Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny fytokomodity WASDE október 2017: Viac kukurice i pšenice vo svete

WASDE október 2017: Viac kukurice i pšenice vo svete

Minulotýždňový report o Odhade svetovej ponuky a dopyte po agrokomoditách (WASDE) priniesol ďalší nárast odhadu globálnej produkcie pšenice a kukurice vo svete.

 

Pšenica: USDA vo svojom najnovšom reporte medzimesačne navýšilo odhad produkcie pšenice vo svete v sezóne 2017/18 o 6,3 mil. ton na 751,2 mil. ton (mT), len pár miliónov ton pod rekordom vlaňajška. Leví podiel na zvýšení mal odhad za EÚ,

kde USDA upravila tohtoročnú produkciu pšenice o 2,2 mil. ton nahor na 151 mil. ton. Ďalšie úpravy nahor boli pre Rusko (plus 1 mT na 82 mT), Indiu (+ 2,4 mT na 98,4 mT), Kanadu (+0,5 mT na 27 mT), pričom pre Austráliu USDA zredukovalo odhad o 1 mT na 21,5 mT. Svetové zásoby pšenice na konci ročníka majú vzrásť na rekordných 268,1 mT.

Kukurica: Svetová produkcia kukurice v sezóne 2017/18 bola navýšená medzimesačne o 6,1 mT na 1038,8 mT. USDA zvýšilo odhad tohtoročnej produkcie USA a to o 2,4 mT na 362,7 mT po tom, čo navýšilo odhad výnosu plodiny zo 169,9 bušelov na aker (bpa) na 171,8 bpa. Malé nárasty produkcie na medzimesačnej báze zaknihovali i ďalší malí globálni producenti. Naopak, odhad pre Ukrajinu bol zredukovaný o 0,5 mT na 27 mT. Odhad pre EÚ ostal nezmenený na 59,4 mT. Koncoročníkové svetové zásoby USDA odhaduje na 201 mil. ton, čo je o 1,5 mil. ton menej ako pred mesiacom (napriek odhadu vyššej produkcie). I keď USDA zvýšilo odhad produkcie z titulu vyššieho plošného výnosu, korekcia nahor bola limitovaná tým, že USDA súčasne znížilo odhad tohtoročnej zberovej plochy kukurice v krajine a to o 0,4 mil. akrov na 83,1 mil. akrov. Tiež nedošlo k zvýšeniu odhadu koncoročníkových zásob v USA, keďže dáta o stave zásob z 1.9.2017 ukázali, že úvodné zásoby nového ročníka sú v USA nižšie ako sa pôvodne predpokladalo. I preto USDA zvýšilo svoj odhad koncoročníkových zásob kukurice pre USA medzimesačne len o 0,1 mil. ton na 59,4 mil. ton.

Olejniny: Svetová produkcia olejnín má dosiahnuť 577 mil. ton, čo je o 1,5 mil. ton menej ako znel odhad USDA pred mesiacom. Svetová produkcia sóje sa odhaduje na 347,9 mil. ton, o 0,5 mil. ton menej ako pred mesiacom. Svetové zásoby na konci 2017/18 sa prognózujú na 96,1 mT, čo je o 1,4 mT menej ako pred mesiacom. Napriek zvýšeniu odhadu tohtoročnej zberovej plochy sóje v USA o 0,8 mil. akrov na 89,5 mil. akrov ostal odhad domácej produkcie sóje medzimesačne nezmenený na 120,6 mT a to z dôvodu, že USDA znížilo očakávaný výnos plodiny o 0,4 bpa na 49,5 bpa. Keďže súčasne reálne stavy zásob k 1.9.2017 (začiatok ročníka 2017/18) boli nižšie než sa do zverejnenia dát o stave zásob odhadovalo, tak USDA znížilo odhad koncoročníkových zásob sóje v USA o 1,2 mT na 11,7 mT. Produkciu Brazílie a Argentíny ponechalo ministerstvo nezmenené na 107, resp. 57 mil. ton.

Na report zareagovala cena sóje nárastom, zatiaľ čo ceny kukurice a pšenice poklesli. V nasledujúcich dňoch však dokázali obilniny svoje cenové straty zaknihované po zverejnení reportu postupne vymazať.

/AGROBIZNIS/

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov