logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: I „malí“ a „veľkí“, i hory a nížiny majú svoje problémy

krajina

Slovensko je malá a veľmi rozmanitá krajina. I my sme rôzni.

Z tejto rôznosti vyplývajúce vyprodukované statky si navzájom často závidíme a sme k sebe neprajní a nedostatočne solidárni. Rozmanitosť krajiny, historický vývoj - ale aj diferencované požiadavky spotrebiteľov z hľadiska ceny, pôvodu a kvality potravín - pritom dávajú veľký predpoklad pre úžasnú pestrosť štruktúry a produkcie nášho poľnohospodárstva.

 

Koncom minulého roku bola v médiách zverejnená informácia o ďalšej akvizícii agrofiriem. Ku holdingom s portfóliom okolo 30 tis. ha obhospodarovanej pôdy pribudli noví. Takéto podniky majú našliapnuté na dynamickú intenzifikáciu. Majú podmienky pre plné uplatnenie inovácií. A tie pribúdajú úžasným tempom. V cieľovom horizonte to zrejme vyústi do výrazného zníženia jednotkových nákladov, lebo vzrastú úrody plodín, úžitkovosť zvierat ale aj kvalita suroviny. Je predpoklad, že sa stanú „víťazmi“ období s prepadom cien komodít. A tie im vytvoria možnosti pre ďalšie akvizície.

Popri takýchto kapitálovo silných firmách budú „vládať“ podnikať hlavne poľnohospodári s odlišnými výstupmi z výroby. Ich odberateľom nebude spracovateľský priemysel, ale priamo obchod či spotrebiteľ. Budú produkovať presne toľko a takých produktov, koľko dokážu v zákazníkmi požadovanej kvalite vyrobiť a rýchlo umiestniť na trhu. A to ich musí uživiť. Koľko ich je a bude? Koľko pôdy budú obhospodarovať? Ako začnú noví záujemci s farmárčením? Z akých financií? Na akej pôde?

Z údajov Cenzu fariem (2016) vyplýva, že obchodné spoločnosti a družstvá (spolu bezmála 3 000 subjektov) obhospodarujú približne 1, 5 mil. ha pôdy s priemernou výmerou na podnik 500 ha. Fyzické osoby a SHR (spolu necelých 20 000 subjektov) obhospodarujú dovedna 0,39 mil. ha s priemernou výmerou takmer 20 ha. A priame platby poberá 18 640 žiadateľov. Pri úvahách na tému „malí“ a „veľkí“ a pôda sa dá z týchto čísel vychádzať. To, že môžu pribúdať mladí so záujmom o samostatné gazdovanie, korporátne podniky aj v súvislosti s predchádzajúcimi úvahami neohrozí.

Mladí zrejme nájdu svoju šancu pri predaji jedinečnej pridanej hodnoty, ktorá na seba nemusí viazať veľké výmery pôdy. „Malí“ a „veľkí“ sa tak môžu vhodne dopĺňať, dokonca si navzájom aj pomáhať. Chvalabohu - poznáme pár príkladov, keď sa takáto pomoc už deje. No, žiaľ, zaznamenávame oveľa viac prípadov vážnych prekáračiek.

Možnosti synergie treba hľadať aj na osi hory a nížiny. To, že horské oblasti s prevahou (niekde absolútnou) trvalých trávnych porastov sú odkázané na chov zvierat, ich pri súčasnej existencii priepastných rozdielov v efektivite živočíšnej a rastlinnej výroby značne znevýhodňuje. A boria sa aj s ďalším hendikepom. Platby na znevýhodnené oblasti sú podmienené zaťažením dobytčími jednotkami. A hovorí sa o zvýšení požiadavky z 0,3 na 0,5 DJ. Dva kraje – banskobystrický a prešovský dnes evidujú priemerné zaťaženie TTP menej ako 0,5 DJ/ha TTP. Sú v rámci nich aj podniky, ktoré vôbec nemajú ornú pôdu a pôsobia v ekologicky zraniteľných oblastiach. V podmienkach klimatickej zmeny, ktorú už všetci pociťujeme, nedokážu vyrobiť dostatok krmív ani pri zaťažení 0,3 DJ/1 ha TTP. I toto si vyžaduje diskusiu a dáva priestor na solidaritu a pomoc.

O cenách komodít v roku 2020, ale i dôstojných podmienkach pre „malých“ i „veľkých“, o problémoch hospodárenia v horách a na nížinách budeme so zaujímavými hosťami diskutovať 25. marca 2020 na konferencii Moderný agrobiznis. Prihlasovať sa môžete i cez tento portál, kde je v hornej lište uvedený aj podrobný program. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Ján Huba

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2019

najnaj-d1
naj-ch1

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov