Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny fytokomodity Mlieko v roku 2018: Cena sa nad 30 EUR/100 kg dlho neudrží

dojniceMlieko v roku 2018: Cena sa nad 30 EUR/100 kg dlho neudrží

AGROBIZNIS

Celoročné dodávky mlieka za celú EÚ za prvé tri kvartály roka 2017 boli o 0,4 % vyššie v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2016.

Vzhľadom na aktuálny vývoj nemeckých dodávok v 4.Q 2017 však bude finálne číslo roka 2017 za EÚ citeľne vyššie. Súčasný prílišný optimizmus zo strany európskych farmárov tak zrejme bude mať v roku 2018 i svoje dôsledky v podobe ďalšej vlny poklesu cien mlieka. Už začiatkom 4.Q 2017 sme pozorovali na globálnom trhu s mliečnymi komoditami spľasnutie maslovej bubliny sprevádzané poklesom cien mliečnych tukov. Tento vývoj je najvypuklejší práve v EÚ, kde v dôsledku predchádzajúceho vyčerpania zásob masla došlo k raketovému nárastu jeho ceny. Aktuálne sa cena masla vracia späť do rovnovážneho stavu, pričom tento trend bude pokračovať i v roku 2018. EÚ má súčasne dlhodobejšie ďalší problém, ktorým sú prebytky sušeného odtučneného mlieka. Vysoké zásoby tlačia ceny komodity v EÚ do pásma intervenčných cien. Popritom všetkom optimisticky naladení prvovýrobcovia mlieka v EÚ tlačia na trh čoraz väčšie objemy mlieka. A to neplatí len pre EÚ. Stabilne každoročne rastie produkcia mlieka v USA, pričom v roku 2018 má miestna produkcia vzrásť o ďalších 1,7 %. Relatívne stabilne sa vyvíja produkcia Oceánie. Tento vývoj tak naďalej zvyšuje ponuku mlieka na globálnom trhu. Je tiež pravdepodobné, že pekárne v dôsledku predchádzajúceho nárastu cien masla pristúpili k širšiemu využívaniu lacnejších rastlinných tukov, čo môže v úvode roka 2018 dopyt po mliečnych tukoch utlmiť ešte viac. Výsledkom tak bude so značnou pravdepodobnosťou rýchle vytvorenie cenového vrcholu farmárskych cien mlieka a následný obrat trendu smerom nadol.

 

Pokles cien mlieka v EÚ už pocítime zrejme hneď v prvom kvartáli roka 2018. Predpokladáme, že ceny mlieka sa počas prvého polroka 2018 na Slovensku postupne zosunú zo súčasnej úrovne v okolí 33-34 EUR/100 kg k 28 EUR/100 kg, pričom pokles bude okrem trendu na svetovom trhu podporený i sezónnym postupným poklesom obsahu dodávaných mliečnych zložiek v mlieku. Na úrovni okolo 28 EUR/100 kg by cenu komodity mohol zastabilizovať pokračujúci rastúci dopyt po mlieku, predovšetkým po mliečnych tukoch. Tiež predpokladáme, že európski farmári v reakcii na nový poklesný trend nastúpený v prvej polovici roka 2018 zastavia pokračovanie rastu produkcie mlieka, aby sa vyhli cenovej kríze, ktorú na vlastnej koži pocítili len nedávno. Prechodne nižšie ceny mlieka by mali pomôcť ďalej znižovať vysoké zásoby sušeného odtučneného mlieka (SOM) v EÚ, čo by malo napomáhať v pokračovaní stabilizácii na trhu. Neutrálny kurz USD/EUR by mal mať neutrálny účinok na exporty a teda by ich nemal ani príliš zvýhodňovať, no ani spomaľovať. Z globálneho hľadiska sa predpokladá sa, že silný dopyt po mliečnych komoditách bude pokračovať zo strany Číny, ktorá naďalej disponuje len obmedzenými zásobami mlieka a produktov z neho vyrobených. V druhom polroku 2018 by tak na trhu s mliekom mohlo prísť k zlepšeniu situácie z pohľadu bilancie a dopytu po mliečnych komoditách, čo by sa mohlo pretaviť postupným návratom farmárskych cien mlieka i v SR späť smerom k 30 EUR/100 kg.

Tabuľka: Priemerné ceny surového kravského mlieka pre producentov v SR v EUR/100 kg mlieka za jednotlivé kvartály roku 2017 (údaje ATIS) vrátane prognózy cien pre rok 2018 (prognóza AGROMAGAZÍNu).

Rok

Obdobie

Q1

Q2

Q3

Q4

Priemer ceny za rok

2017

EUR/100 kg

29,39

29,88

31,12

33,20

30,90

2018

EUR/100 kg

32,05

29,15

28,65

29,00

29,71

Pozn. Priemerná cena za 4.Q. 2017 je vypočítaná z reálnych údajov cien na slovenskom trhu od 1.10. do 30.11.2017.

Komplexnú analýzu AGROMAGAZÍNu o očakávaných cenách mlieka v SR v roku 2018 nájdete v ročenke AGROBIZNIS 2018.

konferencia2019_300x90

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

naj agromanazer 2018

najstroj-2019

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin