Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

 

Banner-Adama-980x150px

videozóna Počasie: V roku 2018 sa prihlási o slovo La Nina

pocasiePočasie: V roku 2018 sa prihlási o slovo La Nina

/AGROBIZNIS/

Americký národný úrad pre klímu a oceány (NOAA) v úvode decembra 2017 oficiálne oznámil nástup klimatického fenoménu La Nina. Súčasne vyjadril prognózu, že La Nina by mala so 75 % - nou pravdepodobnosťou ovplyvňovať počasie na severnej pologuli počas celej zimy.

Prechodné obdobia z fázy El Nino do fázy La Nina bývajú pritom spravidla poznamenávané nárastom cien plodín. La Nina totiž prináša do značnej časti hlavných pestovateľských regiónov kukurice a sóje v Južnej Amerike suché a teplé počasie, čo má tendenciu znižovať hektárové výnosy. Fenomén negatívne ovplyvňuje i úrody v USA. Do severnej časti hlavnej pestovateľskej oblasti jarín – tzv. Kukuričného pásu“ prináša La Nina počas zimy chladný vzduch, čo má počas jari tendenciu spomaľovať sejbu jarín. Súčasne do južných častí Kukuričného pásu ako i na samotný juh USA, ktorý je hlavnou pestovateľskou oblasťou pšeníc prináša celoročne suché a teplé počasie. V USA prináša La Nina z hľadiska dlhodobých štatistík pokles úrod jarín o 3 až 7 % pod dlhodobý trend hektárových úrod. Pritom treba mať na mysli, že ostatné roky USA dosahovali úrody značne nad úroveň dlhodobého trendu. To znamená, že v medziročnom porovnaní by mohli hektárové výnosy v krajine klesnúť pomerne významne. La Nina súčasne prináša na trh zvýšenú volatilitu cien plodín, čo je fenomén, ktorý bol v ostatných rokoch na trhoch do značnej miery potlačený. Rok 2018 tak má ambície priniesť väčšie cenové výkyvy plodín na globálnych trhoch a tým i viac príležitostí pre poľnohospodárov pre lepšie speňaženie svojej produkcie. V grafike prinášame porovnanie efektu výskytu La Nina na ceny kukurice kótované na burze v Chicagu. La Nina (index SOI nad hodnotou 1,0) priniesla v rokoch 1996, 2007/08 ako i 2010 až 2012 citeľný nárast cien jarín, čo potvrdzuje i grafika. Nie je to ale vždy pravidlo, napríklad na prahu nového milénia výskyt La Nina neovplyvnil negatívne globálnu produkciu. No počas ostatných 7 epizód La Nina vo svete sme videli v piatich z nich negatívny efekt na produkciu jarín, čo viedlo k rastu cien plodín. Znamená to, že La Nina zvyšuje pravdepodobnosť negatívneho efektu počasia na budúcu produkciu.

Grafika: La Nina a jej vplyvy na ceny kukurice na burze CBoT (ceny v UScent za bušel) od roku 1994 po súčasnosť.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin