logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Jazda na pol plynu

dojciace-kravy

Tak by som nazval chov mäsového dobytka na základe priemerných hodnôt najdôležitejšieho parametra

– priemernej živej hmotnosti odstavených teliat v prepočte na stav dojčiacich kráv.

 

Pretrvávajúca nízka natalita a rezervy v denných prírastkoch znamenajú, že podľa dostupných dát sa ročne na dojčiacu kravu u nás odstaví (vek 210 dní) v priemere teľa so živou hmotnosťou 139 kg. Približne 30 % kráv býva jalových. I tie majú nárok na podpory.

Za veľké pozitívum považujem fakt, že i u nás máme chovy, kde hmotnosť odstavených teliat v prepočte na kravu prekračuje hodnotu 300 kg a dosahuje aktuálny biologický potenciál mäsových plemien veľkého telesného rámca. V roku 2019 boli takýmito stádo spoločnosti Famago Beňuš a ROD Skalica s priemerným medziobdobím 362 dní a hmotnosťou teliat vo veku 210 dní 308 resp. 304 kg.

Najväčšie rezervy sú ukryté v natalite. Zabezpečiť čo najvyššie percento teľných plemenníc po pripúšťacom období je hlavnou výzvou. Na to treba predovšetkým dostatok kvalitných, zdravých plemenníkov s vysokou plemennou hodnotou. No a narodené teľa musí intenzívne rásť. Aby na mlieku a pastve dosiahlo aspoň kilogramový prírastok živej hmotnosti, čo zabezpečí hmotnosť 250 kg vo veku 210 dní. Môže to však byť i výrazne viac, ako ukazujú výsledky najlepších v súťaži NAJ slovenský chov, spomenuté vyššie.

Intenzita rastu teliat je ovplyvnená aj genotypom. Nájdeniu vhodných genotypov v populácii napomáha genetické hodnotenie. Klasickou metódou genetického hodnotenia je analýza fenotypových dát z kontroly úžitkovosti a využitie metódy BLUP animal model. Aplikuje sa pre viacero vlastností a ich ukazovateľov. V podmienkach Slovenska zatiaľ rutinne beží odhad plemenných hodnôt pre ukazovatele intenzity rastu.

Ak by sa selekciou na základe plemenných hodnôt podarilo zvýšiť hmotnosť teliat vo veku 210 dní v priemere o 10 kg (dá sa i viac), znamenalo by to vo finančnom vyjadrení za celé Slovensko vyšší zisk z predaja teliat o približne 1 milión eur. Ak by sa natalita priblížila optimálnej, je to viac ako 1,5 mil. eur. Len tak. Chovom geneticky lepších zvierat.

Rozmýšľajme nad tým. I nad tým, či v chove mäsového dobytka podpory neviazať na produkciu, t.j. na odstavené teľatá.

Ján HubaCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov