logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Dopady COVID-19 na ekonomiku budú významné

komentar-karkulin

Koncom januára, keď vírus SARS – CoV - 2 spôsobujúci ochorenie COVID-19 zúril v Číne, zrejme málokto z nás predpokladal, že o pár týždňov sa stane priamou hrozbou zdravia ľudí aj v Európe.

Realita je však taká, že sa touto hrozbou stal. V tomto momente svet prijíma množstvo radikálnych opatrení na zastavenie šírenia ochorenia, pričom ani Slovensko nie je výnimkou. V určitej forme karantény, resp. obmedzenia pohybu bolo koncom marca medzi 2,7 až 3 mld. ľudí, teda 35 až 40 % svetovej populácie. Množstvo firiem je zatvorených, civilná letecká doprava takmer úplne uzemnená, ekonomická aktivita spomaľuje, čo potvrdzuje i dramatický prepad spotreby ropy vo svete. COVID-19 s predpokladanou mortalitou medzi 1 až 4 % nakazených sa možno štatisticky nejaví byť tak dokonalým zabijakom ako boli pandémie SARS, MERS či Eboly, dokáže sa však veľmi efektívne šíriť a to je hlavný dôvod, prečo je namieste dočasne obmedzovať združovanie sa ľudí. Tieto opatrenia ale majú svoje dôsledky. Kdesi na pozadí aktuálnej situácie totiž prebieha veľmi dôležitý boj o to, čo uprednostniť: Zdravie ľudí či ekonomickú aktivitu. Každý racionálny človek si samozrejme zvolí prvú možnosť, pravdou však je, že i ekonomický kolaps môže rovnako priniesť vážne negatívne dopady na sociálny život ľudí a tým aj ich zdravie. Vybilancovať tieto dva faktory je preto kľúčové a to je hlavný dôvod, prečo centrálne banky ako aj vlády sveta sa momentálne uchyľujú k množstvám veľmi neštandarných opatrení, ktorých dopady na globálnu ekonomiku ako aj naše životy pocítime v nasledujúcich mesiacoch až rokoch. Zastávam názor, že alfou a omegou je momentálne čo najviac spomaliť šírenie pandémie, súčasne je však dôležité prioritizovať ekonomické odvetvia, ktoré generujú produkty nevyhnutné pre život spoločnosti a pri týchto všetkými možnými spôsobmi zabezpečiť ich pokiaľ možno čo najplynulejší chod. To platí i pre produkciu potravín. Áno, v tomto momente máme stále dosť potravín, lenže uzatvorené hranice začínajú prinášať problémy už i tak s deficitnou pracovnou silou. Otázka tak neznie len, že ako budeme potraviny vyrábať, ale aj kto vlastne bude ochotný v tomto rizikovom režime potraviny vyrábať? Tiež si musíme uvedomiť, že súčasná náhla kríza nie je len kríza vyvolaná poklesom dopytu (ako to bolo v prípade krízy v roku 2008), ale kombinácie poklesu ponuky a dopytu, čo je úplne iná situácia. Môžeme si byť istí, že COVID-19 bude mať citeľné dopady na agrosektor, na globálnu ekonomiku a životy ľudí.

David KarkulínCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

pottinger

kuhn spravocanie pôdy

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov