Meniny

pocasie16

                   3 dni  10 dní

trhy a ceny fytokomodity Prvý výhľad produkcie USA pre ročník 2017/18

Prvý výhľad produkcie USA pre ročník 2017/18

Vlaňajšia produkcia plodín v USA bola výnimočná, pričom USDA nepredpokladá, že v sezóne 2017/18 by mohol byť rok 2016 prekonaný. Celkovú produkciu pšenice v USA ministerstvo v novom ročníku odhadu na 50 mil. ton, čo má byť o 20 % menej v porovnaní s minulým rokom. Produkcia kukurice má byť medziročne o 7 % nižšia, keď je prognózovaná na úrovni 357,3 mil. ton.

 

Aj napriek medziročnému nárastu pestovateľských plôch sóje v USA o takmer 2 mil. ha (+ 5,5 %) by produkcia komodity v sezóne 2017/18 nemala dosiahnuť na rekord z predchádzajúceho ročníka. USDA predpokladá produkciu sóje v USA na úrovni 113,8 mil. ton, teda o 3 % nižšiu v porovnaní s vlaňajškom.

Bilancia pšenice

USDA okrem odhadov pestovateľských plôch a výšky produkcie hlavných plodín v USA v sezóne 2017/18 zverejnilo aj ich očakávanú bilanciu na konci ročníka. Pri pšenici sa odhadujú koncoročníkové zásoby komodity na úrovni 24,6 mil. ton, čo znamená, že zásoby by v porovnaní s koncom ročníka 2016/17 (k 31.5. 2017) mali poklesnúť o 6,4 mil. ton. Tempo exportov pšenice z USA má v novej sezóne mierne spomaliť, no napriek tomu má dosiahnuť úctyhodných 26,5 mil. ton. Vzhľadom na novú bilanciu USDA odhaduje, že priemerná realizačná cena pšenice v USA v novej sezóne dosiahne 4,30 USD/bušel (158 USD/t), čo by signalizovalo jej medziročné posilnenie o 10 %.

Bilancia kukurice

Pri kukurici sa toho pri prognózovanej produkcii 357,3 mil. ton nemá v rámci celkovej bilancie veľa zmeniť. USDA predpokladá, že do ročníka 2017/18 komodita vstúpi so zásobami na úrovni 58,9 mil. ton (t.j. očakávané zásoby na konci ročníka 2016/17, resp. k 31.8.2017), pričom koncoročníkové zásoby 2017/18 ministerstvo odhadlo na 56,3 mil. ton. V rámci tejto bilancie USDA počíta s miernym medziročným poklesom tempa exportov kukurice z USA a to v dôsledku dostatočnej ponuky kukurice v Argentíne, Brazílii a na Ukrajine. Ministerstvo predpokladá, že priemerná realizačná cena kukurice amerických farmárov v ročníku 2017/18 dosiahne 3,50 USD/bušel (138 USD/t), čo je o 3 % vyššia cena v porovnaní s predpokladanou celoročníkovou cenou aktuálne prebiehajúcej sezóny 2016/17.

Bilancia sóje

Pri sóji ministerstvo predpokladá v sezóne 2017/18 medziročnú stagnáciu finálnych zásob na úrovni 11,4 mil. ton. Inými slovami, koncoročníkové zásoby sóje v amerických skladoch v aktuálnej sezóne 2016/17 sa prognózujú na 11,4 mil. ton, pričom rovnaké množstvo zásob ministerstvo prognózuje aj o rok neskôr. Predpokladá sa, že USA v novej sezóne vyexportujú 57,8 mil. ton sóje, teda ešte takmer o 2 mil. ton viac ako prognózuje USDA pre aktuálny ročník. Pri danej bilancii sa pritom predpokladá, že priemerná realizačná cena sóje v USA v novej sezóne sa bude hýbať na úrovni 9,60 USD/bušel (353 USD/t), čo je o 1 % viac v porovnaní s očakávanou cenou v aktuálnej sezóne.

Ceny na burze MATIF sú v EUR/t a ceny na burze CBoT v UScent/bušel

euralis_dec18

banner-lemken-rubin10

banner-pottinger

 

Ponuka našej vydavateľskej skupiny

 

chov pole mechanizacia

sady vinoteka agromagazin