logo

Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

vlcsnap-2021-01-07-13h08m58s975Komentár: Kúsok idylky z vesničky do týchto časov

Vesničko má středisková je film z českého prostredia. Slovák Marián Labuda a Maďar János Bán - ako nenapodobniteľné hlavné postavy - doň vliali silný odkaz i pre obyvateľov Slovenska.

Pozerať tento film počas uplynulých sviatočných dní, rozhodne nezlepšených informáciami z médií a úplne pokazených statusmi na sociálnych sieťach, bolo pre mňa čímsi ako elixír šťastia.

Ako zrejme i mnohí z vás, ani ja som ho nevidel prvý, ani druhýkrát. Hoci zachytáva obdobie socializmu, rozvíja idylku tradičného vidieka, ako ho poznáme z diel klasikov našej literatúry či z ľudových zvykov, ktoré niekde, našťastie, stále zachovávame. Mnohé sa viažu hlavne k adventu a vianočnému obdobiu (roznášanie vianočných oblátok v Kukučínovej Jasenovej, chodenie betlehemcov s berdom v Kokave nad Rimavicou či troch kráľov na Látkach a mnoho ďalších príkladov).

Teraz sa pokúsim z tohto kultového filmu vybrať pasáže, ktoré na mňa zapôsobili ako silný aj humánny odkaz pre dnešok (s akcentom na obyvateľov vidieka a poľnohospodárov).

Žatva ako vyvrcholenie roľníckeho roka. Žatva ako prelom. Vo filme sú na ňu viazané rozhodujúce okamihy jedinečného vzťahu hlavných postáv – vodiča Karla Pávku a závozníka Otíka Rákosníka. „Po žních pujdeš k Turkovi“, resp. „po žních musím do Prahy“.

Ľudskosť. Obyčajná, prejavujúca sa vo vzťahoch. Miestny hrobár celý deň vytesáva mená do náhrobných kameňov čím, samozrejme, lezie na nervy susedom. Lekár Skružný, úžasne stvárnený Rudolfom Hrušínským, smerom k nemu sucho konštatuje – fando, už mi deš s tou pracovitostí na nervy. A sused Pávek namiesto nadávok, tak bežných v medzisusedských vzťahoch, na neho úprimne a s úsmevom zvolá: „Pojď to spláchnout, fanouši!“ a následne spolu pijú optimálne vychladené pivo zo siedmeho schodu a rozprávajú sa o kráse českých dievčat.

Vkus a úcta k starším. Myslím teraz na vzhľad vidieka, urbanizmus dediny a etiketu správania sa jej obyvateľov. Nositeľom tohto odkazu je maliar obrazov z dedinského prostredia Ryba, postava úžasne stvárnená scenáristom filmu Zdeňkom Svěrákom. Na potrebu úcty k starším a žitú morálku dediny ho upozorňuje „paní mámo“, ktorú hrá Milada Ježková.

Ekologický aspekt. Uveriteľne, zapamätateľne a s úžasnou noblesou ho zrkadlí doktor Skružný (Rudolf Hrušínský). Kochanie sa v okolitej prírode ho párkrát takmer stojí život. Nezabudnuteľné je zvolanie ku pilotovi „práškovacího letadla“: „Běž s tou chemií do hajzlu“.

Hrdosť na svoje povolanie. Agronóm Jaromír je divákom filmu známy tým, ako stále vracia použité zápalky späť do škatuľky. Keď nastane chvíľa, na ktorú ho všetci dlho upozorňovali a zápalka mu vzplanie vo vrecku, zabúda na reprodukčné zdravie a myslí jedine na svoju úlohu „rostlináře“.

Kritika niektorých povinností. „Já nejsem zootechnik, já sem kádrovák pro dobytek. O každým teleti já vedu agendu z jaký je rodiny, co otec, jaký to byl bejk, co matka, jaká to byla kráva“ – hovorí zootechnik Václav. Predseda mu odpovedá:“ My sme si to nevymysleli, Václave. Podívej, když to chtejí, vyplňuj, vyplňuj...“

Ekonomické vnímanie chovu zvierat – má to vplyv na dojivosť alebo prírastky? Kladie predsedovi otázku zootechnik Václav.

Dobro víťazí. Šofér Pávek a jeho závozník Otík aj po žatve idú predsa – tradične zrovnaným krokom opäť spolu do práce. Preloženie k žiarlivému Turkovi ani sťahovanie Otíka do Prahy sa nekonajú. Pred bránou družstva si od radosti unisono povyskočia (na snímke).

Odporúčanie. Pozeranie správ či čítanie statusov na sociálnych sieťach na chvíľu nahraďte opakovaným pozretím si filmu Vesničko má středisková. Je dostupný na internete. Možno v ňom nájdete mnoho ďalších silných odkazov pre neľahkú súčasnosť. Aby sme ju spolu robili lepšou.

Ján HubaCeny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

agromanazer 2020

pottinger

AGBIZ-kuhn-axis-300x600

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov