Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

baner-konferencia

videozóna V SR sa spúšťa dlhodobý projekt nákupu slamy

euroV SR sa spúšťa dlhodobý projekt nákupu slamy

Denisa Vološčuková

Slovenskí farmári pomôžu Slovensku začleniť sa k lídrom v oblasti zavádzania obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Spoločnosť Interagros VP spúšťa progresívny projekt nákupu slamy na ďalšie spracovanie do podoby bioetanolu druhej generácie.

Slama v poľnohospodárskej výrobe sa stáva novodobou komoditou, ktorá pri rozumnom hospodárení prinesie farmárom stabilný zisk. Obchodná spoločnosť Interagros VP, ktorá od nového roku prešla výmenou vedenia, plánuje vykupovať slamu a dodávať ju do Leopoldova, kde sa tento rok spúšťa výstavba prevádzky na výrobu druhogeneračného biopaliva.

Ako upresnila generálna riaditeľka spoločnosti, Soňa Hučková: „Našim cieľom je prehĺbiť dobré vzťahy s farmármi a ukázať im, že pri rozumnom hospodárení, kedy na poliach ostáva dostatočné množstvo slamy na výživu pôdy, aj na využitie pre hospodárske zvieratá, je stále dosť voľnej slamy, ktorú vedia premeniť na ďalší zdroj príjmov“. Nákup agrokomodít na výrobu biopalív nie je na domácom trhu novinkou, nákup kukurice a repky na tieto účely už niekoľko rokov prináša farmárom stabilný zisk. Preto už v prieskumnej fáze obchodníci zaznamenali záujem farmárov aj o takúto novú možnosť odbytu.

Ročný plán predstavuje nákup spolu 350 tisíc ton pšeničnej a jačmennej slamy a  kukuričného kôrovia. Po spracovaní komodity v leopoldovskej prevádzke Enviral vznikne druhogeneračný bioetanol v objeme 50 000 ton. Samotnému projektu predchádzal rozsiahly prieskum agrárneho trhu a prerátavanie množstva slamy, ktorá sa - po odrátaní objemu potrebného na ďalšie využitie v cykle poľnohospodárskej výroby, dá použiť na výrobu etanolu.

Producenti bioetanolu plánujú využiť aj unikátny vedľajší produkt výroby - tekuté organické hnojivo s obsahom sušiny viac ako 50%, ktoré zabezpečí pôde vysoký obsah NPK (dusík, fosfor, draslík) živín a uhlíka v mineralizovanej forme. Ročná produkcia pri plnej kapacite výroby dosiahne úroveň 140 tisíc ton.

Celulózový etanol je pokročilé udržateľné biopalivo s vysokou, viac než 90% úsporou emisií CO2 oproti benzínu. Slovenský producent bioetanolu Enviral dostal minulý rok povolenie na výstavbu prevádzky na jeho výrobu. Inovatívnu technológiu na výrobu celulózového biopaliva získal od  švajčiarskej biotechnologickej spoločnosti Clariant.

Biopalivá sa účinne používajú na znižovanie emisií v sektore dopravy, ktorý patrí k najväčším znečisťovateľom ovzdušia. Cieľom zavedenia druhogeneračných biopalív je usporiť ešte viac emisií a tým naplniť cieľ, ktorý EÚ zakotvila v legislatíve Európskej únie.

Denisa Vološčuková

SENIOR PR CONSULTANT

Dynamic Relations 2000 s.r.o.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

najnaj-d1
naj-ch1

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov