Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny fytokomodity Odhad úrod jabĺk a hrušiek v ročníku 2017

Odhad úrod jabĺk a hrušiek v ročníku 2017

Podľa údajov WAPA (World Apple and Pear Association) sa v krajinách Európy predpokladá v ročníku 2017 pokles produkcie jabĺk o 21% v porovnaní s minulým ročníkom. Odhad je na úrovni 9 343 000 ton. Produkcia hrušiek je relatívne stabilná a odhaduje sa 2 148 000 ton, čo je len o 1% menej oproti minulému roku. Pokiaľ ide o jednotlivé odrody, produkcia Golden Delicious sa znížila oproti minulému roku o 18 % (1 982 000 ton), produkcia odrody Gala klesla o 3% (1 276 000 ton) a odrody Idared o 30% (679 000 ton). Výsledky sú ovplyvnené hlavne jarnými mrazmi, po ktorých nasledovalo obdobie sucha v jarných a letných mesiacoch. Pokles produkcie bol zaznamenaný aj v krajinách mimo EÚ, napríklad v Rusku (-37%), , Mexiku (-30%), Švajčiarsku (-21%), Bielorusku (-19%), Ukrajine (-10%) a Kanade (-5%). Naproti tomu USA predpokladajú stabilnú produkciu na úrovni 4 800 000 ton a Čína zvyšuje produkciu oproti minulému roku o 3%. V prípade hrušiek odroda Konferencia zaznamenala pokles produkcie o 7% (844 000 ton), Wiliamsova pokles o 6% (247 000 ton), opačný trend badať pri odrode Abate F., ktorá zaznamenala nárast o 12% (332 000 ton). Európsky trh s ovocím je stále poznačený ruským embargom, hoci sa podarilo nájsť odbytiská aj v ďalších krajinách.

Eva Nováková, Sady a Vinice

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

agromagazin

pole

mechanizacia

chov