Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny fytokomodity Projekt Zelenej nafty podporí slovenské poľnospodárstvo

zelena-naftaProjekt Zelenej nafty podporí slovenské poľnospodárstvo

Ing. Michal FEIK

Agrorezort predstavil podrobnosti systémového riešenia na podporu

poľnohospodárskej výroby na Slovensku. Ide o projekt s názvom Zelená nafta, od ktorého si sľubuje najmä zvýšenie konkurencieschopnosti slovenských farmárov.

„Projektom Zelenej nafty sledujeme udržanie prvovýroby na Slovensku, zníženie vývozu kľúčových komodít a tým aj zníženie salda zahraničného obchodu. Pomôžeme konkurencieschopnosti našich producentov potravín a tiež očakávame vyšší podiel domácich potravín na pultoch obchodov. Projekt Zelenej nafty pomôže tiež tomu, čomu hovoríme verejnoprospešné funkcie poľnohospodárstva ako napríklad úrodnosť pôdy, vododržnosť, dobrá klíma, zmiernenie následkov sucha a zabránenie erózii pôdy. Poľnohospodárstvo je sektor s veľkým multiplikatívnym efektom, čo má vplyv aj na ďalšie odvetvia ako napríklad strojárstvo, chemický priemysel, potravinárstvo, obchod alebo služby. Peniaze vložené do projektu Zelenej nafty sa teda Slovensku niekoľkonásobne vrátia,“ vysvetlila podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Projekt „Zelenej nafty“ spočíva v uplatňovaní vratky spotrebnej dane z minerálnych olejov, čo má vykompenzovať poľnohospodárom časť vynaložených nákladov na 1 liter nafty. Nepôjde o automatickú celoplošnú dotáciu, ale o podporu odvetví poľnohospodárstva, ktoré sú náročné na pestovateľské postupy ako je špeciálna a špecializovaná rastlinná výroba a živočíšna výroba. Očakávaným efektom projektu okrem udržania prvovýroby je predpokladané zvýšenie zamestnanosti v regiónoch ako aj zvýšenie potravinovej sebestačnosti a bezpečnosti.

Výška štátnej pomoci bude vychádzať z normatívu spotreby motorovej nafty, čiže prevádzkových ukazovateľov nasadenia strojov a nákladových ukazovateľov. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) už začalo zbierať údaje o poľnohospodárskej technike na území Slovenska so zameraním na zistenie jej vekovej štruktúry a dosahovaných ukazovateľov vybraných samohybných strojov. „Výška štátnej pomoci bude vypočítaná zo súčinu maximálnej spotreby motorovej nafty a maximálnej výšky kompenzácie sadzby spotrebnej dane z plynového oleja pre danú komoditu,“ spresnil Štefan Ryba, generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR. Ak teda napríklad poľnohospodár pestuje hrušku obyčajnú na výmere 129 ha, pri stanovenom normatíve 244,78 l/ha a kompenzácii spotrebnej dane z plynového oleja vo výške 0,347 €/l dostane štátnu pomoc vo výške takmer 11 tisíc eur.

V rastlinnej výrobe bude podpora zameraná na pestovanie ovocia, zeleniny, konzumných zemiakov, strukovín, cukrovej repy, sóje, maku, ľanu, konope, chmeľu, koreninových a liečivých rastlín. V živočíšnej výrobe pôjde podporu chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní a hydiny.

Ing. Michal FEIK

Štátny radca |Odbor komunikácie a marketingu |Kancelária ministra

MPRV SR

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov