lídri sa zhodli, že do rozpočtu tohto fondu alokujú 750 mld. EUR, ktoré budú môcť členské štáty v najbližších rokoch využiť jednak vo forme grantov ako aj pôžičiek. Slovensku by sa z neho malo ujsť 7,5 mld. EUR vo forme grantov a 6,8 mld. EUR cez pôžičky. Financovanie Fondu obnovy má však mať na pomery EÚ jedinečný charakter. Európska komisia si bude totiž naň požičiavať priamo na kapitálovom trhu prostredníctvom vydávania dlhopisov. Na ich splácanie tak bude musieť vytvoriť mechanizmy, ktoré budú platiť na celom území EÚ. Financovanie týchto dlhopisov by sa malo diať zavedením viacerých ekologických a digitálnych daní, čo je de facto jasný znak toho, že EÚ smeruje k spoločnej fiškálnej (daňovej) únii. Odborníci už dávno avizujú, že na zvládanie ekonomických kríz v EÚ nestačí mať vybudovanú len spoločnú bankovú úniu, ale aj fiškálnu úniu. Zatiaľ sa však nenašli vhodné nástroje k jej vytvoreniu a nebola na to ani prílišná vôľa, keďže fiškálna únia znamená vzdať sa časti svojej suverenity. Až doteraz. Samozrejme, zavedením spoločného fondu a niekoľkých vybraných celoeurópskych daní ešte nemôžeme hovoriť o niečom prelomovom, v každom prípade toto môže byť začiatok spoločnej únie, ktorá na jednej strane bude požadovať od svojich členov disciplínu v oblasti manažmentu dlhu, no na strane druhej aj spoločne zdieľať riziká, ktorým únia čelí počas ekonomických kríz. Otázkou vyvstáva či plánované zavedenie daní na splácanie úrokov dlhopisov skutočne pomôže ekonomike EÚ. Už teraz sa hovorí o zavedení dane z plastov od roku 2021, ďalej uhlíkovej dane, uhlíkového cla či digitálnej dane, prípadne i dane z finančných transakcií. Európsky spotrebiteľ asi z toho nebude nadšený a to hlavne, ak sa investície prostredníctvom grantov minú neefektívne. Na druhej strane poľnohospodári by si mohli pri čerpaní financií z Fondu obnovy prísť na svoje. Jednak majú v rámci Fondu obnovy vyčlenený 7,5 mld. EUR balíček na Program obnovy vidieka a súčasne bolo schválené, že minimálne 30 % z celkového rozpočtu Fondu obnovy (alokácia 750 mld. EUR) má byť využité na projekty a investície spojené s ochranou klímy, čo je oblasť, do ktorej poľnohospodári majú čo povedať.

David KarkulínCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov