logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

Komentár: Čísla naše každodenné

komentar-dukes

Marian Dukes

V tejto úvahe som vás pôvodne nechcel zaťažovať číslami.

Uvedomil som si však, že bez nich to nejde. Čísla sú všade: V podstate od momentu keď vstanete z postele a pozriete sa na budík (alebo na nástenné hodiny či displej mobilu) až dovtedy, kým sa vám podarí zaspať (buď sledujete čísla indikujúce čas alebo, nebodaj, počítate ovečky). Čísla, ktoré sledujete medzitým súvisia, pochopiteľne, s vašim pracovným zameraním. Ak ste zootechnikom v chove dojníc zväčša je to počet teliat a kráv s jednotlivých skupinách, ich denný nádoj (pravoverní uznávajú nádoj na všetky ustajnené kravy), resp. celková produkcia mlieka na farme. Evidujete počet rujných, pripustených i na graviditu pozitívne či negatívne vyšetrených kráv. Ak využívate riadenú reprodukciu, máte pevne stanovené termíny aplikácie hormónov pre zvieratá do jednotlivých schém. Bežne máte k dispozícii viac či menej rozsiahle zoznamy zvierat pre rozličné pracovné úkony. Buď vám ich generuje softvér počítača, alebo ich zostavuje spoľahlivý človek.

Pri výpočte čísel v živote zootechnika nesmieme zabudnúť ani na kolónku počtu narodených a uhynutých teliat. V dlhšom časovom horizonte sledujete aj celkové náklady na výrobu mlieka. Diapazón nákladových položiek je pomerne široký. Veľkú časť z nich predstavujú náklady na krmivá. Veľké polemiky sa vedú okolo toho, čo všetko by mala zahŕňať táto nákladová položka a jednotná metodika nepanuje ani pri stanovovaní nákladov na krmivá. K výrobným nákladom patria, samozrejme, aj odpisy hmotného investičného majetku. Ešte jedna vec ku krmivám – číslom vyjadrujeme aj spotrebu a stav zásob jednotlivých krmív. Ak je dobrý rok, nemusíte sa síce triasť či vydržíte do ďalšej úrody, mali by ste však myslieť na to, že treba mať isté zásoby na horšie časy (len ak to dovoľuje povaha krmiva).

Ako sa poznám, určite som zabudol na niektorý aspekt používania čísel v každodennom živote zootechnika. Jedno je však isté. Čísla by vás nemali pohltiť, mali by vám skôr slúžiť ako pomôcka vo vašej práci a ako jeden z prostriedkov pre dosiahnutie ekonomicky udržateľnej produkcie mlieka. O tom, že sa to dá svedčia príbehy úspešných fariem, ktoré už 23 rokov predstavujeme na stránkach Slovenského CHOVu.Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov